• Polski
  • English
  • AA+A++
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk prezentuje publikację pod tytułem “Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich” autorstwa Tomasza Kurasińskiego

W naszej internetowej księgarni możecie znaleźć nową publikację naszego wydawnictwa ? ? ? pod tytułem

“Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich”

Autorstwa

Tomasza Kurasińskiego

OPIS

Czytelnik otrzymuje pracę, będącą szczegółowo potraktowanym i bogato zilustrowanym monograficznym katalogiem, w którym zebrano dane dotyczące możliwie wszystkich wczesnośredniowiecznych zespołów grobowych z ziem polskich zawierających elementy uzbrojenia. Uwzględniono ponadto militaria znalezione na terenie cmentarzysk, przypusz­czalnie pochodzące ze zniszczonych pochówków. Stanowi ona tym samym uzupełnienie luki w polskim piśmiennictwie archeologicznym, gdyż jak dotąd nie podjęto próby zebra­nia podobnej tematycznie bazy źródłowej w tak szerokim zakresie.

W zestawieniu znalazły się wszystkie rodzaje indywidualnej broni i oporządzenia jeź­dzieckiego oraz rzędu końskiego, stosowane we wczesnym średniowieczu do rażenia prze­ciwnika i ochrony przed ciosami, a także ułatwiające prowadzenie walki i poprawiające jej efektywność. Chodzi zarówno o przedmioty miejscowej produkcji, jak i ewidentnie obce­go pochodzenia. Włączono również znaleziska o charakterze militarnym, których znacze­nie było symboliczno-magiczne i ceremonialne.

Zgromadzone w niniejszym tomie informacje zostały usystematyzowane w taki sposób, aby mogły służyć jako materiał źródłowy pomocny w studiach nad zjawiskiem chowania zmarłych z różnymi kategoriami uzbrojenia na nekropoliach doby wczesnopiastowskiej (i innych możliwościach dostawania się militariów do grobów), jak również okazać swą przydatność w badaniach bronioznawczych tego okresu.

 

Książkę możecie nabyć w naszej internetowej księgarni, pod adresem: https://tiny.pl/9vjh6