• Polski
  • English
  • AA+A++
Grecka Kymisala Antyczna polis na wyspie Rodos

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Grecka Kymisala. Antyczna "polis" na wyspie Rodos

Numer projektu: 2013/11/B/HS3/02061

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Kazimierz Mielczarek

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki, 2014-2016

Kontakt:

e-mail: mielmar@umk.pl
telefon (22) 620-28-81 do 86

Wykonawcy:

prof. dr hab. Mariusz Kazimierz Mielczarek - Kierownik projektu
dr Jacek Rakoczy - Główny wykonawca

 

Charakterystyka

 

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Celem projektu jest rozwinięcie badań archeologicznych na terenie antycznej Kymisali – polis w demie Kamiros, w południowozachodniej części wyspy Rodos. Grecko-polskie badania archeologiczne rozpoczęte zostały cztery lata temu i dotychczas finansowane były przez władze lokalne oraz w ramach funduszy europejskich (przede wszystkim udział studentów i prace dokumentacyjne). Wspólne prace wykopaliskowe (za zgodą greckiego Ministerstwa Kultury), kierowane przez prof. M. Stefankisa i kierownika projektu skupione zostały na cmentarzysku (okresy archaiczny, klasyczny i hellenistyczny). Są to pierwsze prace wykopaliskowe na terenie antycznej Kymisali od lat 1930-tych, które przeprowadzili archeolodzy włoscy. Antyczna Kymisala nie ma swojej monografii. Polis Kymisala należy do najsłabiej poznanych ośrodków na wyspie. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z doby mykeńskiej, polis istniała do końca okresu hellenistycznego. W trakcie pięciu sezonów badań (cztery wspólnie), w tym prospekcji powierzchniowych (włączając dokumentację osady Vasilika), dokonano szeregu niezwykle istotnych ustaleń dotyczących rozwoju polis (sprawozdanie w druku). Od roku 2014 planowane są, poza nekropolą, prace wykopaliskowe na terenie akropolu. Obiektu wyjątkowego, z niezwykle dobrze zachowanym murem oraz pozostałością świątyni – innych badań nie prowadzono. Prace planowane w ramach projektu będą więc praktycznie pierwszymi działaniami w prowadzącymi do poznania akropolu (stan dzisiejszy został zadokumentowany w oparciu o najnowocześniejsze metody prac) i rozplanowania nekropoli, zajmującej sąsiednie w stosunku do akropolu wzgórze.

2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Przyjęto klasyczne metody eksploracji zwracając szczególna uwagę na dokumentację obecnego stanu stanowiska (jego granice nie są znane) i prowadzonych prac z wykorzystaniem najnowszych technik, do czego przygotowywano zespoły i studentów w ramach europejskiego projektu HERICT – wykonywane są one przy współpracy z ekipą z Politechniki Ateńskiej. Jednocześnie z pracami wykopaliskowymi prowadzona będzie dalej prospekcja powierzchniowa.

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Efektem realizacji projektu będzie kolejny krok w poznaniu polis Kymisala, nie tylko jako założenia urbanistycznego. Z terenu tego znana jest przede wszystkim ceramika, wykradziona głównie w XIX stuleciu, podczas grabieży grobów. Dotychczas stworzony plan cmentarzyska (nie było go wcześniej) uzupełniony zostanie o dane odnoszące się do części wcześniej nie eksplorowanej archeologicznie. Odsłonięta zostanie kolejna część akropolu, co pozwoli na lepsze poznanie jego rozplanowanie (być może wskazanie wejścia na jego teren), sporządzony zostanie praktycznie pierwszy plan akropolu. Ponieważ nie ma tekstów odnoszących się do Kymisala (poza dwoma inskrypcjami na stelach nagrobnych) prace wykopaliskowe są jedynym źródłem poznania polis – niezwykle bogatej w okresach archaicznym i hellenistycznym, zważywszy wyposażenie grobowe i wyjątkowo dobrze zachowane ślady osadnictwa na terenie chora. Powinna powstać praktycznie pierwsza ‘archeologiczna mapa” polis., która jest wstępem do monografii. Prace wykopaliskowe mają wspomóc „przywrócenie” zabytku lokalnemu społeczeństwu, niezwykle zainteresowanemu badaniami i wspierającymi je. Sprawozdania z prac będą publikowane na bieżąco w czasopismach „Eulimene” (Rethymno) oraz „Archeologia” (Warszawa). Projekt zakończy publikacja zbiorcza.