• Polski
  • English
  • AA+A++

AKTUALNOŚCI

Świadczenie usługi sprzątania wybranych pomieszczeń w budynku w Warszawie, Al.Solidarności 105


Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu.

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu.


Dostawa samochodu typu mini van w formie leasingu operacyjnego

Dostawa samochodu typu mini van w formie lesasingu operacyjnego


Wycena wybranych nieruchomości stanowiących własność lub będących się w użytkowaniu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - UZ-24/IAEPAN-22


Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będących w użytkowaniu Instytutu-5 części UZ-21/IAEPAN/22

Okresowa kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych bedących w użytkowaniu Instytutu-5 części UZ-21/IAEPAN/22


Demontaż/rozbiórka obiektów wybudowanych w technologii kontenerowej i wiaty metalowej posadowionych w Al. Solidarności 105 w Warszawie oraz wykonanie robót towarzyszących UZ-16/IAEPAN/2022