• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Katarzyna Skrzyńska
Dr Katarzyna Skrzyńska

Dr Katarzyna Skrzyńska

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

kasiaskrzynska@tlen.pl

 

https://iaepan.academia.edu/KatarzynaSkrzy%C5%84ska

Resarch interests:

Archaeology of Central and Eastern Europe in Early Middle Ages. Scientific issues related to Early Medieval burial ritual (sociological and cultural aspects, paleogenetic research), denominational conversion, development of cultural borderlands and political borders. Inter-cultural and inter-ethnic contacts (early medieval Rus’ and Scandinavia, Balts and Finno-Ugric peoples, western Slavdom).

Selected bibliography:

Articles:

Skrzyńska-Jankowska K. (2006).Early Medieval portages on the trade route between the Baltic and Black Sea: a case study from the Polish-Rus' borderlands. W: Ch. Westerdahl (red.) The Significance of Portages, BAR International Series 1499 (199-207).https://www.academia.edu/32050847/Early_Medieval_portages_on_the_trade_route_between_the_Baltic_and_Black_Sea_a_case_study_from_the_Polish-Rus_borderlands.pdf

Chapters in edited volumes:

Skrzyńska K. (2017). Cmentarzyska kurhanowe w Czekanowie, gm. Jabłonna Lacka w źródłach kartograficznych. W: G. Śnieżko, M. Dzik (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (307-323), Rzeszów. https://www.academia.edu/38085134/Cmentarzysko_kurhanowe_w_Czekanowie_gm._Jabłonna_Lacka_w_źródłach_kartograficznych

Skrzyńska K.(2018).Czekanowskie Lieu de Memoire – obraz archeologiczny. W:S. Rosik, S. Jędrzejewska, K. Kollinger (red.), Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem. Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. II (215-250), Rzeszów. https://www.academia.edu/38903285/Czekanowskie_Lieu_de_Mémoire_obraz_archeologiczny_Archaeological_Picture_of_Lieu_de_Mémoire_at_Czekanov_the_Mazovian_Voivodship_Eastern_Poland_

Skrzyńska K.(2019).Wczesny etap chrystianizacji – pomiędzy historią i archeologią. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (273-294), Warszawa. https://www.academia.edu/38776187/_A._Buko_ed._Początki_chrześcijaństwa_na_pograniczu_mazowiecko-ruskim_w_świetle_wyników_badań_wybranych_cmentarzysk_The_beginnings_of_Christianity_on_the_Mazovian-Rus_borderland_in_the_light_of_the_analyses_of_selected_cemeteries_

Edited volumes:

T. Baranowski, K. Skrzyńska (red.) Osada na stanowisku 4, „Przestrzeń osadnicza Wczesnośredniowiecznego Radomia”, t. II, Warszawa 2019.