• Polski
 • English
 • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Wojciech Bis
Mgr Wojciech Bis

Mgr Wojciech Bis

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

wojtekbis@wp.pl

Academia.edu

Google Scholar

Research Gate

 

Research interests:

 • period and geographic area: Late Middle Ages and Modern Times, Poland, Central and Eastern Europe
 • research issues: nobility mansions, castles, defensive structures, architecture, constructional pottery, hypocaustum type heating, army, militaria

 

Selected bibliography:

 

Articles:

 • Bis W. (2017). Nowożytne piece do wypalania ceramiki budowlanej z okolicy Płońska. Archaeologia Historica Polona, 25, 125-153.
 • Bis W., Więckowski W. (2016/2017). Cmentarz żydowski w Węgrowie w świetle sondażowych badań archeologicznych. Roczniki Liwski, 9, 109-129.
 • Lech M., Bis W. (2013). L. Marek, W. Bis, Elementy uzbrojenia ochronnego z królewskiego arsenału w Tykocinie z drugiej połowy XVI – początku XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61(4), 529-559.
 • Bis M., Bis W. (2013) „Trzy puzdra z kaftiorami…”, czyli o fajansie i porcelanie na tykocińskim zamku. Archaeologia Historica Polona, 21, 257-295.
 • Bis W. (2007) Nowożytna łaźnia dworska w Radziejowicach, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 55(2), 141-159.
 • Bis. W. (2003). Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski, Architectus, 13-14, 3-28.

 

Chapters in edited volumes:

 • Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Zbieranowski M. (2018). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (351-359). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R. (2017). Forgotten castle of the Ciołek family in Żelechów, Mazowieckie province, Poland. W: B. Jennings, Ch. Gaffney, T. Sparrow, S. Gaffney (red.) 12th International Conference of Archaeological Prospection (25-27). Bradford: Archaeopress Publishing Ltd.
 • Bis M., Bis W. (2015). Zamek w źródłach historycznych. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin — zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (23-66). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis W. (2015). Przemiany budowlano-architektoniczne. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin — zamek nad Narwią (XV–XVIII w.), Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (67-98). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis W. (2015). Badania archeologiczno-architektoniczne. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin — zamek nad Narwią (XV–XVIII w.), Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (99-138). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis. W. (2014). Nowożytny zamek kołowy z tykocińskiego zamku. W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (361-374). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis M., Bis W. (2013). Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. W: A. Sołtan-Lipska (red.), Służew i jego kościół (394-415). Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny.

 

Edited volumes:

 • Bis M., Bis W. (red.). (2014) Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2015). Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.