• Polski
  • English
  • AA+A++
Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski

Numer projektu: 11H 13 0213 82

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

e-mail: Slawomir.Mozdzioch@arch.pan.wroc.pl
telefon (22) 620-28-81 do 86

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego