• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Katarzyna Kerneder-Gubała
Mgr Katarzyna Kerneder-Gubała

Mgr Katarzyna Kerneder-Gubała

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

gubalka@poczta.fm; gubala@iaean.edu.pl

 

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Gubala
https://iaepan.academia.edu/KatarzynaKernederGuba%C5%82a

Research interests:

Stone Age, characteristics and use of siliceous and stone materials in Pre-history, flint mining, flint working, archaeology of hills

Selected bibliography:

Books:

K. Kerneder-Gubała(red.) (2018). Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego. Skarb społeczności epoki kamienia, Warszawa – Orońsko.

Articles:

Osipowicz, G., Kerneder-Gubała, K., Bosiak, M., Makowiecki, D. & Orłowska, J., (2019). The oldest osseous mining tools in Europe? New discoveries from the chocolate flint mine in Orońsko, site 2 (southern Poland). Quaternary International, 512, 82-98.https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.02.005

Katarzyna Kerneder-Gubała, Nazarij Buławka, Sylwia Buławka, Michał Szubski, (2017).
GIS w badaniach powierzchniowych stanowisk górniczych na przykładzie kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku (gm Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie), Archeologia Polski, 62, 7-37.

Kerneder-Gubała K. (2016). Materiały krzemienne ze stanowiska Walim, gm Kornica Stara, Materiały do badań nad osadnictwem neolitycznym i z epoki brązu w Polsce środkowo-wschodniej,6, 97-122.

Valde-Nowak P., Cieśla M., Kraszewska A, Kerneder-Gubała K., Rak K., Wawrzczak M.(2016). Sites from the Stone Age in Dunajec river upper catchment basin – new perspective. Acta Archaeologica Carpathica, 51,293-306.

Kerneder-Gubała K., (2016). Spotkanie naukowe „Rydno-miejsca i ludzie”. Jubileusz mgr Haliny Królik, Archeologia Polski, 61.

Kerneder-Gubała K., (2016). Recenzja: Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. w 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur, A. Jedynak (red.). Silex et Ferrum, 1, Ostrowiec Świętokrzyski 2014, 407s., Archeologia Polski, 61.

Kerneder-Gubała K., (2014). Recenzja książki: Adomas Butrimas,Donkalnio ir spigino mezolito-neolito kapinynai. seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje (Donkalnis andSpiginas Mesolithic-Neolithic Cemeteries, the oldest burial monuments in Lithuania), Wilno, 2012.Archeologia Polski, 59, 306-312.

Kerneder-Gubała K., In Search of the Chocolate Flint Mine in Orońsko (PL1, Southern Poland). New Data for Analysis of Exploitation and Use of Flint in North-western Part of Its Outcrops, Anthropologica and Preahistorica 2017 (2019), H. Collette, A. Hauzer (red.), w druku.

Valde-Nowak P., Kerneder-Gubała K. Mapping Radiolarite Outcrops as a Potencial Sources of Raw Material. Polish part of the Pieniny Klippen Belt,Anthropologica and Preahistorica 2017 (2019), H. Collette, A. Hauzer (red.), w druku.

Buławka S., Kerneder-Gubała K., Wawrzczak M., Neolityczna siekiera z Nowego Targu, gm. loco. Nowe informacje na temat zabytku, Materiały Archeologiczne, 42, w druku.

Kerneder-Gubała K. Buławka S. Muzeum Tatrzańskie w czasach Juliusza Zborowskiego z perspektywy badań archeologicznych, Rocznik Podhalański (2019/2020), w druku.

Chapters in edited volumes:

Kerneder-Gubała K. (2017).Materiały kamienne ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. W:H. Kowalewska-Marszałek (red.),Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie: neolityczna osada obronna. Badania 1981-1989.Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Różańska Z., Kerneder-Gubała K. 2013Paleolithic lithic artifacts from the Maghreb in the didactic collection of the Institute of Archaeology University of Warsaw[w:] Retusz – jak i dlaczego. Wieloperspektywiczność elementu twardzowego,Prace Archeologiczne, 66, Studia, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Kraków: Profil-Archeo, 143–154.