• Polski
  • English
  • AA+A++
Własność dziedzictwa kulturowego

Własność dziedzictwa kulturowego

Zbigniew Kobyliński

Warszawa 2009, 337 s., [6] k. il.

ISBN 978-83-89499-55-4

 

Opis

 

Książka ta dotyczy trudnych współczesnych problemów własności dziedzictwa kulturowego. Czy dziedzictwo to winno być własnością prywatną, państwową czy wspólną całej ludzkości? Czy przemieszczone w wyniku wydarzeń historycznych zabytki powinny podlegać procesom prywatyzacji i reoprywatyzacji, restytucji, repatriacji i zwrotu? Czy wydobyte z ziemi starożytności winny być własnością znalazcy, właściciela gruntu czy może państwa? Czy rządy powinny ograniczać wywóz obiektów dziedzictwa kulturowego za granicę, czy też - wręcz przeciwnie - w imię internacjonalizmu kulturowego umożliwiać swobodę międzynarodowego handlu tymi obiektami? Czy decyzje dotyczące własności dziedzictwa kulturowego w skali międzynarodowej i wewnątrzpaństwowej należy opierać na argumentach prawnych, nukowych czy moralnych? Rozstrzygnięcie tych - i wielu innych - kwestii związanych z własnością dziedzictwa kulturowego leży u podstaw wszelkich dyskusji dotyczących zarządzania spuścizną kulturową przeszłych pokoleń.