• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Dariusz Krasnodębski
Mgr Dariusz Krasnodębski

Mgr Dariusz Krasnodębski

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

krasnodebskid@poczta.onet.pl

 

https://pan-pl.academia.edu/DariuszKrasnod%C4%99bski

Research interests:

Archaeology of north-eastern Poland. Cultural transformations during the Early Iron Age in the area of the middle Bug River basin and the upper Narew River. Strongholds of the Early Medieval Podlachia. Archaeology of the Białowieża Forest. Aerial archaeology.

Selected bibliography:

Articles:

Krasnodębski D., Małkowski W. (2018), Badania archeologiczne grodziska w Zbuczu, gm. Czyże, pow. hajnowski, Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 105-121.

Olczak H., Krasnodębski D., Samojlik T., Jędrzejewska B. (2018). Osada kultury ceramiki kreskowanej z produkcją żelaza na Polanie Berezowo w Puszczy Białowieskiej, Wiadomości Archeologiczne, 69, 149-175.

Tkačoŭ A. Ȗ, Krasnodębski D., Mizerka J., Velent-Ščèrbač S.S. (2017). Archealagìčnyâ dasledavanni u kv. 805, na pomniku Âzvinka-1 na tèrytoryì NP. „Belavežskaâ Pušča” u 2017, Belavežskaâ Pušča Issledovanìâ, 16, 223-236.

Krasnodębski D., Olczak H. (2017). Puszcza Białowieska jako przykład badań archeologicznych na obszarach leśnych – wyniki i problemy przeprowadzonej w 2016 r. inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, 13, 5-63.

Chapters in edited volumes:

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Sto lat badań archeologicznychw polskiej części puszczy białowieskiej,W: V. V. Danìlowìč (red.), Mìnuae ì sučasnasc’ Svislackago Krajȗ, (38-52), Nacyânal’naâ Akademia Navuk Belarusi, Instytut Gistoryi.

Olczak H., Krasnodębski D. (2018). Osada grupy suraskiej kultury ceramiki kreskowanej oraz ślady osadnictwa z innych okresów na stanowisku 37 w miejscowości Suraż, gm. Loco, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (107-169). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Olczak H., Krasnodębski D., Jaremek A. (2018). Osada wczesnośredniowieczna i pozostałości osadnictwa z innych okresów na stanowisku 6 w Daniłowie Małym, gm. Łapy, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (191-261). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Krasnodębski D., Olczak H., Wójcik A. (2018). Osada wczesnośredniowieczna i pozostałości osadnictwa z innych okresów na stanowisku 7 w Daniłowie Małym, gm. Łapy, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (263-314). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Gołembnik A., Krasnodębski D., Trzeciecki M. (2018). Nowożytna wieś i ślady osadnictwa starożytnego na stanowisku 4 w Leonowiczach, gm. Michałowo, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (315-353). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Krasnodębski D., Skrzyńska K., Olczak H. (2019). Badania nieinwazyjne wybranych mikroregionów osadniczych, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk (33-53).Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Kontynuacja osadnictwa czy ponowne wykorzystanie starszych nekropoli? Dwa cmentarzyska kurhanowe w Uroczysku Szczekotowo w Puszczy Białowieskiej oraz cmentarzyska kurhanowe i z grobami w obstawach kamiennych w Zbuczu, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk (55-67). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Olczak H. , Krasnodębski D. (2019). Wschodniosłowiańskie szkieletowe cmentarzysko kurhanowe w Puszczy Białowieskiej na Uroczysku Jelonka, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (67-72). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Olczak H. , Krasnodębski D. (2019). Osobliwości obrzędowości funeralnej na przykładzie cmentarzyska z grobami w obstawach kamiennych i kurhanami w Szczytach-Dzięciołowie, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (72-77). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Olczak H., Krasnodębski D., Bieńkowska K. (2019). Daniłowo Małe i Suraż: dwa cmentarzyska płaskie nad górną Narwią – nowe spojrzenie na wyniki badań, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (77-90). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Problemy datowania nekropoli kurhanowych na Podlasiu: przykład cmentarzyska w Koźlikach nad Narwią, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (90-94). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Zbucz i Mołoczki: wczesnośredniowieczne miejsca kultu w międzyrzeczu Narwi i Bugu, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (94-99). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Edited volumes:

A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.). (2018) Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (315-353). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk