• Polski
 • English
 • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Kalina Słaboszowska
Mgr Kalina Słaboszowska
Kalina Słaboszowska

Mgr Kalina Słaboszowska

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

 

k.slaboszowska(at)iaepan.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-3392-8476
https://uw.academia.edu/KalinaSłaboszowska

Research interests:

medieval historiography, medieval hagiography, history of Central Europe, history of emotions, women's and gender studies, american historiography about the Middle Ages

 

Selected bibliography:

Book chapters:

 • Słaboszowska K. (2024), The King, the Nobility, and all the Others? Popular Emotions in the „Annales” of Jan Długosz, [w:] F. Lummer (red.), Emotions on the Fringes, Budapest: Trivent Publishing [w druku]
 • Słaboszowska K. (2024), Passionis animae, uczucia i afekty. Wybrane aspekty działalności ośrodków badań nad emocjami, [w:] K. Białas, K. Skwierczyński (red.), E. Buszewicz (tłum), Odon z Cluny, Occupatio, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów "Tyniec" [w druku]
 • Słaboszowska K. (2019), Elżbieta Granowska jako zła królowa. „Epistola taxans matrimonium Vladislai regis cum Elisabeth Granowska contractum”, [w:] K. Białas, K. Jóźwik, K. Słaboszowska (red.), Kobiety i władza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 32–43
 • Słaboszowska K. (2020), Matka krytyki feministycznej? Christine de Pizan i jej „O mieście kobiet”, [w:] K. Białas. K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz (red.), Złe kobiety czy sława sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 103–114

 

Articles:

 • Słaboszowska K. (2020), Płacz i łzy w księgach X–XII „Roczników” Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 14 , s. 160-184
 • Słaboszowska K. (2024), Is it Possible to Die of Sadness? Emotions and Physical Health in the Annals of Jan Długosz, „Studia Historica Gedanensia” [w druku]

 

Reviews:

 • Słaboszowska K. (2023), Rita Copeland, Emotion and the History of Rhetoric in the Middle Ages, Oxford Studies in Medieval Literature and Culture, Oxford University Press, Oxford 2021, ss. 432, „Studia Źródłoznawcze”, 61, s. 185-187
 • Słaboszowska K. (2021), Sources for the History of Emotions: A Guide, ed. Katie Barclay, Sharon Crozier-De Rosa, Peter N. Stearns, London–New York 2020, „Studia Źródłoznawcze”, t. 59, s. 213–215

 

Reserach projects:

 • 01.2022-01.2025 – PI in the National Science Center project "Emotions and manifestations thereof in works of Jan Długosz" (Faculty of History, University of Warsaw).

 

Scholarships:

 • 16-30.09.2021 – visiting scholar at Würzburg University (Germany), scholarship founded by the Bawarian State Council.
 • 23.01-23.04.2023 – visiting scholar at Harvard University (USA), scholarship founded by the Kościuszko Foundation.