• Polski
 • English
 • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Maciej T. Radomski
Mgr Maciej T. Radomski

Maciej T. Radomski, MA

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

m.radomski@iaepan.edu.pl

 

Academia.edu

Google Scholar

ResearchGate

 

Research interests:

Urban studies are my main field of interest. I study urban settlements as spatial, social, cultural and legal phenomena as well as ecosystems. I concentrate on late medieval and early modern European towns, but I find urban centres of any period and any socio-material culture fascinating. I try to combine different methodological approaches, heading into direction of trans-disciplinary study of the past.

Among other topics that I explore crime and punishment, demi-monde, social marginalisation, and language as a tool of violence and conflicts.

Additional interests: editing of historical sources, methods and methodology of material culture studies, archaeogaming.

 

Selected bibliography:

Critical editions:

 • Radomski M.T. (2020). Księga ławnicza Starej Warszawy z lat 1511-1524. In: A. Bartoszewicz (ed.), Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535, (483-739). Warszawa: WUW.
 • Bartoszewicz A., Mrozowski K., Radomski M. T., Warda K. (oprac.). (2017). Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Articles:

 • Radomski M.T. (2022). Building identity. Town halls of small Polish towns as a symbol and a sign of urban character and identity (14th–16th century). MEMO 9, 39-57; http://dx.doi.org/10.25536/20220903
 • Cembrzyński P., Radomski M.T. (2022). ‘Empty’ space in Central European medieval towns through an interdisciplinary perspective. Urban History, 49, 1, 211-231; https://doi.org/10.1017/S0963926820000760
 • Związek T., Guzowski P., Poniat R., Radomski M. T., Kozłowska-Szyc M., Panecki T., Słowińska S., Kruczkowska B., Targowski M., Adamska D. (2022). On the economic impact of droughts in central Europe: the decade from 1531 to 1540 from the Polish perspective. Climate of the Past, 18, 1541–1561; https://doi.org/10.5194/cp-18-1541-2022
 • Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Osiadacz M., Radomski M.T., Cembrzyński P., Zbieranowski M., Majewski J. (2021). An integrated geophysical and archaeological approach to the study of the Late Medieval castle in Żelechów in Mazovia, Poland. Archaeological Prospection, 28, 4, 485–503. https://doi.org/10.1002/arp.1820
 • Radomski M. T. (2013). Urząd wójta krakowskiego i jego rola w uwierzytelnianiu i przechowywaniu testamentów i inwentarzy pośmiertnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61 (2), 263-268.
 • Radomski M. T. (2012a). Testamenty wójtów krakowskich z ksiąg miejskich Krakowa drugiej połowy XV i początku XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60 (2), 313-318.
 • Radomski M. T. (2012b). „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” – czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku. Przegląd Historyczny, 103, (1), 95-105.
 • Radomski M. T. (2009). Narodziny Potwora. Czarna Legenda Ryszarda III od śmierci władcy do końca panowania Elżbiety I. Teka Historyka, 38, 121-157.

 

Chapters in edited volumes:

 • Radomski M. T. (2013). „Ipsa civitas habundat furibus...” Przestępcy i przestępczość w późnośredniowiecznym Krakowie. W: A. Bartoszewicz (red.), Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, (Fasciculi Historici Novi), (11-83). Warszawa: Wydawnictwo DiG.