• Polski
  • English
  • AA+A++

Wyniki rekrutacji na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis

coments closed

Informujemy, że rekrutacja na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis „Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku

(2023/50/E/HS3/00234)” została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do drugiego etapu żadnej z nadesłanych kandydatur.

 

 

 

 

Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Wyniki rekrutacji na stanowisko Stypendysty/ Doktoranta w ramach grantu NCN OPUS

coments closed

Uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w grancie NCN Opus „Kolekcje sporne. Nowe podejście do dziedzictwa pokazów etnograficznych w Europie Środkowej i Wschodniejnr 2021/43/B/HS3/03009, pod kierownictwem dr hab. Dagnosława Demskiego został rozstrzygnięty.

 

 

 Komisja konkursowa rekomendowała kandydaturę Pani mgr Agnieszki Pindery.

 

 

  Gratulacje!

 

 

Wyniki rekrutacji na stanowisko post-doc

coments closed

Uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowisko post-doc w grancie NCN Sonata Bis "Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce" nr 2022/46/E/HS3/00118, pod kierownictwem dr hab. Kamili Baranieckiej-Olszewskiej został rozstrzygnięty.

 

 

 

Komisja rekrutacyjna rekomendowała kandydaturę Pani dr Kai Kajder.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki rekrutacji na stanowisko post-doc

coments closed

Informujemy, że konkurs na stanowisko post-doc w grancie NCN Sonata BIS „Od pierwszych do ostatnich Mykeńczyków w rejonie zatoki Wolos (Tesalia)” nr 2020/38/E/HS3/00512, kierowanym przez dr hab. Bartłomieja Lisa, został rozstrzygnięty.

 

 

Komisja rekrutacyjna rekomendowała kandydaturę Pana dr Piotra Zemana.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki rekrutacji własnej IAE PAN i Szkoły Doktorskiej Anthropos

coments closed
Wyniki rekrutacji własnej IAE PAN i Szkoły Doktorskiej Anthropos
Informujemy, że konkurs na stanowisko doktorantka/doktorant do grantu NCN Sonata Bis Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce nr 2022/46/E/HS3/00118, pod kierownictwem Kamili Baranieckiej-Olszewskiej został rozstrzygnięty i do przyjęcia do SD Anthropos Komisja rekrutacyjna rekomendowała kandydaturę pana mgr Pawła Karolczyka. 
 
Serdecznie gratulujemy!