• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Leszek Żygadło
Dr Leszek Żygadło

Dr Leszek Żygadło

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

lzy@arch.pan.wroc.pl

Rescue Archaeology Unit

Research interests:

- archaeology of Early Iron Age, Pre-Roman Period, Roman Influences Period and Migration Period in Poland under particular consideration of the Lower Silesia,
- settlement and economic changes at the end of Antiquity.

Selected bibliography:

Books:

Kamyszek L., Żygadło L. 2019. Osada ludności kultury lateńskiej i ślady osadnictwa pradziejowego ze stanowiska Mokronos Dolny 7, gm. Kąty Wrocławskie. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Błażejewski A., Żygadło, L. (1994). Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku wielokulturowym nr 23 w Namysłowie, województwo Opole. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,35, 273-278.

Błażejewski A., Żygadło, L. (1995). Zabytki kultury przeworskiej z Jordanowa Śląskiego, gm. loco, województwo Wrocław. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,36, 291-293.

Błażejewski A., Żygadło, L. (1997). Materiały ze starszej epoki brązu z Namysłowa, stan 23, województwo opolskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,39, 337-353.

Żygadło, L. (1998). Rogów Opolski, st. 8, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37/10. Informator Archeologiczny 1998: badania 32, 146.

Gralak T., Kosicki A., Żygadło, L. (1999). Badania ratownicze przy budowie drogi A-4 w województwie wrocławskim 1998 r. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,41, 567-569.

Żygadło L. (2000). Wyniki badań ratowniczych na stanowisku nr 2 w Rogowie Opolskim, gm. Krapkowice, woj. opolskie. Badania na Górnym Śląsku w 1998 roku, 132-134.

Kosicki A., Żygadło, L. (2001). O badaniach archeologicznych na terenie dolnośląskiego odcinka autostrady A-4. Inżynieria i Budownictwo 57/11, 672-675.

Kosicki A., Noworyta E., Żygadło L. (2001). Wystawa pt. „Autostradą A–4 przez pradzieje”. Silesia Antiqua 42, 245-249.

Gediga B., Bronowicki, J., Kosicki A., Żygadło, L. (2001). Badania wykopaliskowe na autostradzie A-4 w 2000 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,43, 177-193.

Bugaj E., Gediga B., Kosicki A., Szwed R., Żygadło L. (2002). Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław w latach 1999-2001. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 235-251.

Żygadło L. (2004). Barbara Kowalewska, Wörterbuch der Ur- und Frühgeschichte Deutsch-Polnisch/PolnischDeutsch. Słownik terminologii prehistorycznej niemiecko-polski/polsko-niemiecki, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 53, Lexika und Fachwörterbücher, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wiedeń 2004, ss. 852 (recenzja). Przegląd Archeologiczny, 52, 208-210.

Suchan G., Zipser J., Żygadło L. (2009). Osada kultury przeworskiej na stanowisku Domasław 10/11/12. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 51, 193-207.

Kamyszek L., Żygadło L. (2010). Badania na nowo odkrytym stanowisku nr 37 w Domasławiu, pow. wrocławski, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 52, 91-105.

Kamyszek L., Żygadło L. (2014). Odkrycia i badania. Domasław, pow. wrocławski. Silesia Antiqua, 49, 191-195.

Kamyszek L., Żygadło L. (2014). Odkrycia i badania. Wrocław-Żerniki, pow. wrocławski.
Silesia Antiqua, 49, 213-219.

Gralak T., Kamyszek L., Żygadło L. (2015). Nietypowy czworokątny obiekt rowkowy z cmentarzyska w Domasławiu, stan. 36. Analiza metrologiczna obiektu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,57, 143-154.

Janeczek M., Chrószcz A., Henclewski R., Czerski A., Vedat O., Krupsk A., Pasicka E., Żygadło L. (2015). Vertebral disease in excavated canine in Lower Silesia, Poland. International Journal of Paleopathology,10, 43-50.

Kamyszek L., Kępa L., Purowski T., Wagner B., Żygadło L. (2018). Znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury lateńskiej z Raciborza, stanowisko 426, woj. śląskie.Przegląd Archeologiczny,66, 177-192.

Chapters in edited volumes:

Bronowicki J., Gediga B., Kosicki A., Żygadło, L. (1999). Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone na trasie budowy autostrady A-4 (woj. dolnośląskie i opolskie) w latach 1997-2000. W: J. Biliszczuk, A. Szydło (red.), Budowa autostrady A4 odcinek Wrocław-Nogawczyce (41-61). Wrocław: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskie.

Gediga B., Kosicki A., Żygadło, L. (2001). Charakterystyka wyników ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy autostrady A-4 w latach 1997-2000 r. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, Seria B. Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (100-108). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2001). Nowożytny piec mielerzowy do wypalania cegły z Brzezimierza, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. seria B. Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (280-291). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2001). Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku Kurów 11, gm. Wiązów, woj. dolnośląskie.(W:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. seria B. Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (261-279). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2002). Narzędzia żelazne związane z obróbką metali w kulturze przeworskiej. W: S. Orzechowski (red.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich (167-176). Kielce: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach.

Bronowicki J., Gediga B., Kosicki A., Żygadło L. (2003). Badania wykopaliskowe prowadzone na odcinku opolskim i dolnośląskim autostrady A–4 w 2000 roku. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B. Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (159-177). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Kopeć M., Żygadło L. (2003). Badania wielokulturowego stanowiska Piskorzówek 14, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie. (W:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B. Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (234-249). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Kopeć-Żygadło K., Żygadło L. (2006). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Biskupicach Podgórnych, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie w roku 2003. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B. Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, t. 1 (199-218). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Żygadło L. (2008). Pochówek pitosowy ze stanowiska nr 15 w Wojkowicach, pow. wrocławski. W:A. Błażejewski (red.), Labor et patientia: studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata (9-18). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Żygadło L., Kopeć-Żygadło K. (2011). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Biskupicach Podgórnych, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, w latach 2005-2006. (W:)S. Kadrow (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2005-2006 (275-286). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żygadło L. (2011). Rozwój technik uprawy ziemi u schyłku starożytności. (W:) G. Domański (red.), Nadodrze w starożytności. Konferencja Grabice, 23-30 czerwca 2004 roku (171-185). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

Żygadło L. (2012). Nowa Wieś Wrocławska 13 – badania osady z młodszego okresu przedrzymskiego na obwodnicy Wrocławia. (W:)S. Kadrow (red.),Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2007-2008 (I) (395-409). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żygadło L., Kamyszek L., Marciniak M., Suchan G. (2012). Osadnictwo kultury lateńskiej i kultury przeworskiej na stanowisku 10-12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. (W:)S. Kadrow (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2007-2008 (I) (483-508). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Żygadło L. (2013). Osada z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 13 w Nowej Wsi Wrocławskiej, pow. wrocławski. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Badania na autostradzie A4, zeszyt 13, część XI (137-192). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kamyszek L., Żygadło L. (2013). Osada z młodszego okresu przedrzymskiego oraz ślady osadnictwa z epoki kamienia i okresu nowożytnego na stanowisku nr 2 w Pierzyskach. (W:)
D. Minta Tworzowska (red.),Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej.Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad t. 6 (167-231). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kamyszek L., Żygadło L. (2013). The La Tène period pottery kiln from Mokronos Dolny, site 7, Lower Silesian Voivodeship. (W:) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L.Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (365-375). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Masojć M., Apolinarska K., Furmanek M., Malkiewicz M., Noskowiak D., Szynkiewicz A., Żygadło L. (2014). Paleośrodowisko rejonu Grzybian i Jeziora Koskowickiego. (W:)T. Stolarczyk, J. Baron (red.),Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy
(15-33). Legnica-Wrocław: Muzeum Miedzi w Legnicy.

Żygadło L., Mandziuk S. (2014). ZRD 8 Bieńkowice stan. 32 AZP 103 – 40/38. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. I (199-216), Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furmanek M., Kamyszek L., Masojć M., Piekalski J., Żygadło L. (2015). ZRD18. Bieńkowice stan. 56, AZP 103-40/138. Wstęp. Katalog obiektów. Podsumowanie.(W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV, (17-27, 169-171). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furmanek M., Kamyszek L., Masojć M., Piekalski J., Żygadło L. (2015). ZRD 21. Racibórz, stan. 425, AZP 102-40/130. Wstęp. Katalog obiektów(W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (177-185). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamyszek L., Pankiewicz A., Żygadło L. (2015). ZRD 22, Racibórz, stan. 424, AZP 102-40/129. Wstęp. Katalog obiektów. Podsumowanie. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (241-242, 258). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gralak T., Kamyszek L., Żygadło L. (2018). Osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i początku wędrówek ludów oraz ślady osadnictwa wczesnonowożytnego na stanowisku nr 9 w Rojęczynie, gm. Rydzyna, woj. wielkopolskie. (W:) D. Minta-Tworzowska, M. Chrapek-Wawrzyniak (red.), Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi rawickiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad t. 12 (294-356). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Edited volumes:

Kolenda J., Mierzwiński A., Moździoch S., ŻygadłoL. (red.). (2013). Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (365-375). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.