• Polski
  • English
  • AA+A++
Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce ‐ 15 lat później

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce ‐ 15 lat później

Chudziak Wojciech, Moździoch Sławomir [red.]

archeologia - osadnictwo - budownictwo - cmentarzyska - mosty - szkutnictwo - wczesne średniowiecze - Polska

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce ‐ 15 lat później w języku polskim, abstrakty angielskie Toruń ‐ Wrocław ‐ Warszawa 2006; ss. 502, ryciny, mapy, wykresy. A4 ‐ oprawa twarda

ISBN 83-231-2018-8, 83-89499-35-5

 

Opis

 

Materiały konferencji pod ww. tytułem (Toruń 2003), nawiązującej tematycznie do podobnego spotkania w Poznaniu w 1987 r. Prezentacja najciekawszych wyników badań prowadzonych w Polsce w ostatnich 15 latach. Przedstawiono także nadal nie rozwiązane problemy związane z opracowywaniem i publikacją uzyskanych materiałów, ich przechowywaniem, a także nauczaniem metodyki badań archeologicznych.