• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Joanna Urban
Dr Joanna Urban

Dr Joanna Urban

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

jurban@tlen.pl

 

Research interests:

Research interests concern the Bronze and Early Iron Ages in Central Europe with particular consideration of the settlement and economic issues. The area of research includes topics related to Trzciniec, Lusatian and Pomeranian cultures and concentrates primarily around manufacturing (among others: pottery, metallurgy, weaving) and nutritional strategies of the communities of the above mentioned cultures.

Selected bibliography:

Books:

Urban J. (2016). Osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku 3 w Słubicach, pow. płocki. Ze źródeł do archeologii Mazowsza 1, red. M. Mogielnicka-Urban, J. Urban. Vetera et nova V (11-167). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Urban J. ([2002-2003] 2004). Osada ludności kultur łużyckiej i pomorskiej w Zakrzewie, st. 11, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,42, 185-252.

Młodecka H., Urban J. , Maik J. ([2006-2007] 2008). Ogniwo Leclanchégo z wykopalisk w Surażu, st. 3, pow. Łapy, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 10,451-461.

Chapters in edited volumes:

Urban J. (2008). Uprawa roli w kulturze trzcinieckiej - zarys problematyki.W: M. Mogielnicka-Urban (red.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane prof. J. Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji 70-lecia urodzin (101-109). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Urban J. (2009). Uwagi na temat uprawy roli w tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na podstawie materiałów z Polski południowo-wschodniej. W:S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje (289-301). Rzeszów: Fundacja Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Mogielnicka-Urban M., Urban J. (2013). „Naczynia sitowate” w kulturze łużyckiej - jednorodność nazewnictwa a zróżnicowanie formy. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Gedigi dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (501-525). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Edited volumes:

M. Mogielnicka-Urban, J. Urban (red.). (2016). Ze źródeł do archeologii Mazowsza, cz. 1 i 2. Vetera et nova V. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.