• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Tadeusz Baranowski
Dr hab. Tadeusz Baranowski

Dr hab. Tadeusz Baranowski

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

thaddeus2@tlen.pl

 

Research interests:

Pre-Roman and Roman Influences Period; Migration Period; Tribal Period, Early Middle Ages; Poland – southern Great Poland (Kalisz) and north- eastern Poland, also southern Europe - Italy (Venice).
Problems of environmental and cultural changes; strongholds and emergence of cities, Christianization, symbolism of images, horse use - saddle and team horses, horse burials.
Archaeology of the Roman Influences Period and the Migration Period, as well as of the Early Middle Ages in Poland and Italy.
Another current of my interests is popularization of the results of archaeological research and of archaeology widely understood. This has been expressed by my activities in realization and authorship of several dozens of exhibitions in Poland and six in Italy, by creating an Archaeological Reserve in Kalisz- Zawodzie, also creating departments regarding the oldest past in two emerging museums in Warsaw: the Museum of the History of Polish Jews (Polin) and the Polish History Museum.
I have published over 200 works.

Selected bibliography:

Articles:

Baranowski T. (1973). Rząd koński z wodzami łańcuchowymi na terenie Europy środkowej w okresie wpływów rzymskich. Archeologia Polski, 17(2), 391-477.

Baranowski T. (1996). Pochówki koni z Tumian, w woj. olsztyńskim, Archeologia Polski, 41(1-2), 65-130.

Calderoni G., Baranowski T., Gerhardinger M.E., Pianetti F.. (1998). Cronologia radiocarbonio di reperti dallo scavo stratigrafico a Campo di SS. Maria e Donato (Isola di Murano, Laguna di Venezia). Progetto Comune di Ricerca, Siti archeologici nella laguna di Venezia, Technical Report 226, 1-8.

Baranowski T., Cyngot D., Kędzierski A., Miłek S., Wyczółkowski D., Ziąbka L. (2005) Badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Kaliszu w latach 2001-2004. Rocznik Kaliski 30, 39-92.

Baranowska M., Baranowski T. (2006) Archaeology as the pre-text for poetry. The loneliness of ancient deities or on the other side of a showcase. Archaeologia Polona 44, 255-263.

Stupnicka E., Baranowski T., Bender W. (2006). Wpływ czynników klimatycznych na procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu. Archeologia Polski 51(1-2), 93-120.

Baranowski T., Calderoni G. (2008). Radiocarbon Dating of environmental and cultural changes at the medieval stronghold of Zawodzie (Kalisz, Central Poland). Archeologia Polski 53(2), 317-35.

Baranowski T., Calderoni G., Preite Martinez M. (2009). The history of the medieval open settlement of Stare Miasto (Civitas Antiqua) at Kalisz (Great Poland) tracked by isotope chronology. Archeologia Polski 54(1), 67-82.

Baranowski T. (2013). La problematica degli insediamenti fortificati medievali nell’archeologia polacca (Casi particolari: motte). Archeologia Medievale 40, 15-22.

Baranowski T. (2013). Catastrophic Environmental Change – Floods as the Cause of Disasters at the End of Early Middle Ages in Poland, the Case of Kalisz. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk. Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources. Acta Archaeologica Pultuskiensia 4, 21-24.

Baranowski T. (2015). Zmienny obraz wczesnej historii Kalisza. Dowody i hipotezy. Rocznik Kaliski 41, 11-25.

Baranowski T. (2017). Dwie rocznice w Kaliszu (1960-1966): Osiemnaście Wieków Kalisza i Tysiąclecie Polski. Przegląd Archeologiczny 65, 89-98.

Moździoch S., Baranowski T., Stanisławski B. (2017). Rapporto preliminare della I campagna di scavi archeologici condotti nel sito della Chiesa di SantaMaria di Campogrosso (San Michele del Golfo) – Altavilla Milicia-PA, Notiziario Archeologico della Soprintendenza di Palermo 19, 1-13.
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/NotiziarioArcheoPalermo.html

Baranowski T. (2018). Pars pro toto i monosandalizm (na kanwie monografii Thorsberger Moor). Archeologia Polski 63, 175-182.

Chapters in edited volumes:

Baranowski T., Moszczyński W.A. (2004). Ornamentyka naczyń z zespołów grobowych datowanych zabytkami metalowymi. W: M. Karczewska, M. Karczewski (red.). Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23-24 września 2002 roku (167-90). Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Baranowski T. (2010). Kalisz as an example of development of the medieval centre in Poland. W: A. Buko, M. McCarthy (red.) Making a Medieval Town (167-78). Warszawa: IAE PAN.

Baranowski T. (2013). Kalisia-Kalisz, starożytność a wczesne średniowiecze. W: T. Baranowski, A. Buko (red.). Kalisz na przestrzeni wieków (81-102). Warszawa: IAE PAN.

Baranowski T. (2016). Badania, postacie i odkrycia. 60 lat placówki archeologicznej PAN w Kaliszu. W: A. Kędzierski, D. Cyngot, D. Wyczółkowski (red.) Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (11-23). Warszawa – Kalisz: IAE PAN.

Baranowski T. (2016). Kalisz w dobie Chrztu Polski. W: A. Kędzierski, D. Cyngot, D. Wyczółkowski (red.) Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (137-153). Warszawa – Kalisz: IAE PAN.

Edited volumes:

Baranowski T. (red.). (2016). Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia 1. T. Kurasiński, K. Skóra, Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Warszawa: IAE PAN.

Baranowski T. (red.). (2017) Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein. Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada, Warszawa: IAE PAN.