• Polski
  • English
  • AA+A++
Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna

Seria: Biblioteka Etnografii Polskiej nr 61

Autorka: Alicja Soćko-Mucha
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język:  polski, streszczenie angielskie
Liczba stron: 148
Format:  170 x 240 mm
Okładka:  miękka
ISBN:  978-83-66463-26-4

 

Alicja Soćko-Mucha adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, absolwentka etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Muzeologicznych UJ. W pracy naukowej zajmuje się problemami antropologii komizmu i śmiechu oraz zagadnieniami niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności religijnego, Krakowa. Od lat współpracuje z krakowskimi muzeami.

 

„Monografia Alicji Soćko-Muchy jest teoretycznym studium poświęconym omówieniu i charakterystyce bachtinowskiej koncepcji śmiechu, zrekonstruowanej na podstawie obszernej bazy źródłowej i opartej o metodologiczną interpretację etnologiczną. Koncepcja Bachtina lokuje się na styku kilku dziedzin humanistyki, w tym semiologii, antropologii, literaturoznawstwa, komunikacji, sytuując się w centrum współczesnej humanistyki jako znacząca i wpływowa dla wielu naśladowców i kontynuatorów jego metody badawczej.
Autorka podchodzi do analizy koncepcji Bachtina z perspektywy antropologa, koncentrując się na dociekaniach nad naturą i funkcją śmiechu, poświęcając najwięcej uwagi bachtinowskiej wizji kultury, szczególnie kultury ludowej, interpretacji karnawału jako elementu obrzędu przejścia oraz problemowi śmiechu rytualnego”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego