• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Michał Auch
Dr Michał Auch

Dr Michał Auch

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

michal.auch@gmail.com

 

Research interests:

My research interests concentrate on widely understood archaeology of the Early Middle Ages, particularly on the area of the Polish-Ruthenian borderlands of that time. I also specialize in the analysis of numerous early medieval pottery collections and in particular in a category of finds such as glazed vessels. In my work I use the results of specialized tests, notably of the chemical content of the ceramic mass and glazes.

Selected bibliography:

Books:

Auch M. (2017). The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) Pottery finds. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) Ceramika naczyniowa. Leipzig, Warszawa, Rzeszów: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Auch M. (2016). Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Articles:

Auch M. (2012). Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski. Archeologia Polski, 57(1-2), 199-246.

Auch M. (2009). Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla. Rocznik Przemyski Archeologia, 45(2), 141-162.

Auch M. (2007). Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu. Archeologia Polski,52(1-2), 131-175.

Chapters in edited volumes:

Auch M. (2018). Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko (191-206). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Auch M., Trzeciecki M. (2015). Ceramika późnośredniowieczna i wczesnonowożytna. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (179-236). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Auch M. (2012). Charakterystyka technologiczna wczesnośredniowiecznego naczynia szkliwionego z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. Aneks nr 9. W: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. Piotrkowski (359-369). Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. (2012). Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu „Park Kulturowy Stary Radom”. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radom: Korzenie miasta i regionu. Tom 3: Archeologia w obliczu wyzwań współczesności (9-39). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Auch M., Bogucki M., Jurkiewicz B., Trzeciecki M. (2012). Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (9-22), Elbląg: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu.

Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012), Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (23-232), Elbląg: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu.

Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012), Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (233-278), Elbląg: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu.