• Polski
  • English
  • AA+A++
Zmarł prof. Wojciech Burszta

Zmarł prof. Wojciech Burszta

 

W dniu 5 lutego 2021 roku zmarł

 

Prof. dr hab. Wojciech Burszta

 

wybitny antropolog, teoretyk  i badacz przeobrażeń współczesnej kultury.

 

Wspominamy go jako autora licznych publikacji naukowych - kilkunastu książek i ponad 400 artykułów, oraz długoletniego Redaktora czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”. Jego prace weszły do kanonu obowiązkowych lektur etnologów, a  wykłady i zajęcia prowadzone na uczelniach w Poznaniu i w Warszawie, wywarły znaczący wpływ na kilka pokoleń absolwentów kierunków studiów zajmujących się kulturą. Był promotorem i recenzentem wielu prac naukowych. Brał żywy udział w życiu środowiska antropologów  jako członek najważniejszych gremiów. W latach 1984-2003 związany był Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, a następnie z Instytutem Nauk Humanistycznych  SWPS w Warszawie.

 

Wraz z Jego odejściem tracimy jedną z ważniejszych postaci nauki polskiej.

 

Bliskim Pan Profesora składamy serdeczne wyrazy współczucia

 

Pracownicy Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności

Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk