• Polski
  • English
  • AA+A++
Ujście Odry we wczesnym średniowieczu

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych

Numer projektu: 11H 12 0328 81

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marian Rębkowski

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

e-mail: m.rebkowski@iaepan.szczecin.pl
telefon 91 433 69 13

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Szczeciński

 

Charakterystyka

 

Tytuł projektu: Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych

Numer projektu: 11H 12 0328 81

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marian Rębkowski

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

e-mail: m.rebkowski@iaepan.szczecin.pl
telefon 91 433 69 13

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Szczeciński