• Polski
  • English
  • AA+A++
“Antropologia więcej-niż-ludzka” – program spotkania

Spotkanie wokół numeru czasopisma „Etnografia Polska”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą ponad dyscyplinarnymi podziałami, a w szczególności niezdyscyplinowanych przedstawicieli wszelkich dyscyplin naukowych. Podczas spotkania będzie można nabyć najnowszy oraz archiwalne tomy „Etnografii Polskiej”.

 

 

W dyskusji wezmą udział:

 

Adrianna Biernacka-Gemel – magistra etnologii i antropologii kulturowej, pracuje jako badaczka i projektantka UX w branży medycznej, współpracuje naukowo z Human Interactivity & Language Lab przy Wydziale Psychologii UW. Interesuje ją antropologia medyczna, studia nad niepełnosprawnością, ekologiczne i enaktywne podejścia do poznania, a także monistyczne, nowo-materialistyczne i interaktywne spojrzenia na życie. W swojej aktywności naukowej stara się łączyć podejścia antropologiczne, kognitywistyczne i filozoficzne z wykorzystaniem fikcji literackiej, pracy z ciałem oraz metodami warsztatowymi.

 

dr hab. Agnieszka Halemba, prof. IAE PAN – antropolożka społeczna specjalizująca się w antropologii religii. Pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, gdzie kieruje Zespołem Antropologii Niezdyscyplinowanej. Prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie w Poczdamie, jest przewodniczącą Komisji Badań Azjatyckich Komitetu Nauk Etnologicznych PAN oraz redaktorką naczelną pisma Ethnologia Polona. W 2001 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie w Cambridge. Prowadziła badania w południowej Syberii, na Zakarpaciu (Ukraina) i we wschodnich Niemczech. Jest autorką monografii The Telengits of Southern Siberia. Landscape, Religion and Knowledge in Motion (Routledge 2006) oraz Negotiating Marian Apparitions The Politics of Religion in Transcarpathian Ukraine (CEU Press 2015).

 

dr Joanna Mroczkowska – antropolożka społeczna, specjalizująca się w antropologii jedzenia i konsumpcji, a taże w studiach dotyczących pamięci o PRL, postsocjalizmu i małych miasteczek. Pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, jest redaktorką naczelną „Etnografii Polskiej” i członkinią Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej. Prowadziła badania w Polsce, Litwie i Kirgistanie. Realizowała projekt badawczy „Social memory of Polish village and small-towns’ dwellers. Anthropological perspective on food and postsocialism (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle). Jest autorką licznych publikacji w czasopismach naukowych i monografiach.

 

dr Magdalena Kozhevnikova – etnolożka i bioetyczka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz niemiecko-rosyjskiej magistratury „Komunikacja międzykulturowa” (Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny/Alice Salomon Hochschule). W latach 2015-2018 pracowała w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, obecnie adiunktka w IEiAK UW oraz członkini Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej IAE PAN. Zajmuje się podmiotami pozaludzkimi, transgatunkowością oraz etyką międzygatunkową.

 

dr hab. Łukasz Smyrski, prof. IAE PAN – antropolog społeczny, specjalizujący się w antropologii krajobrazu i w studiach nad etnicznością. Pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, jest członkiem Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej i redaktorem „Etnografii Polskiej”. Prowadził badania etnograficzne w Litwie, Ukrainie, południowej Syberii i w Mongolii. Jest autorem monografii „Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii” (2008) oraz „Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu” (2018).

 

Konrad Zieliński – od kilku lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, absolwent kognitywistyki, doktorant Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej oraz badacz i manager projektów w Human Interactivity and Language Lab. Jego zainteresowania naukowe obejmują analizę mowy i ludzkiej komunikacji w całej jej złożoności, oraz nowymi nowymi technologiami medycznymi. Inspiruje się teoriami w psychologii, antropologii i kognitywistyce, które podkreślają rolę indywidualnego ucieleśnionego doświadczenia, relacji międzyludzkich, oraz środowiska społecznego i materialnego w kształtowaniu ludzkich interakcji. Obecnie realizuje grant NCN Preludium BIS „Psychologia ekologiczna i enaktywizm w praktyce badawczej: teoretyczna i empiryczna analiza systemów bionicznych dla laryngektomowanych”.