• Polski
  • English
  • AA+A++

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 10 czerwca 2024 r., godz. 10.00

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Zebranie będzie transmitowane przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pan mgr Paweł Wiktorowicz wygłosi referat pt.

 

Nowe metody dokumentacji archeologicznej z zastosowaniem

technik geodezyjnych i środowiska GIS na przykładzie badań

w Sudanie i Egipcie

 

Prof. dr hab. Michał Kara

Dr Maciej Jórdeczka

OSPiŚ IAE PAN

Ul. Rubież 46,

61-612 Poznań

 

Link do spotkania

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRjZDdjZmYtMDRmZS00YWY1LTlmYjQtODA3MTUzODI3MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223a9d1c42-3557-49b4-9bbc-a796b1115c00%22%7d

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 367 373 763 978
Kod dostępu: YzBG9k

 


Zaproszenie na konferencję "Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. Nowe odkrycia i idee" - 21 maja 2024, godz. 11.00

Zapraszamy na konferencję Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej Nowe odkrycia i idee

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN
ZESPÓŁ DO BADAŃ PRAHISTORII I WCZESNYCH
CYWILIZACJI AFRYKI
zaprasza 21 maja 2024 roku na konferencję z cyklu:

Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. Nowe odkrycia i idee

Miejsce spotkania:
Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN
Poznań, ul. Rubież 46, budynek A, sala 17, godz. 11.00

Poznań konferencja 2024


Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu - 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Zebranie będzie transmitowane przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pan dr Jakub Mugaj wygłosi referat pt.

Mobilność grup łowiecko-zbierackich w późnym paleolicie. Koncepcje teoretyczne a rezultaty badań archeologicznych

 

 

 

Link do spotkania znajduje się poniżej

 ________________________________________________________________________________

Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?

Identyfikator spotkania: 396 886 931 038

Kod dostępu: c5kBDg

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRlYWJhYTItY2M1ZS00YzVlLWJkZTYtYmY4NGY5YjNmNDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223a9d1c42-3557-49b4-9bbc-a796b1115c00%22%7d


Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM OŚRODKA STUDIÓW PRADZIEJOWYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH IAE PAN W POZNANIU

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w TRYBIE HYBRYDOWYM, w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

W trakcie spotkania Pani mgr Anna Głód wygłosi referat pt.

Osada pierwszych rolników kultury ceramiki wstęgowej rytej z Biskupic, pow. wielicki, woj. małopolskie

 

 

Link do spotkania znajduje się poniżej

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 349 634 029 331
Kod dostępu: 5eSVRh

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM OŚRODKA STUDIÓW PRADZIEJOWYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH IAE PAN W POZNANIU

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM OŚRODKA STUDIÓW PRADZIEJOWYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH IAE PAN W POZNANIU

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w TRYBIE HYBRYDOWYM, w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pani mgr Joanna Sawicka wygłosi referat pt.

 

Wczesnośredniowieczna Kruszwica w nowszych ustaleniach archeologii 

 

 

Link do spotkania znajduje sie poniżej.

Link  można uruchomić w przeglądarce internetowej (Firefox, Chrome) bez logowania się do aplikacji.

 

 

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 322 921 583 000
Kod dostępu: NUXYK4


Plan wykładów naukowych Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu


Projekt Sznury paciorków, łańcuchy danych - ozdoby z muszli w grobach z wczesnej epoki brązu

Miło jest nam poinformować, że dr Aldona Kurzawska z Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu otrzymała projekt NAWA - Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii (2024-2025):
 Sznury paciorków, łańcuchy danych - ozdoby z muszli w grobach z wczesnej epoki brązu
 Zespół polski: dr Aldona Kurzawska – kierownik projektu (IAEPAN), dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka prof. UAM (Wydział Archeologii UAM), mgr Anna Głód (IAEPAN)
 Zespół austriacki: dr Dorothea Maria Bosch – kierownik projektu (ÖAI, Österreichische Akademie der Wissenschaften), dr Caroline Posch (Naturhistorisches Museum Wien), dr Georg Tiefengraber(Naturhistorisches Museum Wien).
 Celem naszego projektu badawczego będzie nieinwazyjna mikroanaliza ozdób z muszli odkrytych w Krzyżanowicach Dolnych (Polska) i w Gemeinlebarn (Austria), i ich interpretacja zarówno w kontekście pochówków, jak i badań społeczności Europy Środkowej z wczesnej epoki brązu. Poszukamy odpowiedzi na pytania: jakie muszle wykorzystywano do produkcji ozdób we wczesnej epoce brązu w Austrii i w Polsce? Skąd je pozyskiwano? Czy technika produkcji ozdób była podobna? Jakiego typu mikroślady i pozostałości materiałów organicznych zachowały się na tych zabytkach oraz co możemy o nich powiedzieć i jak je interpretować? Co wyniki analiz mówią nam o praktykach pogrzebowych? Jak możemy wykorzystać dane pozyskane dzięki przyjętym metodom badawczym?
 Zbadamy w jaki sposób różne dane, uzyskane za pomocą proponowanych metod pracy oraz zgromadzone dzięki doświadczeniu obu zespołów badawczych, mogą być ze sobą powiązane. Podobnie jak splecione były ze sobą ozdoby w poszczególnych pochówkach z losami dawnych społeczności, tak i dane archeologiczne się przeplatają. Naszym zadaniem jest "rozplątanie" tych danych, aby lepiej zrozumieć przeszłość.

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu 20 grudnia 2023 r. godz. 11.30

Serdecznie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu, które odbędzie się 20 grudnia 2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Ośrodka w Poznaniu.
 
Podczas seminarium Pani Paulina Maruszak przedstawi referat pt. "Topory T-kształtne z poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego".
 
Wystąpienie jest przedstawieniem planu badawczego, który Pani Paulina Maruszak będzie realizowała w czasie studiów doktoranckich finansowanych z grantu NCN Preludium BIS (Nr. Proj. 2022/47O/HS3/00436).

Ze smutkiem informujemy o śmierci Pana Andrzeja Sikorskiego


Zaproszenie na konferencję "Gród piastowski w Gieczu - geneza, funkcja, kontekst. 10 lat później", 16-17 października 2023 r.