• Polski
 • English
 • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Magdalena Bis
Dr Magdalena Bis

Dr Magdalena Bis

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

magdabis@wp.pl; magdabis@iaepan.edu.pl

 

Academia.edu

Google Scholar

 

Research interests:

late Middle Ages, post-medieval period, ceramics, pottery, late medieval pottery, post-medieval pottery, faience, maiolica, porcelaine, glass, glass vessels, window glass, clay pipes, smoking pipes, pottery analysis, archaeometry, historical archaeology, material culture, Warsaw, castles, defensive architecure

Research area:

Poland and Central Europe

Selected bibliography

Books:

Articles:

 

Chapters in edited volumes:

 • Bis M. (2023). Ornate and Fashionable. Ceramic Tableware from Tykocin Castle (Poland) from the 17th-19th Century as a Reflection of Cultural Changes. W: G. Blažková, K. Matějková, T. M. Casimiro, R. Costeira da Silva (red.), Europa Postmediaevalis 2022. Connections and Networking (199-209). Oxford: Archaeopress. DOI: 10.2307/jj.4688117.19
 • Bis M., Skóra K. (2023). Perspectives archéologiques sur les cimetières juifs d’Europe centrale. W: P. Salmona, P. Blanchard, A. Sagasser (red.), Archéologie du judaïsme en Europe (309-326). Paris: CNRS Èditions.
 • Bis M. (2021). Ceramika z pola bitwy z frontu wschodniego I wojny światowej i jej wartość poznawcza. Ogólna charakterystyka. W: A.I. Zalewska (red.) Archeologia frontu wschodniego wielkiej wojny jako wyzwanie (243-250), Warszawa-Lublin.
 • Bis M. Więcek-Bonowska E. (2021). Wyroby ceramiczne, szklane i zabytki inne z XVI-XX w. znalezione w korycie rzeki Wisły. W: W. Borkowski (red.) Badania archeologiczne w dolinie Wisły na Mazowszu, Warszawskie Materiały Archeologiczne, 16, (83-110) Warszawa.
 • Bis M. (2019). White pottery in Early Modern Poland: Local Production or Regional Fashion? W: G. Blažková, K. Matějková (eds.), Europa Postmediaevalis. Post-medieval pottery between (ist) borders (141-151). Gloucester: Archeopress.
 • Bis M., Bis W. (2015). Zamek w źródłach historycznych. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (23-66). Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (2015). Tykocin – zamek nad Narwią dawniej i dziś. W: A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce (64-80). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Bis M. (2014). Okna w zamku tykocińskim na początku XVIII wieku. Realia a wskazówki budowlane. W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (375-400). Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (2013). Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. W: A. Sołtan-Lipska (red.), Służew i jego kościół (394-415). Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Warszawie.
 • Bis M., Bis W. (2006). Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005. W: B. Pacholska (red.), Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r. (33-44). Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
 • Bis M., Bis W. (2006). Archeologia na zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze, W: H. Karwowska, A. Andrzejewski (red.), Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne (221-230). Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
 • Bis M. (2005). Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą. W: A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej (161-181). Kielce-Łagów: Urząd Gminy w Łagowie.

 

Edited volumes:

 • Buko A., Skrzyńska K., Bis M. (red.). (2019). Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk. Warszawa: IAE PAN.
  Sawicki T., Bis M. (red.). (2018). Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy. Warszawa: IAE PAN.
 • Kurnatowska Z., Wyrwa A.M., Bis M. (red.). (2016). Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów. Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2015). Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2014). Rzeczy i ludzie. Kultura materialne w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa: IAE PAN.