• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Prof. dr hab. Piotr Włodarczak
Prof. dr hab. Piotr Włodarczak

Prof. dr hab. Piotr Włodarczak

Centre for Archaeology of Hills and Uplands

wlodarczak.piotr@gmail.com

 

https://pan-pl.academia.edu/PiotrW%C5%82odarczak
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Wlodarczak2

Research interests:

Studies on the younger Stone Age and the beginnings of Bronze Age in Europe. In particular: studies on kurgan cultures of Eneolithic/Early Bronze Age.

Selected bibliography:

Books:

Kempisty A., Włodarczak P. (2000). Cemetery of the Corded Ware Culture in Żerniki Górne. Warszawa: Instytut Archeologii UW.

Włodarczak P. (2006). Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków.
Budziszewski J., Włodarczak P. (2010). Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej. Kraków.

Kruk J., Milisauskas S., Włodarczak P. (2018). The real time. Radiocarbon dates and Bayesian analysis of the Neolithic settlement at Bronocice, fourth millennium BC. Kraków.

Articles:

Włodarczak P. (1998). Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej w świetle danych z cmentarzyska w Żernikach Górnych. Sprawozdania Archeologiczne, 50, 19-42.

Włodarczak P., Kowalewska-Marszałek H. (1998). Datowanie bezwzględne zespołu kultury pucharów dzwonowatych z Sandomierza. Sprawozdania Archeologiczne, 50, 55-80.

Włodarczak P. (1999). Cmentarzysko w Samborcu, woj. świętokrzyskie na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Sandomierskiej. Sprawozdania Archeologiczne, 51, 119-144.

Włodarczak P., Liguzińska-Kruk Z. (1999). Wyniki badań przeprowadzonych w rejonie kopca w Łapszowie, gm. Koszyce. Sprawozdania Archeologiczne, 51, 145-157.

Górski J., Włodarczak P. (2000). Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa (stanowisko 17) w świetle znalezisk tej kultury nad dolną Dłubnią. Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 22, 11-20.

Kempisty A., Włodarczak P. (2000). Grób niszowy ze Złotej, pow. Pińczów na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej znad dolnej Nidy. Sprawozdania Archeologiczne, 52, 151-170.

Tunia K., Włodarczak P. (2002). Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from Southern Poland. Przegląd Archeologiczny, 50, 45-55.

Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P. (2002). Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku paleolitycznym w Wilczycach, pow. Sandomierz. Sprawozdania Archeologiczne, 54, 21-60.

Włodarczak P., Kamińska M., Micyk P., Witkowska B. (2003). Grób kultury ceramiki sznurowej w Smrokowie, woj. małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne, 55, 119-135.

Włodarczak P. (2004). Materiały kultur kręgu lendzielsko-polgarskiego ze stanowiska 16 w Targowisku. Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 24, 89-102.

Włodarczak P. (2004). Cemetery of the Corded Ware culture in Zielona, Koniusza Commune, Małopolska. Sprawozdania Archeologiczne, 56, 307-360.

Włodarczak P. (2006). Cemetery of the Corded Ware culture at site 17 in Smroków, Słomniki commune, district of Kraków. Sprawozdania Archeologiczne, 58, 377-399.

Włodarczak P. (2007). Problem chronologii radiowęglowej kultury ceramiki sznurowej w świetle dendrochronologicznych datowań późnoneolitycznych osad palafitowych ze Szwajcarii. Archeologia Polski, 52, 35-80.

Rudnicki M., Włodarczak P. (2007). Graves of the Corded Ware culture at the multicultural site 6 in Pełczyska, district of Pińczów, Świętokrzyskie province. Sprawozdania Archeologiczne, 59, 219-266.

Jarosz P., Włodarczak P. (2007). Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej, w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny, 55, 71-108.

Włodarczak P. (2008). Wykopaliska 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Z otchłani wieków, 63(1-4), 163-171.

Włodarczak P. (2008). Archaeological interpretation of dendrochronological- and radiocarbon dates. An example of Corded Ware culture. Archaeological culture versus chronology. Sprawozdania Archeologiczne, 60, 103-128.

Włodarczak P. (2008). Absolute chronology of the barrow in Kolosy. Sprawozdania Archeologiczne, 60, 151-168.

Włodarczak P. (2009). Radiocarbon and dendrochronological dates of the Corded Ware culture. Radiocarbon, 51(2), 737-749.

Jarosz P., Tunia K., Włodarczak P. (2009). Burial mound no. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 61, 175-231.

Górski J., Włodarczak P. (2010). Szkielet konia w obiekcie kultury trzcinieckiej na stanowisku 17 w Smrokowie, gm. Słomniki. Materiały Archeologiczne, 38, 47-72.

Witkowska B., Włodarczak P. (2010). Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 74 w Krakowie-Nowej Hucie-Kościelnikach. Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 25, 67-77.

Jarosz P., Włodarczak E., Włodarczak P. (2010). Settlement finds of the Corded Ware Culture in the valley of the upper Vistula. Kraków Bieżanów, site 33. Acta Archaeologica Carpathica, 45, 7-27.

Rudnicki M., Włodarczak P. (2010). Graves of the Bell Beaker Culture at Pełczyska, Pińczów district. Sprawozdania Archeologiczne, 62, 353-374.

Tunia K., Włodarczak P. 2011. Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district/Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 203-219.

Włodarczak P., Szczepanek A., Stepańczak B., Jarosz P., Szostek K. (2011). Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc – badania pilotażowe. Archeologia Polski, 56, 47-64.

Burchard B., Włodarczak P. (2012). Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District/Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 269-310.

Jarosz P., Szczepanek A., Włodarczak P. (2013). Tomb no. 1 at Malżyce, site 31 (distr. Kazimierza Wielka) and the megalithic Funnel Beaker cemeteries in the loess region of western Małopolska/Grobowiec nr 1 na stanowisku 31 w Malżycach, pow. Kazimierski i cmentarzyska megalityczne kultury pucharów lejkowatych na obszarach lessowych zachodniej Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 293-309.

Włodarczak P. (2014). The traits of Early-Bronze Pontic cultures in the development of old upland Corded Ware (Małopolska groups) and Złota culture communities. Baltic-Pontic Studies, 19, 7-52.

Tunia K., Włodarczak P. (2014). Mohyla kultury nálevkovitých pohárů v Malżycích, pow. Kazimierza Wielka. Přehled výzkumů, 55(1), 73-83.

Włodarczak P. (2014). Grób 3 z Zielonej (Małopolska) i fenomen bogato wyposażonych grobów męskich w grupie krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej. Přehled výzkumů, 55(1), 75-88.

Libera J., Górski J., Włodarczak P., Florek M., Orszulak L. (2015). Krummesser in the upper Vistula river basin. Acta Archaeologica Carpathica, 50, 69-100.

Konopka T., Szczepanek A., Przybyła M.M., Włodarczak P. (2016). Evidence of interpersonal violence or a special funeral rite in the Neolithic multiple burial from Koszyce in southern Poland – a forensic analysis. Anthropological Review, 79, 69-85.

Goslar T., Klochko V.I., Kośko A., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2015). Chronometry of late Eneolithic and ‘Early Bronze’ cultures in the middle Dniester area: investigations of the Yampil barrow complex. Baltic-Pontic Studies, 20, 256-291.

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S.M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2015). Eneolithic, Yamnaya, Catacomb and Babyno culture cemeteries, Pidlisivka, barrow 1, Yampil region, Vinnitsa oblast: archaeometry, chronometry and taxonomy. Baltic-Pontic Studies, 20, 40-77.

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S.M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2015). Eneolithic, Yamnaya and Noua culture cemeteries from the first half of the 3rd and the middle of the 2nd millenium BC, Porohy, site 3A, Yampil region, Vinnitsa oblast: archaeometric and chronomeric description, ritual and taxonomic-topogenetic identification. Baltic-Pontic Studies, 20, 78-141.

Klochko V.I., Kośko A., Razumov S.M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2015). Eneolithic, Babyno and Noua culture cemeteries, Klembivka, site 1, Yampil region, Vinnitsa oblast: archaeometry, taxonomy and topogenetics. Baltic-Pontic Studies, 20, 142-182.

Klochko V.I., Kośko A., Potupchyk M.V., Włodarczak P., Żurkiewicz D., Ivanova S.V. (2015), Tripolye (Gordineşti group), Yamnaya and Catacomb culture cemeteries, Prydnistryanske, site 1, Yampil region, Vinnitsa oblast: an archaeometric and chronometric description and a taxonomic and topogenetic discussion. Baltic-Pontic Studies, 20, 183-255.

Ivanova S.V., Klochko V.I., Kośko A., Szmyt M., Toschev G.N., Włodarczak P. (2015). ‘Yampil inspirations’: a study of the Dniester cultural contact area at the frontier of Pontic and Baltic drainage basins. Baltic-Pontic Studies, 20, 406-424.

Włodarczak P., Boroń T., Kurzawska A., Osypińska M., Szczepanek A., Winiarska-Kabacińska M. (2016). Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 10 w Wilczycach, pow. sandomierski. Przegląd Archeologiczny, 64, 29-57.

Szmoniewski B.Sz., Włodarczak P. (2017). Badania wielkich grodów zachodniomałopolskich przeprowadzone przez małopolskich archeologów Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN: próba podsumowania oraz obecne perspektywy. Przegląd Archeologiczny, 65, 169-186.

Olalde I., Brace S., Allentoft M.E., Armit I., Kristiansen K., Booth T., Rohland N., Mallick S., Szecsenyi-Nagy A., Mittnik A., Altena E., Lipson M., Lazaridis I., Harper T.K., Patterson N., Broomandkhoshbacht N., Diekmann Y., Faltyskova Z., Fernandes D., Ferry M., Harney E., de Knijff P., Michel1 M., Oppenheimer J., Stewardson K., Barclay A., Alt K.W., Liesau C., Rios P., Blasco C., Miguel J.V., Menduina Garcia R., Aviles Fernandez A., Banffy E., Bernabo-Brea M., Billoin D., Bonsall C., Bonsall L., Allen T., Buster L., Carver S., Castells Navarro L., Craig O.E., Cook G.T., Cunliffe B., Denaire A., Egging Dinwiddy K., Dodwell N., Ernee M., Evans C., Kucharˇik M.,. Farre, C. Fowler, M. Gazenbeek, R. Garrido Pena, M. Haber-Uriarte, E. Haduch, G. Hey J.F, Jowett N., Knowles T., Massy K., Pfrengle S., Lefranc P., Lemercier O., Lefebvre A., Heras Martinez C., Galera Olmo V., Bastida Ramirez A., Lomba Maurandi J., Majo T., McKinley J.I., McSweeney K., Mende B.G., Mod A., Kulcsar G., Kiss V., Czene A., Patay R., Endrődi A., Kohler K., Hajdu T., Szeniczey T., Dani J., Bernert Z., Hoole M., Cheronet O., Keating D., Veleminsky P., Dobeš M., Candilio F., Brown F., Fernandez R.F., Herrero-Corral A.-M., Tusa S., Carnieri E., Lentini L., Valenti A., Zanini A., Waddington C., Delibes G., Guerra-Doce E., Neil B., Brittain M., Luke M., Mortimer R., Desideri J., Besse M., Brucken G., Furmanek M., Hałuszko A., Mackiewicz M., Rapiński A., Leach S., Soriano I., Lillios K.T., Cardoso J.L., Parker Pearson M., Włodarczak P., Price T.D., Prieto P., Rey P.-J., Risch R., Rojo Guerra M.A., Schmitt A., Serralongue J., Silva A.M., Smrčka V., Vergnaud L., Zilhao J., Caramelli D., Higham T., Thomas M.G., Kennett D.J., Fokkens H., Heyd V., Sheridan A., Sjogren K.-G., Stockhammer P.W., Krause J., Pinhasi R., Haak W., Barnes I., Lalueza-Fox C., Reich D. (2018). The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature 555, 190-196 (doi 10.1038/nature25738).

Przybyła M.M., Podsiadło M., Potupchyk M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2017). The Eneolithic ritual barrow complex, Prydnistryanske, Vinnytsia oblast: magnetometric surveys. Baltic-Pontic Studies 22, 30-40.

Lorkiewicz-Muszyńska D., Sobol J., Langer J.J., Kośko A., Włodarczak P., Żurkiewicz D., Potupchyk M. (2017). Ritual position and „tattooing techniques in the funeral practices of the “barrow cultures” S” of the Pontic-Caspian steppe/forest steppe area: Porohy 3a, Yampil region, Vinnytsia oblast: specialist analysis research perspective. 2017. Baltic-Pontic Studies, 22, 64-90.

Goslar T., Jankowski M., Kośko A., Lityńska-Zając M., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2017). Builders and users of ritual centres, Yampil Barrow Complex: studies of diet based on stable carbon and nitrogen isotope composition. Baltic-Pontic Studies, 22, 91-125.

Marciniak A., Yanish Y.Y., Zhuravlov O., Kośko A., Włodarczak P., Żurkiewicz D. (2017). Status of animals in funerary rituals of founders and users of cemetery complex (4th/3rd-2nd millennium BC). A zooarchaeological perspective. Baltic-Pontic Studies, 22, s. 191-225.

Włodarczak P. (2017). Kurgan rites in the Eneolithic and Early Bronze Age Podolia in light of materials from the funerary-ceremonial centre at Yampil. Baltic-Pontic Studies, 22, s. 246-283.

Juras A., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko V.I., Dabert M., Jakobsson M., Kośko A. (2018). Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations. Scientific Reports 8: 11603. https://doi.org/10.1038/s41598-018-29914-5.

Szczepanek A., Belka Z., Jarosz P., Włodarczak P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K.M., Rauba-Bukowska A., Werens K., Górski J., Hozer M., Mazurek M. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLOS ONE, e0207748. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207748

Bugaj U., Włodarczak P., Jarosz P., Koledin J., Podisadło M. (2018). Istraživaniye eneolitskog kurgana u Šajkašu, opština Titel. Glasnik Srpskog Arheološkog Društva, 34, 7-22.

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Pospieszny Ł., Sjögren K.-G., Belka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. (2019). Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.1820210116.

Bugaj U., Nejbert K., Ilnicki S., Wieciński P., Onyszczuk T., Garbacz H., Włodarczak P. (2019). Copper sulphosalts in early metallurgy (2600–1900 BC) – chemical-mineralogical investigation of artefacts from southern Poland. Geological Quarterly, 63(2), DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1473.

Olszewski A., Włodarczak P. (2018). Święte 11: cemetery of the Corded Ware culture. Baltic-Pontic Studies, 23, 7-67.

Janczewski P., Kraus P., Włodarczak P. (2018). Święte 15: cemetery of the Corded Ware culture. Baltic-Pontic Studies, 23, 92-138.

Dobrakowska T., Włodarczak P. (2018). Święte 20: cemetery of the Corded Ware culture. Baltic-Pontic Studies, 23, 139-162.

Włodarczak P. (2018). Chronometry of the Final Eneolithic cemeteries at Święte from the perspective of cultural relations among Lesser Poland, Podolia and the north-western Black Sea region. Baltic-Pontic Studies, 23, 190-224.

Kośko A., Olszewski A., Klochko W.I., Włodarczak P., Goslar T. (2018). Święte 11, feature 1149: sequence of funerary rites practiced by Corded Ware peoples and Early Bronze North Pontic cultures. Baltic-Pontic Studies, 23, 68-91.

Kośko A., Włodarczak P. (2018). A Final Eneolithic research inspirations: Subcarpathia borderlands between eastern and western Europe. Baltic-Pontic Studies, 23, 259-290.

Chapters in edited volumes:
Włodarczak P. (1998). Groby kultury mierzanowickiej i kultury trzcinieckiej z Żernik Górnych. W: A. Kośko, J. Czebreszuk (red.), Trzciniec: system kulturowy czy interkulturowy proces? Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 161-177.

Włodarczak P. (2000). Corded Ware culture barrows in the western Little Poland. W: S. Kadrow (red.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee book dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th anniversary. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 481-506.

Włodarczak P. (2001). The absolute chronology of the Corded Ware culture in the south-eastern Poland. W: Czebreszuk J., Müller J. (red.), The absolute chronology in central Europe during the 3rd millenium BC. Poznań-Bamberg-Rahden/Westf., 103-129.

Roczkalski, B., Włodarczak P. (2002). Obozowisko późnopaleolityczne w Krakowie-Kurdwanowie (stanowisko 10). W: P. Włodarczak (red.), Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 11-104.

Budziszewski J., Haduch E., Włodarczak P. (2003). Bell Beaker culture in south-eastern Poland. W: J. Czebreszuk, M. Szmyt (red.), The Northeast Frontier of Bell Beakers, Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002.BAR International Series 1155. Oxford: Archaeopress, 155-181.

Włodarczak P. (2004). Pochówki dzieci w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie cmentarzysk z Wyżyny Małopolskiej. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie, Spotkanie 6. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, 341-351.

Włodarczak P. (2006). Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle datowań radiowęglowych. W: J. Libera, K. Tunia (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków: Instytut Archeologii UMCS-Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 27-66.

Włodarczak P. (2008). Unique burial of the Bell Beaker culture from the cemetery in Samborzec (southern Poland). W: M. Baioni, V. Leonini, D. Lo Vetro, F. Martini, R. Poggiani Keller, L. Sarti (red.), Bell Beaker in everyday life, Proceedings of the 10th Meeting “Archéologie et Gobelets” (Florence – Siena – Villanuova sul Clisi, May 12-15, 2006). Millenni Studi di Archeologia Preistorica 6. Firenze: Museo Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi", 393-396.

Machnik J., Mačalová H., Jarosz P., Włodarczak P. (2008). Kurhan nr 2 kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Hankovce okr. Bardejov, stanowisko 1. W: J. Machnik (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 193-240.

Włodarczak P. (2008). Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. W: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 555-576.

Włodarczak P. (2008). Corded Ware and Baden Cultures. Outline of chronological and genetic relations based on the finds from western Little Poland. W: M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (red.), The Baden Complex and the Outside World. Proceedings of the 12th Annual Meeting of the EAA in Cracow 19-24th September 2006. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 4. Bonn, 247-261.

Włodarczak P. (2008). Krzemień czekoladowy w kulturze ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. W: W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003. Warszawa-Lublin: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii UMCS, 277-303.

Haduch E., Szczepanek A., Włodarczak P. (2010). Porównanie cech obrządku pogrzebowego oraz mięśniowo-szkieletowych (MSM) wyznaczników aktywności fizycznej. Przykłady pochówków późnoneolitycznych na Wyżynie Małopolskiej. W: S. Czopek, S. Kadrow (red.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Instytut Archeologii UR, 203-217.

Włodarczak P. (2010). Dunajski szlak kultury grobów jamowych a problem genezy kultury ceramiki sznurowej. W: S. Czopek, S. Kadrow (red.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Instytut Archeologii UR, 299-325.

Włodarczak P. (2010). Uwagi o kontaktach transkarpackich w perspektywie genezy kultury ceramiki sznurowej. W: J. Gancarski (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 205-224.

Włodarczak P. (2011). Kurhany i kultura ceramiki sznurowej nad dolną Nidą. W: H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii UW, 211-229.

Włodarczak P. (2011). Późnoneolityczne i wczesnobrązowe kurhany w Europie środkowej, południowej i wschodniej – wprowadzenie. W: H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii UW,29-36.

Budziszewski J., Włodarczak P. (2011). Die schnurkeramischen Beile aus den kleinpolnischen Gräbern. W: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteluropas 63. Varia Archaeologica 7. Langenweissbach: Beier&Beran, 55-64.

Mikulski P., Włodarczak E., Włodarczak P. 2011. Badania wykopaliskowe na stanowisku 12 w Stanisławicach, gm. Bochnia. W: S. Kadrow (red.), Raport 2005-2006. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 379-390.

Włodarczak P., Zastawny A., Grabowska B. (2011). Groby kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej ze st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski. W: J. Kruk, A. Zastawny (red.), Modlnica, st. 5. Od neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 291-410.

Zastawny A., Włodarczak P., Grabowska B. 2011. Osada kultury pucharów lejkowatych na st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski. W: J. Kruk, A. Zastawny (red.), Modlnica, st. 5. Od neolitu do wczesnej epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 231-290.

Włodarczak P. (2012). Die Gliederung der Schnurkeramik im Zürcher Raum und in Mitteleuropa. Probleme der Synchronisation. W: A. Boschetti-Maradi, A. de Capitani, S. Hochuli, U. Niffeler (red.), Form, Zeit und Raum. Grundlagen für eine Geschichte aus dem Boden. Festschrift für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag. Antiqua 50. Basel: Archäologie Schweiz, 127-138.

Włodarczak P. (2013). Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. W: I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra: Archeologický ústav SAV, 373-387.

Jarosz P., Tunia K., Włodarczak P. (2013). Neolitické mohyly 2 a 3 na lokalitě 30 v Malżycích. Příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou na západomalopolských sprašových vrchovinách. W: I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra: Archeologický ústav SAV, 115-132.

Włodarczak P. (2013). The lost settlements – one from the visible problems in the research on the Final Neolithic in southern Poland. W: S. Kadrow, P. Włodarczak (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…”. Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11. Rzeszów-Bonn, 173-184.

Włodarczak P. (2013). Les peuples des kurgans sur les plateaux de la Petite Pologne. Reflets d’une communaute du néolithique final à travers ses pratiques funéraires. W: B. Sz. Szmoniewski (red.), Archéologie. Varsovie-Paris, 61-78.

Przybyła M.M., Włodarczak P., Podsiadło M., Tunia K. (2013). Obiekty kultury amfor kulistych. W: M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Kraków-Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater", 11-64.

Włodarczak P., Przybyła M.M. (2013). Groby z Koszyc na tle innych późno- i środkowoneolitycznych znalezisk środkowoeuropejskich. W: M.M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Kraków-Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater", 209-255.

Przybyła M.M., Szczepanek A., Włodarczak P., Gołas A. (2013). Kto zginął? Kto zabił? Próba podsumowania. W: M.M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Kraków-Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater", 257-269.

Górski J., Jarosz P., Tunia K., Wilk S., Włodarczak P. (2013). New evidence on the absolute chronology of the early Mierzanowice culture in south-eastern Poland. W: M. Bartelheim, J. Peška, J. Turek (red.), From copper to bronze. Cultural and social transformation at the turn of the 3rd/2nd millenia B.C. in Central Europe. Langenweissbach: Beier&Beran, 105-118.

Włodarczak P. (2014). Sekwencja czynności obrzędowych: problem korespondencji tradycji funeralnych kultury jamowej i kultury ceramiki sznurowej na Wyżynie Podolskiej. W: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.), Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Archeologia Bimaris Monografie 6. Poznań: Nauka i inowacje, 313-340.

Ivanova S., Kośko A., Włodarczak P. (2014). Komponent tradycji kultur ceramiki sznurowej. Amfory w północno-zachodnionadczarnomorskich grobach kultury jamowej. W: A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow (red.), Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Archeologia Bimaris Monografie 6. Poznań: Nauka i inowacje, 351-386.

Tunia K., Włodarczak P. (2016). Organisation spatiale des sépultures autour des tombeaux monumentaux du TRB dans le bassin de la haute Vistule (Néolithique récent – âge du Bronze ancien). W: G. Robin, A. D’Anna, A. Schmitt, M. Bailly (red.), Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans les sépultures monumentales du Néolithique européen. Aix-en-Provence: Presses Universitaires de Provence, 217-227.

Bienia M., Budziszewski J., Niedźwiedź E., Niedźwiedź J., Włodarczak P. (2016). Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 5 w Sługocinie, pow. lubelski. W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 257-286.

Budziszewski J., Jarosz P., Libera J., Szczepanek A., Witkowska B., Włodarczak P. (2016). Kurhany ze stanowiska 30 w Stryjowie, pow. krasnostawski. W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 381-409.

Włodarczak P. (2016). Chronologia absolutna cmentarzysk późno- i schyłkowoneolitycznych na Wyżynie Lubelskiej. W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 537-548.

Włodarczak P. (2016). Dwa rytuały, dwie społeczności, dwie epoki, dwa światy? Obrządek pogrzebowy w późnym- i schyłkowym neolicie na Wyżynie Lubelskiej, W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 549-561.

Włodarczak P. (2017). Preface. W: P. Włodarczak (red.), The Past societies. 2. 5500-2000 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 11-20.

Włodarczak P. (2017). Battle axes and beakers. The Final Eneolithic societies. W: P. Włodarczak (red.), The Past societies. 2. 5500-2000 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 275-336.

Włodarczak P. (2017). Toward the Bronze Age in south-eastern Poland (2300-2000 BC). W: P. Włodarczak (red.), The Past societies. 2. 5500-2000 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 377-397.

Włodarczak P. (2017). Małopolska at the beginning of the Bronze Age (2000-1600 BC). W: U Bugaj (red.), The Past societies. 3. 2000-500 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 49-85.

Włodarczak P. 2017. Datowanie bezwzględne faz osadniczych ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu. W: H. Kowalewska-Marszałek (red.), Sandomierz-Wzgórze Zawichojskie - neolityczna osada obronna. Badania 1981-1989. Część 1. Studia i materiały. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 91-103.

Włodarczak P. 2019. Małopolskie społeczności kurhanowe u schyłku neolitu i we wczesnej epoce brązu. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz (red.), Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtyjsko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Archaeologia Bimaris. Dyskusje 5. Poznań: Instytut Archeologii UAM, 519-531.

Edited volumes:

Włodarczak P. (red.). (2002). Południowe obejście Krakowa. Materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P. (red.). (2011). Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii UW.

Kadrow S., Włodarczak P. (red.). (2013). Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…”. Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11. Rzeszów-Bonn.

Przybyła M. M., Szczepanek A., Włodarczak P. (red.). (2013). Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 4. Kraków-Pękowice.

Naglik R., Włodarczak P. (red.). (2014). Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Jarosz P., Libera J., Włodarczak P. (red.). (2016). Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Włodarczak P. (red.). (2017). The Past societies. 2. 5500-2000. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.