• Polski
  • English
  • AA+A++
Afryka-Europa-Azja

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Afryka-Europa-Azja: znaczenie międzykontynentalnego handlu w okresie rzymskim dla historii zwierząt hodowlanych. Nowe dane archeozoologiczne z czerwonomorskiego portu Berenike (Egipt).

Numer projektu: UMO-2016/23/B/HS3/03576

Kierownik projektu: dr Marta Osypińska

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania projektu: OPUS

 

Charakterystyka

 

Nadrzędnym celem projektu jest weryfikacja hipotezy naukowej mówiącej o fundamentalnym dla historii zwierząt gospodarczych w Afryce znaczeniu międzykontynentalnego obrotu żywymi zwierzętami w okresie rzymskim na terenie Egiptu. Naukowym celem jest włączenie do dyskursu o historii i współczesnym obrazie zwierząt domowych w Afryce, nowych danych - archeozoologicznych, poprzez przeprowadzenie kompleksowej analizy szczątków zwierzęcych z leżącego nad Morzem Czerwonym, rzymskiego portu Berenike. Jest to jedyny badany archeologicznie w Egipcie ośrodek handlowy będący częścią opartego na zasięgu monsunów, szlaku handlowego łączącego Indie, Środkowo-Wschodnią Afrykę i Egipt. Poszczególne zadania projektu mają odpowiedzieć na pytania o model gospodarki zwierzętami w kolejnych fazach funkcjonowania Berenike (okr. ptolemejski, wczesno-rzymski i późno-rzymski); o rolę jaką odgrywał dalekomorski obrót zwierzętami w gospodarce Berenike i w wymianie handlowej; czy dane archeozoologiczne potwierdzają import bydła zebu, bawoła domowego czy kury z Indii, oraz słoni afrykańskich dla armii ptolemejskiej; oraz czy „cmentarzysko pupili” z Berenike może stanowić wczesny przykład emocjonalnej relacji człowiek-zwierzę do
towarzystwa, jaką znamy współcześnie.