• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Jarosław Derlicki
Dr Jarosław Derlicki

Dr Jarosław Derlicki

Centre for Ethnology and Modern Anthropology

derlicki@iaepan.edu.pl

 

https://iaepan.academia.edu/JarekDerlicki
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Derlicki
https://scholar.google.pl/citations?user=I_xSls8AAAAJ&hl=pl

Research interests:

The scope of my interests includes issues related primarily to groups who are in some way marginalized, who live beyond the mainstream of public life: most of all ethnic minorities and indigenous people. The range of issues here extends from phenomena such as identification and inter-ethnic relations, through local and traditional dimensions of culture to socio-cultural aspects of adherence to a territory and landscape. In my work I also watch the functioning of cultural borderlands, persistence of local cultures, nationalism and ethnic mobilization. I lead field works mainly in Eastern Europe (Ukraine, Moldavia) and in Eastern Siberia (Yacutia).

Selected bibliography:

Articles:

Derlicki J. (2003). Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii. Etnografia Polska, 47(1-2), 147-160. http://cyfrowaetnografia.pl/Content/1603/Strony%20od%20EP_XLVII-9_Derlicki.pdf

Derlicki J. (2004). Ethno-pedagogy - the curse or the cure? The role of the school among youth in Nelemnoe (Yakutia). Sibirica: Journal of Siberian Studies, 4(1), 63-73. https://www.berghahnjournals.com/view/journals/sibirica/4/1/sib040106.xml

Derlicki J. (2006). Problems with minorities, minorities with problems. Ethnologia Polona, 27, 41-51.
http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61488&from=publication

Derlicki J. (2010). I am the son of Oliero. Yukaghir identity and land issues. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, 6(3), 272-282. https://doi.org/10.1177/117718011000600307

Derlicki J. (2013). Między diasporą a mniejszością etniczną i narodową. Kilka uwag na marginesie badań nie tylko polonijnych. Etnografia Polska, 57(1-2), 63-83. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61856&from=publication

Derlicki J. (2015), Nowe podejścia do starych tematów? Ludność polskiego pochodzenia w krajach byłego ZSRR. Etnografia Polska, 59(1-2), 31-44. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61311&from=publication

Derlicki J. (2016). Wymierający Jukagirzy. Geny, etniczność i kultura w Północnej Jakucji. Etnografia Polska, 60(1-2), 149-160.
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=81471&tab=3

Chapters in edited volumes:

Derlicki J. (2003). The New People. The Yukaghir in the Process of Transformation. W: L. Mróz, Z. Sokolewicz (red.), Between Tradition and Postmodernity. Polish Etnography at the Turn of the Millenium (121-136). Warszawa: DIG.

Derlicki J. (2003). Horyłka, horyłka. O alkoholu w kulturze żytomierskiej. W: Ł. Smyrski, H. Zowczak (red.), Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne (283-292). Warszawa: DIG.

Derlicki J. (2007). Między mitem pokojowego włączenia a kolonializmem. Małe ludy północnej Syberii. W: A. Bartkiewicz (red.), Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata, czy partnerzy narodów? (281-301). Warszawa: Comandor. https://books.google.pl/books/about/Ludy_tubylcze.html?id=Gyn9ygAACAAJ&redir_esc=y

Derlicki J. (2012), The Edge of Extinction: Ethnic Survival Among the Yukaghirs of Northern Yakutia. W: S. Berthier-Foglar, S. Collingwood-Whittick, S.Tolazzi (red.), Biomapping Indigenous Peoples. Towards an Understanding of the Issues (233-253). Amsterdam, New York: Brill/Rodopi. https://doi.org/10.1163/9789401208666_012

Edited volumes:

Derlicki J., Lipiński W. (red.). (2002). Pierwsze narody. Ludy rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie. Warszawa: DIG.

Derlicki J. (red.). (2012). Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko-gagauskie w Besarabii. Warszawa: IAE PAN.

Derlicki J. (red.). (2007-2016). Etnografia Polska. Warszawa: IAE PAN.