• Polski
  • English
  • AA+A++
Wyniki rekrutacji na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis

Informujemy, że rekrutacja na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis „Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku

(2023/50/E/HS3/00234)” została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do drugiego etapu żadnej z nadesłanych kandydatur.

 

 

 

 

Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.