• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Karol Żojdź
Dr Karol Żojdź

Dr Karol Żojdź

Centre for History of Medieval and Early Modern Material Culture

kzojdz@iaepan.edu.pl

Academia.edu
Google Scholar

Research interests: history of the Grand Duchy of Lithuania after the Union of Lublin (1569).

Particular interests include the material culture of magnate courts, the everyday lives of Polish-Lithuanian elite members, conspicuous consumption, regalism, court careers.

Selected bibliography

Books:

  • Żojdź K. (2019). Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  • Żojdź K. (2012). Jan Mierzeński. Klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656–1665. Oświęcim: Napoleon V.

Articles:

Chapters in edited volumes: