• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Mariusz Błoński
Dr Mariusz Błoński

Dr Mariusz Błoński

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

mariusz@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

Settlement processes, cultural and natural environment of Polish lands in Early Middle Ages.

Selected bibliography:

Books:

Błoński M. (2018).Nasielsk we wczesnym średniowieczu. Warszawa: IAE PAN.

Articles:

Błoński M., Skre D. (2001). Kaupang – najstarsze miasto norweskich wikingów. Archeologia Żywa, 3 (18).

Błoński M., Milo P., Misiewicz K. (2003).Geophysical survey of the Medieval stronghold at Nasielsk. Central Poland.Archaeologia Polona, 41, 129–131.

Błoński M. (2006). Lotnicze zdjęcie Nasielska z okresu II wojny światowej. Rocznik Mazowiecki,18, 204–207.

Błoński M. (2007).Lunular pendant from the stronghold at Sypniewo. Archaeologia Polona, 45, 79-84.

Błoński M., Szwarczewski P. (2008).Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku.Archeologia Polski, 53(2), 291–317.

Błoński M., Pacuski K., Wrzosek J. (2009)Grób z miejscowości Gnaty-Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu. Archeologia Polski, 54(2), 249–273.

Biermann F., Błoński M. (2015) The non-ferrous metal finds from the early medieval stronghold and settlement complex of Sypniewo in Northern Masovia. Archaeologia Polona,48, 107-119.

Błoński M., Żukowski R. (2019)Relikty pomostu średniowiecznego młyna w Nasielsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,67(3),393-406.

Chapters in edited volumes:

Błoński M. (1998).Plomba ze znakiem „komesa Bronisza” znaleziona na grodzisku Kalisz – Zawodzie. W: T. Baranowski (red.), Kalisz wczesnośredniowieczny (85–90). Warszawa: IAE PAN.

Błoński M.(2013).Antler sickle handle from Nasielsk. An example of the Pomeranian school of Scandinavian-Insular Ornament from Mazovia. W: Moździoch S. (red.), Scandinavian culture in Medieval Poland (315–321). Wrocław.

Błoński M. (2015).Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku. W: M. Krasna-Korycińska, M. Żurek (red.), Grody wczesnośredniowiecznego Mazowsza (237-242). Warszawa: Archaeologica Hereditas 3.