• Polski
  • English
  • AA+A++
Źródła historyczne wydobywane z ziemi

Źródła historyczne wydobywane z ziemi

Suchodolski Stanisław [red.]

Wrocław 2008, s. 127, il.

ISBN 978-83-925181-4-3 9

 

Opis

 

Nie jest tajemnicą, że większość historyków-mediewistów posługuje się niemal wyłącznie źródłami pisanymi. Ich zasób - jak wiadomo - jest jednak ograniczony i już nie przyrasta, co szczególnie widać w odniesieniu do wczesnego średniowiecza. Inaczej się ma rzecz z wydobywanymi z ziemi w czasie badań wykopaliskowych źródłami materialnymi. Ciągle nowe, niekiedy wręcz rewelacyjne, ujawniane są co roku przez liczne ekspedycje działające w całym kraju i poza jego granicami. Chodzi tu o źródła archeologiczne, numizmatyczne, archeozoologiczne, paleobotaniczne i antropologiczne. To zrodziło pomysł, aby na II Kongresie Mediewistów Polskich (Lublin, 19-21 września 2005) przedstawić w serii wystąpień wybitnych specjalistów nie tylko najnowsze osiągnięcia archeologii, numizmatyki, archeozoologii, paleobotaniki i antropologii historycznej w zakresie średniowiecza, ale przede wszystkim ukazać możliwości wykorzystania materiałów przez nie dostarczanych jako pełnoprawnych źródeł historycznych.

Z wprowadzenia Prof. Stanisława Suchodolskiego

Teksty te są bardzo dobrze napisane, przystępnym językiem, w sposób, który z pewnością zainteresuje nie tylko specjalistów, ale i sze¬roki krąg czytelniczy - wszystkich tych, którzy pasjonują się odkrywa¬niem i poznawaniem przeszłości.

Z opinii Prof. Marty Młynarskiej-Kaletynowej