• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Adam Kędzierski
Dr Adam Kędzierski

Dr Adam Kędzierski

Interdisciplinary Center of Archaeological Research (Kalisz)

 

akedzierski1@wp.pl

 

Research interests:

Interests: archaeology of the Early Middle Ages, numismatics of the Early and Late Middle Ages, monetary circulation in the Middle Ages, money market formation in Early Medieval Poland, origins of silver in Early Medieval Poland, counterfeiting of Early Medieval coins; area of research: southern Great Poland

 

Selected bibliography:

Articles:

Kędzierski A. (1998). Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa, Wiadomości Numizmatyczne, 42(1-2), 91-107.

Kędzierski A. (2005). Czy istnieją monety Zbigniewa, syna Władysława Hermana? Wiadomości Numizmatyczne, 49(1), 23-37.
http://docplayer.pl/20647129-Czy-istnieja-monety-zbigniewa-syna-wladyslawa-hermana.html

Kędzierski A. (2010). Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana. Rocznik Kaliski, 36, 255-262.
http://docplayer.pl/20647129-Czy-istnieja-monety-zbigniewa-syna-wladyslawa-hermana.html

Kędzierski A. Szczurek T. (2014). Średniowieczne monety z kaliskiego Głównego Rynku.Wiadomości Numizmatyczne,58(1-2), 95-111.

Kędzierski A. Szczurek T. (2016). Monety z Kalisza-Starego Miasta. Nieznane brakteaty Przemysła II, Wiadomości Numizmatyczne, 60(1-2), 235-246.

Kędzierski A. (2016). Jak dzielić denary krzyżowe? Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny,5, 35-44.

Kędzierski A. (2019). Obole krzyżowe młodszych typów ze skarbu ze Słuszkowa– w druku.

 

Chapters in edited volumes:

Kędzierski A. (1998). Wczesnośredniowieczny skarb denarów krzyżowych ze Słuszkowa koło Kalisza w świetle nowych badań. W: Baranowski T. (red.),Kalisz wczesnośredniowieczny (91-118). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.

Kędzierski A. (2002). Denary krzyżowe z głową ze Słuszkowa. Uwagi na temat pochodzenia. W: Paszkiewicz B. (red.),Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin (399-405). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A. (2010). Mennica denarów krzyżowych księcia Zbigniewa w Kaliszu. W: Suchodolski S., Zawadzki M. (red.),Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny (61-68), Kalisz: Miasto Kalisz.

Kędzierski A. (2013). Obieg pieniężny w Kaliszu i regionie za panowania Władysława Hermana oraz Zbigniewa. Baranowski T., Buko A. (red.), Kalisz na przestrzeni wieków (117-143). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.

Bogucki M. Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. (2016). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Addenta et Corrigenda. W: Bogucki M., Ilisch P., Suchodolski S. (red.),Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, Inventar V (187-349). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Kędzierski A (2017). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego. W: Bogucki M., Garbaczewski W., Snieżko G. (red.),Numni et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiego w 80 rocznicę urodzin (331-351). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kędzierski A. (2018). Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z badań Starego Miasta w Kaliszu w latach 2012-2016. W: Wierzbicki J. (red.),Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017. Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Edited volumes:

Kędzierski A. (red.). (2016).Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu. Warszawa –Kalisz: Instytut Archeologii Etnologii PAN.