• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Łukasz Pospieszny
Dr Łukasz Pospieszny

Dr Łukasz Pospieszny

Department for prehistoric and medieval studies

lukasz.pospieszny@iaepan.poznan.pl

 

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Pospieszny
ORCID: 0000-0003-4676-5802
Researcher ID: B-9388-2016

Research interests:

Archaeologist specialized in research on European communities of the Neolithic and Early Bronze Age.

Selected bibliography:

Books:

Pospieszny Ł. (2009). Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Articles:

Pospieszny Ł. (2015). Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland. Journal of Archaeological Science, 53, 264-276, doi:10.1016/j.jas.2014.10.012

Allentoft M. E., Sikora M., Sjögren K. G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P. B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A. S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P. R., Ebel A. V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., Price T. D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V. I., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S. V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. (2015). Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature 522(7555), 167-172, doi: 10.1038/nature14507.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Price T. D., Frei K. M., Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. (2015). Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift, 90(1-2), 185-213, doi:10.1515/pz-2015-0009.

Juras A., Chyleński M., Krenz-Niedbała M., Malmström H., Ehler E., Pospieszny Ł., Łukasik S., Bednarczyk J., Piontek J., Jakobsson M., Dabert M. (2017). Investigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa, Poland using ancient DNA. Forensic Science International: Genetics, 26, 30-39, doi: 10.1016/j.fsigen.2016.10.008.

Kristiansen K., Allentoft M. E., Iversen R., Johannsen N., Kroonen G., Pospieszny Ł., Price T. D., Sjögren K.-G., Sikora M., Willerslev E. (2017). Re-theorizing mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Cultures in Europe. Antiquity, 91(356), 334-347. doi: 10.15184/aqy.2017.17.

Szczepanek A., Bełka Z., Jarosz P., Włodarczak P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Górski J., Hozer M., Mazurek M. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS ONE 13(12), e0207748. doi: 10.1371/journal.pone.0207748.

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Pospieszny Ł., Sjögren K.-G., Bełka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. (2019). Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(22), 10705-10710, doi: 10.1073/pnas.1820210116.

Chapters in edited volumes:

Pospieszny Ł., Bełka Z. (2015). Dieta i mobilność u schyłku starożytności. Szczątki ludzkie z cmentarzyska w Karczynie/Witowach stan. 21/22 w świetle badań izotopowych. W: J. Bednarczyk, A. Romańska (red.), Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko z okresu rzymskiego z Kujaw (171-187). Poznań-Inowrocław.

Kufel M., Pospieszny Ł. (2018). Rethinking the absolute chronology of South-Eastern Balkans in the later half of the 5th and the 4th millennium BC. W: S. Dietz, F., Mavridis, Ž. Tankosić, T. Takaoğlu (red.), Communities in Transition: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC (148-54). Oxford: Oxbow Books, doi: 10.2307/j.ctvh1dtp5.21.

Grossman, A., Stanaszek Ł. M., Kapla W., Pospieszny Ł. (2019). Zespół grobów z wczesnej epoki brązu na stanowisku 6 w Gąsawie, woj. kujawsko-pomorskie. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (71-87). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii, Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej.

Edited volumes:

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2017). Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.