• Polski
  • English
  • AA+A++
Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim

Kierownik projektu: dr Derlicki Jarosław

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu 32H 11 001380

 

NPRH logo

 

Kontakt:

e-mail: derlicki@iaepan.edu.pl
telefon: 22 620 28 81

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakres obowiązków: koordynacja

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: dr Derlicki Jarosław
Zakres obowiązków: kierownik, koordynator

Imię i nazwisko: dr Anna Woźniak
Zakres obowiązków: koordynator

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej wybranych materiałów publikowanych na łamach Etnografii Polskiej w latach 1956-2011. W ramach projektu planuje się stworzenie profesjonalnej strony internetowej ze spisem treści wszystkich tomów i zeszytów EP oraz dostępem do wybranych materiałów w języku angielskim.

Cele szczegółowe projektu:

W pierwszej grupie znajdą się materiały, które w istotny sposób wzbogacają teoretyczny i metodologiczny warsztat etnologa. Nie chodzi tu bynajmniej o artykuły donoszące o nowinkach etnologicznych na świecie, tylko o te, które są przełomem w etnologicznych ustaleniach, takim jakim swego czasu był funkcjonalizm Malinowskiego, teoria etniczności Obrębskiego czy definicja narodu według Znanieckiego. Często bywa tak, że w Etnografii Polskiej publikowane są ‘odkrycia’, do których etnologia światowa dochodzi po latach (np. teoria stylów myślowych Ludwika Flecka). Wiele do powiedzenia w tej materii mają współcześni etnolodzy, na przykład Anna Malewska w kwestii etnologicznego rozumienia pojęcia dyskurs czy Dagnosław Demski rozpatrujący pogranicze kulturowe jako patchwork.
Do drugiej kategorii będą należały artykuły przedstawiające to, co dzieje się w polskiej etnologii. Interesująca jest w tym kontekście dyskusja na temat obiektywizmu i postmodernizmu, choć ciekawsza wydaje się kwestia tożsamości polskich etnologów – tego jak sami siebie postrzegają. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszyły się na Zachodzie prace poświęcone etnologii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Można więc sądzić, że zagraniczny odbiorca będzie zainteresowany tym, co dzieje się w Polsce, zarówno w kwestii instytucyjno-infrastrukturalnej, jak i obowiązujących paradygmatów. Szczególnie interesujące będą tutaj omówienia przedstawiające transformację ‘ustrojową’ nauk etnologicznych w Polsce, np. wychodzenie spod wpływów nauk historycznych w kierunku humanistyczno-społecznym.
Trzecią kategorię będą stanowiły artykuły interesujące, to znaczy takie, które podejmują pewne zagadnienie w sposób nowatorski. W tej grupie znajdą się materiały typu ‘case studies’. Z jednej strony będą one przedstawiać etnografię Polski, np. zmiany zachodzące w tradycyjnej kulturze. Z drugiej strony, Polscy etnolodzy prowadzą obecnie badania na całym świecie i warto - wydaje się - przedstawić ich dorobek szerszej publiczności. Wiele do powiedzenia mamy w kwestii badań prowadzonych w krajach dawnego ZSRR, ale też opublikowano w Etnografii Polskiej mnóstwo interesujących artykułów o bardzo egzotycznych zakątkach. Nie są to, być może, materiały w istotny sposób wpływające na teoretyczny krajobraz etnologii, ale z pewnością poszerzające zasób wiedzy o niej.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Stworzenie strony internetowej, przetłumaczenie wybranych artykułów, publikowanych w Etnografii Polskiej w latach 1956-2011 i umieszczenie ich na stronie internetowej.

Harmonogram projektu:

Zadanie nr 1. Wykonanie tłumaczeń artykułów, proofreading, redakcja tekstów, przygotowanie plików PDF, miesiące 1-24.
Zadanie nr 2. Projekt i wykonanie strony internetowej, zakup domeny i miejsca na serwerze, umieszczenie artykułów na stronie www, miesiące 1-24.

Planowane rezultaty:

Stworzenie strony internetowej, przetłumaczenie wybranych artykułów, publikowanych w Etnografii Polskiej w latach 1956-2011 i umieszczenie ich na stronie internetowej.