• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Anna Woźniak
Dr Anna Woźniak

Dr Anna Woźniak

Centre for Ethnology and Modern Anthropology

anna_wozniak@o2.pl

 

https://iaepan.academia.edu/AnnaWoźniak

Research interests:

- Popular culture and various phenomena related to it, in particular these which remain the center of attention of media anthropology:
- influence of media on the recipients, perception of media content,
- cultural differences in the reception of media content,
- changes of life styles
- Contemporary village culture: factors affecting its shape and directions of change
- Theories regarding modern culture and its research

Selected bibliography:

Articles:

Woźniak A. (2013). „Kultura uczestnictwa” na współczesnej wsi polskiej w kontekście najnowszych teorii medioznawczych. Etnografia Polska, 57(1–2), 79-97.

Woźniak A. (2012). Watching Television In Contemporary Polish Villages. Матеріали До Української Етнолгії, 11(14), 13-15.

Woźniak A. (2006). Narracja telewizyjna w badaniach antropologicznych. Etnografia Polska, 50(1-2), 117-132.

Chapters in edited volumes:

Woźniak A. (2017). Współczesna wieś polska – między tradycją rodzinną a tradycją zmediatyzowaną?. W: M. Dziekanowska, M.Wójcicka (red.), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i Zmiana. Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych (41-58). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Woźniak A. (2015). Co media zmieniają w naszym życiu? O adaptacjach kulturowych w społecznościach lokalnych. W: W. Hajduk-Gawron (red.), Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2015(5), Adaptacje II. Transfery kulturowe (199-210). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, http://postscriptum.us.edu.pl/biblioteka_ps.php.

Woźniak A. (2015). Śmieci na wsi? Krótka historia wiejskiego gospodarowania rzeczami zbędnymi. W: K. Kulikowska, C. Olbracht-Prondzyński (red.), Śmieć w kulturze (601-634). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Woźniak A. (2015). W poszukiwaniu tożsamości – polska wieś w dobie płynnej nowoczesności. W: A. Górajek, A. Jagłowska, D. Wyrzykiewicz (red.), Interferencje kultury współczesnej (293-304). Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Woźniak A. (2014). „Serializacja” życia wsi? O funkcjach i znaczeniu serialu w rzeczywistości wiejskiej. W: D. Bruszewska-Przytuła Daria, M. Cichmińska, A. Krawczyk- Łaskarzewska (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje (264-275). Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6466.

Woźniak A. (2014). A jelenkori lengyel vidéki élet “sorozatosítása”?. W: J. Bodi, G. Maksa, Z. Szijártó (red.), A mindennapi élet mint téma & mint keret (229-240). Budapest – Pécs: Gondolat Kiadó PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

Woźniak A. (2014). Co to znaczy być aktywnym odbiorcą telewizji?. W: J. Bierówka, K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Media – kultura popularna - polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (35-58). Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM

Woźniak A. (2012). O pożytkach z etnografii w badaniach zjawisk kultury popularnej. W: A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: popkulturowe (re)interpretacje (165-179), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Woźniak A. (2010). „Dzisiaj wieś telewizją stoi!” – mediatyzacja życia współczesnej wsi polskiej. Perspektywa antropologiczna.W: J. Drozdowicz. M. Bernasiewicz (red.), Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość (171- 187), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Woźniak A. (2003). „My polska szlachta”– rzecz o Polakach z okręgu żytomierskiego na Ukrainie. W: Ł. Smyrski, M. Zowczak (red.), Wołyń i Podole. Szkice etnologiczne (257-265), Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo DiG (opublikowany pod nazwiskiem panieńskim Pietroń).