• Polski
 • English
 • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Karol Kollinger
Dr Karol Kollinger

Dr Karol Kollinger

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

karolkollinger@gmail.com

Academia.edu

 

Research interests:

Planned research:
Food, its production and consumption in Ruthenia in the Middle Ages
The aim of this study is to fill the historiographic blank and – by collecting, analyzing and interpreting records preserved in the Old Russian written sources – to elaborate chosen issues; also further source query which would allow a comprehensive study of the topic in the future and preparation of a „compendium” in form of „Materials for a vocabulary” and – in the final stage of works on the topic – writing an article to present some general conclusions.
The result of this research will be the creation of analytical studies on chosen issues; extension of our knowledge on medieval Ruthenia; collecting data that may, as we assume, be used as comparative and allowing to deepen the studies on this cultural field and the economy as it existed also in medieval Poland and in a much wider sense – in the entire Slavdom; development of such basis for further, also multidisciplinary, research on the topic.

 

Other scientific interests:

 • History and culture of eastern and northern Europe.
 • History and culture of medieval Poland (up to the 13th century).
 • Polish-Ruthenian relations in the Middle Ages (up to the 13th century).
 • Christianization of Poland, Ruthenia and Scandinavia and its traces in the material culture, customs and rites.
 • Funeral and burial rites in Ruthenia.
 • History of sleigh and its use as means of transport during funerals.
 • History of historiography and of archaeological studies.

 

Selected bibliography:

 

Books:

 • (2014). Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025). Wrocław: Chronicon.

 

Articles:

Reviews:

Short notes:

 • (2021).  Marek Cetwiński, Śląski mikrokosmos. Studia nad Księgą henrykowską, seria: Biblioteka Długosza, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2020, ss. 295. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69(2), 265-267.
 • (2021). "Opus mixtum", nr 1-8, 2013-2020. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69(1), 127-130.
 • (2021). Studia Lednickie, t. XVIII, red. Andrzej M. Wyrwa, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 2019, ss. 411. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69(1), 125-127.

 

Chapters in edited volumes:

 • (2020). Użycie sań w obrzędach pogrzebu władcy na wczesnośredniowiecznej Rusi. Analiza przekazów ikonograficznych. W: M.T. Kociuba (red.), Obraz między sacrum i profanum (199-213). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • (2018). Bitwa pod Zawichostem w świetle źródeł przeddługoszowych – próba nowego spojrzenia. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski, D. Cyngot (red.), Zawichost we wczesnym średniowieczu (65-76). Warszawa: IAE PAN.
 • (2018). Przez wyłom w podłodze czy po rozebraniu pomostu? Którędy wyniesiono z izby ciało zmarłego Włodzimierza I Świętosławica? W: I. Steczko, R. Dźwigoł (red.), Dawna i współczesna kultura funeralna (231-237). Kraków: Collegium Columbinum.
 • (2017). „Chrzest Polski” w świetle źródeł pisanych z epoki (Czas – Miejsce – Motywy). W: ks. S. Nabywaniec, A. Pęzioł (red.), Tyś z nami związał się przez Chrzest. 1050. rocznica Chrztu Polski. Podkarpacie 2016 (103-120). Rzeszów: Zakład Poligraficzny „Sindruk”.
 • (2017). (razem z W. Duczko) Ryt na szwedzkim kamieniu runicznym i graffiti w kijowskiej Złotej Bramie. Sakralne wyobrażenie i radosna pornografia? W: M. Dzik, G. Śnieżko, M. Starski (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (355-365). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza „Zimowit”.
 • (2017). Na jakim miejscu została pogrzebana Helga, żona Ingvara? (Povest’ vremennyh let o pierwszym chrześcijańskim pochówku elitarnym na Rusi – przekłady a źródło). W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Chrzest – przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne. Funeralia Lednickie. Spotkanie 19 (103-116). Poznań: SNAP. Oddział w Poznaniu.
 • (2017). Odkrycia w Bodzi w kontekście wydarzeń na Rusi przełomu I i II tysiąclecia. W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego. Wyd. 2 (41-49). Warszawa: IAE PAN.
 • (2016). Czy Awarowie przyczynili się do pożaru wczesnosłowiańskiego grodu nad Ługiem (stanowisko „Grodzisko”, niedaleko Zimna k. Włodzimierza Wołyńskiego). W: B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego (125-136). Kraków-Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • (2016). Olaf Tryggvason chrystianizatorem Rusi? Opowieść o chrzcie Rusi w wersji islandzkiej – fakty historyczne czy fikcja literacka? Część 1. Fakty. W: J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla (red.), Chrystianizacja „Młodszej Europy” (167-176). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Edited volumes:

 • Wolińska T., Ożóg M., Kollinger K. (red.). (2019). Rzymianie i barbarzyńcy. Religia – polityka – kultura. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Rosik S., Jędrzejewska S., Kollinger K. (red.). (2018). Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Buko A., Kollinger K., Jędrzejewska S. (red.). (2018). Badania interdyscyplinarne. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Sperka J., Kollinger K. (red.). (2018). Średniowieczni władcy i ich otoczenie. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.