• Polski
  • English
  • AA+A++
Świat Słowian wczesnego średniowiecza

Świat Słowian wczesnego średniowiecza
Dworaczyk M., Kowalska A. B., Moździoch S., Rębkowski M. [red.]

Warszawa 2006

ISBN 838949934-7

 

Opis

 

Książka zawiera zbiór studiów dedykowanych prof. dr. hab. Władysławowi Łosińskiemu, zasłużonemu badaczowi nadbałtyckiej Słowiańszczyzny. Kilkadziesiąt artykułów, których autorami są zarówno archeolodzy jak i historycy, poświęconych zostało przede wszystkim wczesnośredniowiecznym dziejom Słowian. Problematyka zamieszczonych w książce tekstów obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami osadnictwa, gospodarki i szeroko rozumianej kultury słowiańskiej, począwszy od okresu plemiennego aż po schyłek wczesnego średniowiecza.