• Polski
  • English
  • AA+A++
Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle.

Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle.

Sowina Urszula

Warszawa 2009, ss. 488, [16] s. il., mapa.

ISBN 978-83-89499-56-1

 

Opis

 

Z opinii Komisji Wydawniczej IAE PAN:

"Problematyka pracy obejmuje nie tylko kwestie zaopatrzenia w wodę, ale znacznie więcej zagadnień dotyczących funkcjonowania miasta jako skomplikowanego organizmu społecznego i gospodarczego: relacji i więzi społecznych, administrowania i władzy, ułożenia warunków życia i pracy, a to wszystko odpowiednio do wielu funkcji, jakie woda spełnia: w pożywieniu, higienie, jako ważny element produkcji dla rzemiosł, źródło energii, w transporcie i komunikacji, czy w ochronie przed pożarami".