• Polski
  • English
  • AA+A++
Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2

Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004)

Natuniewicz-Sekuła Magdalena, Okulicz-Kozaryn Jerzy.

Warszawa : FUNDACJA MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA /

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK/

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE, 2011;

s. 431: il., mapy. Format A4. Oprawa twarda. Bibliogr., indeks

ISSN 1426-3998

ISBN 978-83-927585-2-5 (FMAB)

ISBN 978-83-89499-84-4 (IAE PAN)

 

Opis

 

Prezentowana publikacja zawiera wyniki badań archeologicznych prowadzonych na największym w Europie cmentarzysku kultury wielbarskiej identyfikowanej z pobytem Gotów i Gepidów na ziemiach polskich, badanym w miejscowości Weklice, pow. Elbląg.

Prezentowane cmentarzysko kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, pow. i gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie (AZP 15-53/1) położone jest na Wysoczyźnie Elbląskiej. Wieloletnie badania wykopaliskowe na tej nekropoli (funkcjonującej około I-IV wieku AD), dostarczyły nader ważnych i obfitych źródeł archeologicznych i antropologicznych z wyposażeń grobowych i pozwoliły poczynić nowatorskie obserwacje nad formami grobów oraz nad śladami obrzędów pogrzebowych. Zamieszkująca tutaj grupa społeczna z racji wyjątkowego położenia swych siedzib przy wschodnim obrzeżu delty Wisły odgrywała niezwykle znaczącą rolę we wzajemnych kontaktach ludów strefy Bałtyku i dorzecza Wisły, a nawet z dalszymi rejonami Barbaricum (Skandynawia) i z prowincjami Imperium Romanum, o czym świadczą znajdowane w grobach luksusowe przedmioty importowane.