• Polski
  • English
  • AA+A++

Spotkanie z cyklu "In gremio- in praxi" - 15 listopada 2023 r.

coments closed

Serdecznie zapraszany na kolejne spotkanie z cyklu "In gremio – in praxi", które odbędzie się 15 listopada 2023 r. Organizatorami są Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Instytut Archeologii UMK w Toruniu

Formularz zgłoszeniowy

29th European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting w Belfaście

coments closed
W ramach konferencji 29th European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting, która odbyła się w dniach 30 sierpnia- 2 września 2023 r. w Belfaście pracownicy Instytutu zaprezentowali dwa referaty.
Pierwszy pt. Reconstruction of the Kuyavian settlement network in the second half of V millennium cal. BC dotyczy projektu realizowanego w IAE PAN pt. „Długie domy jako element złożonego krajobrazu kulturowego. Rekonstrukcja sieci osadniczej Kujaw w 2 poł. V tys. cal BC użyciem najnowszych metod teledetekcyjnych." pod kierownictwem Michała Jakubczaka, projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18
(2019/35/B/HS3/02941). Autorami referatu byli F. Zoń, M. Jakubczak, L. Czerniak, M. Leloch, J. Woreta i M. Pisz.
Drugi referat pt. Ancient agricultural landscapes in Poland, zaprezentowany został przez Michała Jakubczaka z Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN. Jest on częścią rozprawy doktorskiej prelegenta

Konferencja NEW USES, OLD PLACES The Transformations of Religious Buildings in Contemporary Europe

coments closed
W dniach 27 - 30 września 2023 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbędzie się konferencja:
NOWE ZASTOSOWANIA, STARE MIEJSCA
Przeobrażenie budynków sakralnych we współczesnej Europie
Organizatorzy:
Agnieszka Halemba, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polska
Carlo Nardella, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy
Barbora Spalová, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy.
NEW USES, OLD PLACES
The Transformations of Religious Buildings in Contemporary Europe
Vienna Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences
September 27-30, 2023
Organisers:
Agnieszka Halemba, Institute of Archaeology and Ethnology at the Polish Academy of Sciences, Poland
Carlo Nardella, Department of Social and Political Sciences University of Milan, Italy
Barbora Spalová, Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague, Czech Republic.

Zaproszenie na konferencję „Women and Alcohol: Crossing Boundaries”

coments closed

W dniach 25-27 lipca 2023 w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (al. Solidarności 105, sala 202) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Women and Alcohol: Crossing Boundaries”.

 

 

Formularz rejestracyjny https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MH_ksn3NTkql2rGM8aQVGxkUkc2AHJZIvXSpeYeAkpxURjFKNUxPVVlaODlOS0ZHU1VTNlhTRk03Ri4u

 

 

 

Konferencja będzie transmitowana za pomocą aplikacji Zoom. W celu uzyskania linku do spotkania prosimy o wiadomość na adres dsnwomencluster@gmail.com

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej OAP oraz OAH IAEPAN

coments closed
Ośrodek Archeologii Pradziejowej oraz Ośrodek Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej: Badania terenowe pracowników Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych w roku 2022.
Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2023 r., w budynku Instytutu przy al. Solidarności 105 w Warszawie, w sali 202, o godz. 11.00.

Konferencja "ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSES"

coments closed
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji "ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSES", która odbędzie się w dniach 14-16.06. 2023 r. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem
Konferencja będzie streamowana na kanale ArcheoTV, na portalu You Tube.
Zachęcamy do udziału również online - za pomocą linków:

IAE PAN i Wydział Archeologii UW zapraszają na warsztaty ceramiczne

coments closed

Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski zapraszają do uczestnictwa w warsztatach ceramicznych, które odbędą się w dniu 31.05.2023 r. w budynku IAE PAN, mieszczącym się przy Al. Solidarności 105 w Warszawie, sala 202. Warsztaty organizują dr Magdalena Bis, dr Maciej Trzeciecki oraz dr Michał Starski.

Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję „ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

coments closed
‼️ ‼️ ‼️ UWAGA, UWAGA ‼️ ‼️ ‼️
🇵🇱
Informujemy że, termin nadsyłania zgłoszeń do czynnego udziału w konferencji „ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY” przedłużamy do 30 kwietnia 2023.
Przypominamy, że konferencja odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2023 roku w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego:
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
============================================
‼️ ‼️ ‼️ ATTENTION, ATTENTION ‼️ ‼️ ‼️
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
We would like to inform you that the deadline for submitting applications for active participation in the conference "ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYZES" is extended to April 30, 2023.
We would like to remind you that the conference will take place on June 14-16, 2023 in the Main Building of the Tatra Museum in Zakopane.
Please send your applications using the registration form:
We cordially invite you to participate in the conference!

Zapraszamy do udziału w konferencji "ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

coments closed

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w II Międzynarodowej Konferencji pt.

„ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

(“ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”),

która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2023 roku w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Tematyka Konferencji skupia się wokół problematyki najstarszego osadnictwa terenów górskich na tle przemian środowiska naturalnego.

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – uczestnicy powinni zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym, czy planują wziąć udział zdalnie, czy osobiście.

 

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów (do 500 słów w języku angielskim) prezentacji ustnych lub plakatów.

 

Tematyka powinna być związana z badaniami archeologicznymi w regionach górskich, metodami badań archeologicznych lub najnowszymi wynikami analiz zbiorów archeologicznych, a także badaniami środowiskowymi bezpośrednio związanymi z problematyką archeologiczną.

 

Prezentacje ustne nie powinny przekraczać 20 minut.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.04.2023 r.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/SXExZw58sp6XGCvw7

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Artykuły pokonferencyjne będą publikowane w Acta Archaeologica Carpathica.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: archaeologyofthemountains@gmail.com

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Krzysztof Tunia, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

PhDr. Marián Soják, PhD., Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk

 

Patronat naukowy:

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),

Human Occupations in Mountain Environments Commission

 

Komitet Organizacyjny:

Michał Murzyn, Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane

Magdalena Gryguś, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane

Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (Doktorantka), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Kocańda, Muzeum Ziemi Bieckiej, Biecz

 

 

 

 

 

 

Dear Sir or Madam, Dear Colleagues,

 

We are pleased to announce that the 2nd International Conference,

“ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”,

will be held on 14-16 June 2023 at the Main Building Tatra Museum in Zakopane, Poland.

 

The subject of the conference focuses on the issue of the oldest settlement of mountainous areas on the background of transformations of the natural environment.

The official language of the conference is English.

The Conference will be held in a hybrid format

– participants should select in the registration form whether they plan to participate digitally or in person.

 

We welcome abstract submissions (up to 500 words in English) for oral presentations or posters.

Topics should be related to the archaeological research in mountainous regions, methods of archaeological research or the latest results of analysis of archaeological collections, as well as the environmental studies directly connected with archaeological problems.

The oral presentations should not exceed 20 minutes.

 

The deadline for abstract submissions is 15.04.2023.

Please use the official form for registration: https://forms.gle/SXExZw58sp6XGCvw7

 

We warmly invite you to participate in the Conference.

 

There will be no fee, and we will host you with refreshments and beverages.

On the last day, there will be a special guided terrain session and workshops

that will be held in the Tatry and Pieniny Mountains surroundings.

 

Conference papers will be published in the Acta Archaeologica Carpathica journal.

For additional questions, please contact us at the following e-mail address:

 

archaeologyofthemountains@gmail.com

 

Scientific Committee:

Professor Paweł Valde-Nowak, PhD, Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Cracow

Professor Renata Madyda-Legutko, PhD, Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Cracow

Krzysztof Tunia, PhD, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences in Cracow

PhDr. Marián Soják, PhD., Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences

 

Scientific Patronage:

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),

Human Occupations in Mountain Environments Commission

 

Organising Committee:

Michał Murzyn, Director of the Tatra Museum, Zakopane

Magdalena Gryguś, the Tatra Museum, Zakopane

Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (PhD Candidate), Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Cracow

Paweł Kocańda, Director of the Museum of Biecka Land, Biecz

Zaproszenie na konferencję „Archeologia Trójmorza: badania nad epoką brązu w strefie bałtyckiej”

coments closed
Zapraszamy na międzynarodową konferencję pod tytułem „Archeologia Trójmorza: badania nad epoką brązu w strefie bałtyckiej”
 
Konferencja odbędzie się w piątek 09 grudnia 2022, w godzinach 12.00-15.30. Konferencję będzie można śledzić przez Internet za pomocą platformy Zoom.
Link do konferencji w programie Zoom
Identyfikator spotkania: 844 8588 3250
Kod dostępu: 565486
Konferencja odbędzie się w ramach posiedzenia Komisji Archeologii Trójmorza Neolitu i Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polska Akademia Nauk
Na konferencji referaty przedstawią:
Przemysław Muzolf
"Obiekt obrzędowy (?) kultury trzcinieckiej ze stanowiska Wrząca-Parcela 1, pow. pabianicki, woj. łódzkie, na tle osadnictwa kultury trzcinieckiej w środkowym biegu rzeki Ner"
Jacek Górski, Mikołaj Orzechowski, Halina Taras
"Kurhanowe cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Guciowie, pow. zamojski. Stare i nowe badania"
Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz
"Interakcje człowiek-środowisko społeczności kultury łużyckiej w północno- wschodniej Polsce w świetle analizy geosystemów"