• Polski
  • English
  • AA+A++
Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza z dorzecza Odry i Wisły

Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza z dorzecza Odry i Wisły

Bukowski Zbigniew

archeologia - bursztyn - wymiana dalekosiężna - szlaki bursztynowe - późny neolit - epoka żelaza - Europa Środkowa - Polska

Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza z dorzecza Odry oraz Wisły w języku polskim, streszczenie angielskie Warszawa 2002; ss. 157, ryciny, mapy. A4

ISBN 83-85463-94-1

 

Opis

 

Na podstawie zgromadzonego bardzo obszernego zbioru informacji o znaleziskach bursztynu, Autor rewiduje przyjmowane dotąd wśród badaczy poglądy tyczące się hipotetycznych szlaków wymiany dalekosiężnej oraz roli bursztynu w społecznościach Europy Środkowej w czasach starożytnych.