• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Laboratorium » Pracownicy » Mgr Tomasz Maria Herbich
Mgr Tomasz Maria Herbich

Mgr Tomasz Maria Herbich

Laboratorium Bio- i Archeometrii

 

tomasz.herbich(at)gmail.com;
t.herbich(at)iaepan.edu.pl

 

https://iaepan.academia.edu/TomaszHerbich

Zainteresowania badawcze:

- geofizyka archeologiczna – ze szczególną uwagą na zastosowanie metody elektrooporowej i magnetycznej, na wszystkich typach stanowisk archeologicznych, bez ograniczeń chronologicznych i geograficznych;

- metodyka weryfikacji wykopaliskowej wyników badań geofizycznych;

- interpretacja archeologiczna wyników badań geofizycznych;

- historia geofizyki archeologicznej w Polsce i na świecie;

- badania geofizyczne stanowisk z architekturą z cegły suszonej;

- metody geofizyczne w badaniu stanowisk kopalnianych

 

Obszar badań

- wszystkie kategorie stanowisk archeologicznych, bez ograniczeń chronologicznych i geograficznych;

- stanowiska na obszarze doliny i delty Nilu oraz pustynnych obszarach przyległych do doliny Nilu

- stanowiska na obszarze Bliskiego Wschodu

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach:

 

Biernacki A., Czerniak L., Herbich T., Kotecki J., OlczakJ., Parnicki-Pudełko S., Skibiński S. (1976). Novae – Sektor Zachodni, 1974. Archeologia, 27, 137-170.

Herbich T. (1984). Wyniki badań na stanowisku Rydno w Nowym Młynie, woj. Kieleckie. Sprawozdania Archeologiczne, 36, 9-14.

Godlewski W., Herbich T., Wipszycka E. (1990). Deir El Naqlun (Nekloni). 1986-1987: First Preliminary Report. Nubica, 1-2, 171- 207.

HerbichT., Misiewicz K. (1990). Zastosowanie analizy komputerowej do opracowania danych z badań archeologiczno-geofizycznych na przykładzie prospekcji na stanowisku Szonowice, woj. Kieleckie. Archeologia Polski 35 (1), 25-35.

Herbich T. (1993). The method of estimation of the extent of the mining field of flint mines through observation of the arrangement of surface layers. Archeologia Polski, 38 (1), 23-35.

Dabas M., Herbich T., Hesse A., Misiewicz K., Tabbagh A. (1993). Electromagnetic propecting at two Polish sites (Słonowice and Milanówek) with the SH3 Slingram device. Archaeologia Polona 31, 51-70.

Herbich T. (1993). The variations of shaft fills as the basis of the estimation of flint mine extent: a Wierzbica case study. Archaeologia Polona, 31, 71-82.

Herbich T. (1994). Zastosowanie metody elektrooprowej do szacunkowego określenia głębokości jam zasobowych na stanowiskach lessowych. Sprawozdania Archeologiczne, 46, 185-188

Myśliwiec K., Herbich T. (1995). Polish Research at Saqqara in 1987. Études et Travaux, 17, 177-203.

Herbich T., Lech L. (1995). PL 5 Polany II, Radom Province. Archaeologia Polona, 33, 488-506.

Böttger B., Herbich T., Misiewicz K. (1996). Die Fallstudie Tanais. Eurasia Antiqua, 2, 455-472.

Herbich T., Misiewicz K., Teschauer T. (1997). Multilevel resistivity prospecting of architectural remains: the Schwarzach case study. Archaeological Prospecting, 4, 105-112.

Herbich T. (1998). Magnetic survey at Hierakonpolis. Nekhen News, 10, 17-18.

Herbich T., Friedman R. (1999). The geophysical survey. Nekhen News, 11, 17.

Herbich T. (2001). Qasr el-Saga, Magnetic survey. Polish Archaeology in Meditteranean ,12, 181- 184.

Herbich T., Smekalova T. (2001). Dakhleh Oasis, Magnetic survey 1999-2000. Polish Archaeology in the Mediterranean, 12, 259-262.

Herbich T. (2001), Zobaczyć niewidzialne: geofizyka archeologiczna w Egipcie. Archeologia Żywa, 3 (18), 26-30.

Herbich T. (2001). Resistivity survey at Nymphaion 1993. Archeologia, 52, 137-138.

Chłodnicki M., Ciałowicz K., Abłamowicz R., Herbich T., Jórdeczka M., Jucha M., Kabaciński J., Kubiak-Martens L., Mączyńska A. (2002). Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 1998-2001. Archaeologia, 53, 63-119.

Chłodnicki M., Ciałowicz K., Abłamowicz R., Herbich T., Jórdeczka M., Jucha M., Kabaciński J., Mączyńska A. (2002). Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary report. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo, 58, 89-117.

Herbich T. (2003). Aleksander Jagodziński. In commemoration of the seventieth birthday anniversary. Archaeologia Polona, 41, 3-4.

Tabbagh A., Herbich T. (2003). Albert Hesse. In commemoration of the sixty-fifth birthday anniversary. Archaeologia Polona, 41, 5-6.

Herbich T. (2003). Archaeological geophysics in Egypt: the Polish contribution. Archaeologia Polona, 41, 13 – 55.

Herbich T., Dobrzańska H. (2003). Zofipole interdisciplinary research project: fieldwork results. Archaeologia Polona , 41, 91-101.

Herbich T., O’Connor D., Adams M. (2003). Magnetic Mapping of the Northern Cemetery at Abydos. Archaeologia Polona, 41, 193-197.

Herbich T., Krivanek R., Misiewicz K., Oexle J. (2003). Magnetic surveys of the site Burg Gana (Hof/Stauchitz) in Saxony. Archaeologia Polona, 41, 197- 200.

Herbich T., Wegner J. (2003). Magnetic survey at South Abydos: revising archaeologiocal plans. Archaeologia Polona, 41, 200-204.

Peters P., Herbich T. (2003). Results of magnetic survey in Deir al-Barsha, Middle Egypt, Archaeologia Polona, 41, 245-247.

Hartung U., Ballet B., Béguin F., Bourriau J., French P., Herbich T., Kopp P., Lecuyot G., Schmitt A. (2003). Tell el-Fara'in – Buto. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo, 59, 199-269.

Hartung U., Herbich T. (2004). Geophysical investigation at Buto (Tell El Farain). Egyptian Archaeology, 24, 14-17.

Willems H., de Meyer M., Depraetere D., Peeters C., Hendrickx S., Herbich T,. Klemm D., Klemm R., Op de Beeck L., Depauw M. (2004). Preliminary Report of the 2002 Campaign of the Belgian Mission to Deir al-Barsha. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo, 60, 237-283.

Herbich T., Adams M., Ballet B., O’Connor D., Hartung U. (2005). Geophysics in Egyptian Archaeology. Dossiers d’Archeologie, 308, 62-70.

Herbich T. (2005). Jiyeh (Porphyreon). Geophysical survey, 2003. Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 423-428.

Herbich T. (2005). Tell Arbid Geophysical survey, 2004. Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 490-496.

Herbich T., Peeters P. (2006). Results of the magnetic survey in Deir al-Barsha, Egypt. Archaeological Prospection, 13, 11-24.

Herbich T., Dernoga M. (2006). Badania archeologiczne i geofizyczne zamku w Krajence. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, 3, 198-215.

Herbich T., Spencer J. (2006). Geophysical survey at Tell el-Balamun. Egyptian Archaeology, 29 (1), 6-19.

Waliszewski T., Wicenciak U., el-Tayeb M., Domżalski K., Witecka A., Wagner M., Herbich T., Noureddine I., Woźniak M., Kotlewski K., Żukowski R. (2006). Jiyeh (Porphyreon) – Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the sothern coast of Lebanon. Preliminary report on 1997 and 2003-2005 seasons. BAAL – Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, 10, 5 – 84.

Sourouzian H., Becker H., Herbich T., Vlasov D., Zolotarev A. (2007). Three seasons of work at the temple of Amenhotep III at Kom el-Hattan. Part IV: magnetometric, geologic and biologic prospections, Annales du Service des Antiqités de l’Égypte, 80, 2007, 489-520.

Ferstner-Müller I., Herbich T., Müller W., Schweitzer C., Weissl M. (2007). Geophysical survey 2007 at Tell el- Dabca. Ägypten und Levante, 17, 97-106.

Hartung U., Ballet P., BéguinF., Bourriau J., Dixneuf D., von den Driesch A., French P., Hartmann R., HerbichT., Kitagawa C., Kopp P., Lecuyot G., Nenna M.-D., Schmitt A., Senol G., Senol A. (2007). Tell el-Fara'in – Buto. 9. Vorbericht. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo, 63, 69-165.

Herbich T., Brooks Hedstrom D., Davis S. J. (2007). A Geophysical Survey of Ancient Pherme: Magnetic Prospection at an Early Christian Monastic Site in the Egyptian Delta Journal of the American Research Center in Egypt, 43, 129–37.

Herbich T. (2007). Geophysical surveying in Egypt: periodic report for 2005-2006. Študijné Zvesti Archrologického Ủstavu SAV, 41 (Special theme: Archaeological Prospection): 188-191.

Dernoga M., Herbich T. , Pietrzak R., Rączkowski W., Święch D. (2007). Discovering medieval Szamotuły (Wielkopolska region): a multidisciplinary approach. Študijné Zvesti Archrologického Ủstavu SAV, 41 (Special theme: Archaeological Prospection): 131-134.

Ferstner-Müller I., Herbich T., Schweitzer C. (2007). Surveying ancient cities in the Nile Delta: the Tell el-Dabca, Študijné Zvesti Archrologického Ủstavu SAV, 41 (Special theme: Archaeological Prospection): 154-157.

Herbich T., Spencer A.J. (2008). Tell el-Balamun. The geophysical and archaeological survey, 2006. Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 101 – 111.

Ferstner-Müller I., Herbich T., Schweitzer C., Weissl M. (2008). Preliminary report on the geophysical survey at Tell el- Dabca/Qantir in spring 2008. Ägypten und Levante, 18, 87-106.

Herbich T., Benazeth D. (2008). Le kôm de Baouît: étapes d’une cartographie, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 108, 165-204.

Davis J. S., Brooks Hedstrom D., Herbich T., Pyke G., McCormack D. (2008). Yale Monastic Archaeology Project: Pherme (Qusur Higayla and Qusur `Erayma), Season 1 (May 29–June 8, 2006). Mishkah: The Egyptian Journal of Islamic Archeology, 3, 53–7.

Davis J. S., Brooks Hedstrom D., Herbich T., Pyke G., McCormack D. (2008). Yale Monastic Archaeology Project: John the Little, Season 1 (June 7–June 27, 2006), Mishkah: The Egyptian Journal of Islamic Archeology, 3, 47–52.

Gatto M. C., De Dapper M., Gerisch R., Hart E., Hendrix S., Herbich T., Joris H., Nordström H-A. , Pitre M., Roma S., Święch D., Usai D. (2009). Predynsatic settlement and cemeteries at Nag el-Qarmila, Kubbaniya. Archeo-Nil, 19, 186-206.

Herbich T, (2009). Geophysical surveying in Egypt: periodic report for 2007-2008, Archeosciences. Revue d’Archéométrie, 33 (suppl.), 73-76.

Herbich T. (2009). Magnetic survey of ther Late Period grate temple enclosure in Tell- el-Balamun, Egypt, Archeosciences. Revue d’Archéométrie, 33 (suppl.), 77-79.

Herbich T., K. Tunia. (2009). Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice. Archeologia Polski 54 (1), 13-35.

Rzepka S., Wodzińska A., Hudec J., Herbich T. (2009). Tell el-Retaba 2007-2008, Ägypten und Levante, 19, 241-280.

Herbich T. (2009). Preliminary report on the geophysical prospection on the site of Risan in Mentenegro, Novensia , 20, 95-108.

Rowland J., Maříková Vlčková P., Hendrickx S., Herbich T., Claes W., Huyge D. (2009). Old Kingdom Settlement Remains at Elkab (Upper Egypt). Preliminary Report on the 2009 Field Season, Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 80, 21-50.

Herbich T. (2010). The first national conference for archaeological geophysics in Warsaw, ISAP News. The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection, 24, 2-3.

Willems H., de Meyer M., Peeters C., Vereecken C, Depraetere D., Dupras T., Willams L., Herbich T., Verstraeten G., van Loon G., Delattre A. (2009) Report of the 2004-2005 campaigns of the Belgian Mission to Deir al-Barsha, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo, 65, 377-432.

Hartung U., Ballet P., Effland A., French P., Hartmann R., Herbich T., Hoffmann H., E. Hower-Tilmann, Kitagawa C., Kopp P., Kreibig W., Lecuyot G., Lösch S., Marouard G., Nerlich A., Pithon M., Zink A. (2009). Tell el-Fara'in – Buto. 10. Vorbericht. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo, 65, 83-190.

Gatto M., Darnell J., de Dapper M., Gallorini C., Gerisch R., Giuliani S., Hart E., Hendrickx S., Herbich T., Joris H., Klose I., Manassa C., Marée M., Nordström H.-Å., Pitre M., Pyke G., Raue D., Roma S., Rose P., Święch D., Usai D. (2009). Archaeological investigation in the Aswan-Kom Ombo region (2007-2008). Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Abteilung Kairo, 65, 9-49.

Herbich T. (2010). Back to magnetometry: 2010 survey, Nekhen News, 22, 18-19.

Herbich T., Spencer A. J. (2010). Tell el-Balamun, The geophysical and archaeological survey, 2007-2008, Polish Archaeology in the Mediterranean, 19, 131-141.

Brooks Hedstrom D., Davis S., Herbich T, Ikram S., McCormack D., Nenna M.-D., Pyke G. (2010). New Archaeology at Ancient Scetis: Surveys and Initial Excavations at the Monastery of St. John the Little in Wadi al-Natrun: Yale Monastic Archaeology Project. Dumbarton Oaks Papers, 64, 217-227.

Davies S.J., Blanke L., Bolman E., Brooks Hedstrom D., Burgoyne M. Herbich T., Layton B., Mohammed S., Pyke G., Sheehan P. (2010). Archaeology at the White Monastery, 2005–2010. Coptica, 9, 25 – 58.

Forstner-Müller I., Herbich T., Schweitzer C., Weissl M. (2010). Preliminary report on the geophysical survey at Tell el- Dabca/Qantir in spring 2009 and 2010. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, 79, 67-85.

Herbich T. (2011). Początki metody magnetycznej w Polskich badaniach archeologicznych, Archeologia Polski, 56, 15-43.

Rzepka S., Hudec J., Herbich T. (2011). Tell el-Retaba 2008: excavations and geophysical survey, Polish Archaeology in the Mediterraean, 20, 129-145.

Mohamed-Ali M. A., Herbich T., Grzymski K., Hobbs R. (2012). Magnetic gradient and electrical tomography surveys in Meroe, the capital city of Kush Kingdom, Sudan. Archaeological Prospection, 19 (1), 59-68.

Herbich T. (2012). Geophysical methods and landscape archaeology. Egyptian Archaeology 41, 11-14.

Kobyliński Z., Brasch O., Herbich T., Misiewicz K., Nebelsick L. D., Wach D. (2012). Confirmation of the first rondel-type enclosure in Poland, Antiquity, 86, 1084-1096.

Brooks-Hedstrom D. L., Bolman E.S., Abdel Rahim M., Mohammed S., McCormack D., Herbich T., Pyke G., Blanke L., Musacchio T., Khalifa Mohamed. (2012). The White Monastery Federation Project. Survey and mapping at the Monastery of Apa Shenute (Dayr al-Annba Shinuda), Sohag, 2005-2007. Dumbarton Oaks Papers, 65-66, 333-364.

Kobyliński Z., Borowski M., Budziszewski J., Herbich T., Kobyliński Ł., Sławik Ł., Wach D., Wysocki J., Jaszewska A. (2012). Kompleksowe. niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych Starego Kraju w województwie lubuskim, Archeologia Środkowego Nadodrza, 9, 11-41.

Herbich T., Forstner-Müller I. (2013). Small harbours in the Nile Delta: the case of Tell el-Dabca. Etudes et Travaux, 26, 257-272.

Herbich T. (2013). Tell el-Ghaba, geophysical survey 2010, Polish Archaeology in the Mediterraean, 22, 121-130.

Schiestl R., Herbich T. (2013). Kom el-Gir in the west Delta. Egyptian Archaeology 42, 40.

Herbich T., Problematyka standaryzacji komercyjnych badań archeologiczno-geofizycznych: od pomiaru do interpretacji. Fontes Arcaeologici Posnanienses 50, 2, 2014, s. 19-43.

de Dapper M., Herbich T. (2015). Geomorphological and geophysical survey. Egyptian Archaeology, 46, 12 – 13.

Herbich T. (2015). Magnetic prospecting in archaeological research: a historical outline. Archaeolgia Polona, 53, 21-68.

Zych I., Herbich T. (2015). Magnetic prospection in the service of uncovering the Hellenistic and Roman port of Berenike on the Red Sea in Egypt. Archaeolgia Polona, 53, 95-118.` une installation portuaire au piémont sud de la ville antique, BAAL– Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, 17, 197-262.

Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Olczak J., Biernacki A., Kotecki J., Herbich T. (1978). Rejon Forum – Odcinek X. W: S, Parnicki-Pudełko (red.), Novae – sektor zachodni 1974: wyniki badań wykopaliskowych ekspedycji archeologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. cz. 1 (41-111). Poznań: Wydawnistwo UAM

Myśliwiec K., Herbich T. (1988). Polish archaeological activity at Tell Atrib in 1985. W: E. van den Brink (red.), Archaeology of the Nile Delta, Egypt: problems and priorities (177-189). Amsterdam: Netherlands Institute for the Near East.

Sommer C. S., Herbich T,. Misiewicz K., Mizera M., Przeniosło J., Skrzydelski M. (1989). Geophysikalische Prospektion in Rottwiel, W: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1988 (96-98). Stuttgart: Konrad Theiss Verlag.

Herbich T. (1992), Wyniki badań elektrooporowych na obszarze kopalń krzemienia w Krzemionkach (rejon tzw. Magistrali). W: J.Jaskanis (red.), Materiały Krzemionkowskie (95-117). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Herbich T., Misiewicz K., Sommer C. S.. (1993). Geophysical prospection in Roman Rottwiel – Arae Flaviae. A resistivty survey and its result, Fundberichte aus Baden-Württemberg, 18, (83-111). Stuttgart: E. Schweitzerbart’sche Verlagsbuchhandlung

Herbich T. (1995). L’applicationde l’électro-résistivitépuor definer l’extension dea aires comprenant des mines de silex.W: J.Pellegrin i A.Richard (red.), Les mines de silex au Néolithique en Europe. Avancées récentes (15-25). Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques - CTHS

Herbich T. (1995). The application of geophysical methods to the study of prehistoric flint mines,W: J. Beavis i K. Baker (red.), Science and Site (170-186). Bournemouth: Bournemouth University School of Conservation Sciences.

Herbich T. (1995). The development of the resistivity method and actual problems of the prospection of multi-strata sites. W: P. Urbańczyk (red.), Theory and Practice of Archaeological Research (451-468). Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology PAS, Committee of Pre- i Protohistoric Sciences PAS

Herbich T. (1997). The electro-resistivity survey of the “Krzemionki” mining complex, Poland. Problems and results. W: A. Ramos-Millán, M. Bustillo (red.), Siliceous Rocks and Culture (303-314). Granada: Universidad de Granada.

Herbich T. (1997). Geophysics in flint mine surveying: past uses and future prospects. W: R. Schild, Z. Sulgostowska (red.), Man and Flint, Proceedings of ther 8th International Flint Symposium, Warszawa-Ostrowiec Świętokrzyski September 1995 (77-101). Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology PAS

Herbich T., Misiewicz K., Mucha L. (1998). The “Ara” resistivity meter and its applications, W: H. von der Osten-Woldenburg (red.), Unsichtbares sichtbar machen, Geophysikalische Prospektionsmethoden in der Archäologie. Kolloquium vom 27. Oktober 1994 in Leipzig – veranstaltet vom Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland. Matreialhefte zur Archäologie, 41, (127-132). Stuttgart: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium

Herbich T., Chłodnicki M. (1999). The magnetic survey at Tell el Farkha, Egypt. W: J. Fassbinder, W. Irlinger (red.), Archaeological Prospection. Arbeitshefte des Bayerisches Landesamtes fuer Denkmalpflege, 108, (19-20). München: Bayerisches Landesamtes für Denkmalpflege.

Herbich T. (2000). Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach kopalni krzemienia. W: W. Borkowski (red.), Metodyka Badań Stanowisk Wytwórczych - Górnictwo Krzemienia (197-219). Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Herbich T., Modrzewska I. (2000). Prospezioni archeo-geofisiche nell’isola di Torcello: campagna 1981. W: L. Leciejewicz (red.), Torcello, nuove ricerche archeologiche. Supplementi alla Rivista di Archeologia, 23 (41-46). Roma: Giorgie Bretnschneider Editore.

Herbich T. (2001). Archaeological geophysics in Egypt: recent results. W: M. Doneus, Eder-Hinterleitner , A., Neuebauer W. (red), Archaeological Prospection . 4th International conference on archaeological prospection (112-114). Vienna: Austrian Academy of Sciences.

Fassbinder J., Becker H., Herbich T. (2001). Magnetometry in the Desret Area West of the Zoser,s Pyramid, Saqqara, Egypt. W: H. Becker, J. Fassbinder (red.), Magnetic prospecting in archeological sites. Monuments and Sites VI (64-65). Munich: ICOMOS.

Herbich T. (2003). Geofizyczeskije isledowanija na gorodie Nimfiej w 1993g. W: Materialy Nimfiejskoj Ekspedicji, 1, (48-49).

Smekalova T., Mills A. J., Herbich T. (2003). Magnetic survey at ‘Ain el- Gazzareen. W: G.E. Bowen i C. A. Hope (red.), The Oasis Papers 3. Proceedings of the 3rd International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Dakhleh Oasis Project Monograph 14 (131-135). Oxford: Oxbow Books.

Herbich T. (2004). Magnetic survey at Tell el Farkha or how to interpret a magnetic map. W: S. Hendrix, R. Friedman, K. Ciałowicz, M. Chłodnicki (red.), Egypt at its Origins, Studies in Memory of Barbara Adams. Orientalia Lovaniensia Analecta, 138 (389-398). Leuven: Peeters Publishers.

Herbich T., Tunia K. (2005). Archaeological and geophysical research at Słonowice, Kazimierza Wielka district in southern Poland. W: S. Piro (red.), VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Rome 2005 (409-412). Rome: Institute of Technologies Applied to Cultural Heriatage.

Herbich T. (2005). Geophysical surveying in Egypt: recent result. W: S. Piro (red.), VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Rome 2005 (1-5). Rome: Institute of Technologies Applied to Cultural Heriatage.

Herbich T., Jagodziński A. (2005). The Vertical Eelectrical Sounding method in investigations of the dry moat around the Djoser complex in Saqqara, W: S. Piro (red.), VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Rome 2005 (413-417). Rome: Institute of Technologies Applied to Cultural Heriatage.

Mohamed Ali M. A ., Burkhardt H., Khalil B., Herbich T., Grzymski K., El Haj A. (2005). Integrration of geophysical surveys for archaeological prospection in Meroitic sites. Case study: Meroe city (Sudan), W: S. Piro (red.), VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Rome 2005 (74-78). Rome: Institute of Technologies Applied to Cultural Heriatage.

Herbich T., Misiewicz K., Rączkowski W. (2005). Archaeological investigations and non-invasive methods in the Wielkopolska region (Poland). W: S. Piro (red.), VI conference on Archaeological Prospection, Rome. Proceedings, Rome 2005 (328-331). Rome: Institute of Technologies Applied to Cultural Heriatage.

Herbich T., Richards J. (2006). The loss and rediscovery of the vizier Iuu at Abydos. Magnetic survey in the Middle Cemetery. W: E. Czerny, I. Hein, H. Hunger, D. Melman, A. Schwab (red.). Timelines. Studies in Honour of Manfred Bietak. Orientalia Lovaniensia Analecta, 149 (1), (141-149). Leuven: Peeters Publischers.

Herbich T. (2006). Badania geofizyczne w Łękach Małych. W: M. Kowiańska-Piaszczykowa, Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce (91-96). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Bietak N., Forstner-Müller I., Herbich T. (2007). Discovery of a new palatial complex in Tell el-Dab’a in the Delta: geophysical survey and preliminary archaeological verification. W: Z. A. Hawass, J. Richards (red), The Archaeology and Art of Ancient Egypt. Essays in Honor of David B. O’Connor (119-125). Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, 36 (1). Cairo: Supreme Council of Antiquites.

Herbich T. (2007). Magnetic survey. W: S. E. Sidebotham , W. Z.Wendrich (red.), Berenike 1999/2000. Report on the excavations at Berenike, including excavations in Wadi Kalalat and Siket, and the survey of the Mons Smaragdus region (22-29). Los Angeles: Costen Institute of Archaeology.

Ballet P., Béguin F., Herbich T., Lecuyot G., Schmidt A. (2007). Recherches sur ateliers héllenistiques et romains de Bouto (Delta). W: J.-Cl. Goyon, C. Cardin (red.), Actes du neuvième congrès international des égyptologues, Grenoble 6-12 septembre 2004 (133-143). Orientalia Lovaniensia Analecta, 150. Leuven : Peeters Publishers.

Herbich T., Jagodziński A. (2008). Geophysical investigation of the dry moat of the Netjerykhet complex in Saqqara. W: Z. Sulgostowska and A. J. Tomaszewski (red), Man - Millenia - Environment. Studies in honour of Romuald Schild (273-279). Warsaw: Institute of Archaeology and Etnologu PAS.

Herbich T., Spencer A. J. (2009). The magnetic survey. W: A. J.Spencer, Excavation at Tell el-Balamun 2003-2008 (104-109). London: British Museum (pdf available: http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/excavation_in_egypt/report_in_detail.aspx

Herbich T. (2011). Metoda elektrooporowa w badaniach archeologicznych. W: J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, M. Makohonienko (red.), Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, VI sympozjum Archeologii Środowiskowej, Poznań – Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011 (37-41). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Hill J. A., Herbich T. (2001). Life in the cemetery: Late Predynastic settlement at el-Amra. W: R. F. Friedman and P. N. Fiske (red.), Egypt at its origins 3. Proceedings of the Third International Conference “Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, London, 27th July – 1st August 2008 (109-135). Orientalia Lovaniensia Analecta 205. Leuven: Peeters Publishers.

Herbich T. (2014). Results of the Magnetic Survey at Tell el-Borg, North Sinai, March 2006 and 2007. W: J.K. Hoffmeier, Tell el-Borg I (346-363). Winona Lake: Eisenbrauns.

Buszek A., Herbich T., Święch D. (2011). Geophysical research at Koshary (Ukraine, Odessa province). W: E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund (red.), Pontika 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, Proceedings of the International Conference, 21st–26th April 2008, Kraków. BAR International Series 2240. Oxford: Archaeopress

Herbich T. (2011). Geophysical syrveying in Egypt: periodic report for 2009-2011. W: M. G. Drahor, M. A. Berge (red.), Archaeological Prospection. 9th International Conference on Archaeological Prospection, September 19-24, 2011 Izmir (Turkey) 234-239. Istambul: Archaeology and Art Publications.

Herbich T., von der Osten-Woldenburg H., Zych I. (2011). Geophysics applied to the investigation of Graeco-Roman coastal towns west of Alexandria: the case of Marina el-Alamein. W: H. Meyza, I. Zych (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday (209-231). Warszawa: DIG and Polish Centre of Mediterranean Archaeolgy, University of Warsaw.

Herbich T. (2011). Magnetic survey (2008 and 2009). W: S. E. Sidebotham, I. Zych (red), Berenike 2008–2009. Report of the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert (10-18). PCMA Excavations Series. Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeolgy, University of Warsaw.

Herbich T. (2012). Magnetic survey in Tell el-Farkha. W: M. Chłodnicki, K. M. Ciałowicz, A. Mączyńska (red.), Tell el-Frakha 1. Excavations 1998-2011 (383-391). Poznań – Kraków: Poznan Archaeological Museum, Institute of Archaeology, Jagiellonian University

Herbich T. (2013). Geophysical surveying in Egypt: periodic report for 2011-2012. W: W. Neubauer, I. Trinks, R. B. Salisbury, C. Einwögerer (red.), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection, Vienna, May 29-June 2 2013 (241-245). Vienna: Austrian Academy of Sciences.

Herbich T., Römer C. (2013). Magnetic research of an ancient village and its water resources: the case of Philoteris/MedinetWatfa in Oasis Fayum, Egypt, W: W.Neubauer, I. Trinks, R. B. Salisbury, C. Einwögerer (red.), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection, Vienna May 29-June 2 2013 (261-264). Vienna: Austrian Academy of Sciences.

Herbich T. (2013). Wyniki badań metodą magnetyczną wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie Iławy w 2012 roku. W: Z. Kobyliński (red.), Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze (351-359). Archaeologica Hereditas, 2. Warszawa – Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej i UniwersytetKardynała Stefana Wyszyńskiego.

Herbich T. (2014). How deep can we see? Practical observations on the vertical range of fluxgate gradiometers when surveying brick structures in the Nile Valley. W: M. Jucha, J. Dębowska-Ludwin, P. Kołodziejczyk (red.), Aegyptus est imago caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday (255-265). Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Krakow, Archaeologica Foundation.

Herbich T. (2015). Geophysical prospection at Tell el-Ghaba. W: S. Lupo (red.) Tell el-Ghaba III. A Third Intermediate-Early Saite Period Site in the Egyptian Eastern Delta (105 – 116). BAR International Series 2756. Oxford: Archaeopress.

Herbich T. (2016). Magnetic survey of the great temple enclosure in Tell el-Balamun. W: S. Zakrzewski, A. Shortland i J. Rowland, Science in the study of Ancient Egypt (67-70). New York: Routledge.

Herbich T. (2016). Krzysztof Dąbrowski w Kaliszu: o początkach polskiej geofizyki archeologicznej. W: D. Cyngot, A. Kędzierski, D. Wyczółkowski (red.), Wokół poczatków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (37-45). Warszwa, Kalisz: Wydawnistwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Herbich T. (2016). Badania geofizyczne stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii. W: M. Stasiak-Cyran (red.), Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego (212-224). Lublin: Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R. (2016). Zapomniany zamek Ciołków w Żelechowie. W: M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 (5-8). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”.

Herbich T. (2016). Metody geofizyczne w badaniu miast starożytnego Egiptu. W: M. Furmanek, T. Herbich, M.Mackiewicz (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 (42-44). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”.

Alexanian N., Arnold F., Herbich T., Müller S. (2016). Dahshur, Ägypten. Die Arbeiten der Jahre 2014 und 2015 (12-20). e-Forschungberichte des Deutschen Archäologischen Instituts 2016 (3) https://publications.dainst.org/journals/efb/1534

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R. (2017). The forgotten castle of the Ciołek family in Żelechów, Mazowieckie province, Poland. W: B. Jennings, C. Gaffney, T. Sparrow, S. Gaffney (red.), 12th International Conference of Archaeological Prospection (25-27). Oxford: Archaeopress.

Herbich T. (2017). Geophysical surveying in Egypt and Sudan: periodical report for 2015-2016. W: B. Jennings, C. Gaffney, T. Sparrow, S. Gaffney (red), 12th International Conference of Archaeological Prospection (107-109). Oxford: Archaeopress.

Herbich T. (2017). Geophysical methods in the study of ancient Egyptian towns. W: Proceedings. Fourth International Congress on Engineering Geophysics, 9-12 October, United Arab University (200-203). Al Ain: The United Arab Emirates University.

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Majewski R. (2018). Późnośredniowieczny zamek Ciołków w Żelechowie: nowe dane, nowe interpretacje. W: M.Wiewióra, T.Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej (15-18). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Herbich T. (2018). Weryfikacja wykopaliskowa wyników badań geofizycznych stanowisk w Egipcie i Sudanie: studia przypadków. W: M.Wiawióra, T.Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej (35-38). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Herbich T., Ryndziewicz R. (2018). Badania stanowisk kuszyckich w Sudanie: miasto i cmentarzysko w Kawa. W: M.Wiewióra, T.Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej (39-42). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Rossi C., Ikram S. with contributions of J. Bunbury, A. J. Clapman, A..L. Gascoigne, T. Herbich, J.Jones, N.Warner (2018), North Kharga Oasis Survey: Explorations in Egypt's Western Desert. British Museum Publications on Egypt and Sudan 5. Leuven: Peeters Publishers.

Herbich T. (2018). La prospection magnétique dans la partie nord-est du « Kôm A » à Buto. W: P. Ballet, F. Béguin, G. Lecuyot, A. Schmitt (red.), Tell el-Fara’în – Buto VI. Recherches sur les ateliers romains de Bouto. Prospections et sondages (2001–2006) (48–52). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Zbieranowski M. (2018). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych. W: T. Nowakiewicz, M. Trzciecki, D. Błaszczyk (red.), Animo labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko (347-355). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii UW.

Herbich T. (2019). Efficiency of the magnetic method in surveying desert sites in Egypt and Sudan: case studies. W: R. Persico, N. Linford, S. Piro (red.), Innovation in Near-Surface Geophysics: Instrumentation, Application, and Data Processing Methods (195 – 251). Amsterdam: Elsevier.

Darras L., Herbich T., Yoyotte M. (2019). Old Plans versus Geophysical Surveys: the case study of Gurob (Fayum, Egypt). W: J. Bonsall (red.). New global perspectives on archaeological prospection. 13th Interational Conference on Archaeological Prospection, 28 August – 1 September 2019, Sligo - Ireland (165-168). Oxford: Archaeopress

Herbich T., Ryndziewicz R. (2019). Geophysical surveying in Egypt and Sudan: periodical report for 2017–2018. W: J. Bonsall (red.), New global perspectives on archaeological prospection. 13th Interational Conference on Archaeological Prospection, 28 August – 1 September 2019, Sligo - Ireland (169-172). Oxford: Archaeopress.

Herbich T., Ryndziewicz R. (2019). Surveying Kushite sites in Sudan: town and cemetery in Kawa. W: J. Bonsall (red.), New global perspectives on archaeological prospection. 13th Interational Conference on Archaeological Prospection, 28 August – 1 September 2019, Sligo - Ireland (184-187). Oxford: Archaeopress.

Redakcja monografii zbiorowych i monograficznych tomów czasopism:

Herbich T., Kobyliński Z. (red.) (1994). Archaeologia Polona, 31. Special theme: Archaeometry.

Herbich. T. (red.). (2003). Archaeologia Polona, 41. Special theme: Archaeological Prospection.

Herbich T., Zych I. (red.). (2015). Archaeologia Polona, 53. Special theme: Archaeological Prospection.

Furmanek M., Herbich T., Mackiewicz M. (red.). (2016). Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016. Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”.

Wiewióra M., Herbich T. (red.). (2018). Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Uczestnictwa w projektach:

- „Metody nieinwazyjne w identyfikacji struktur wczesnomiejskich w warunkach złożonej stratygrafii: integracja metod GPR i ERT” (projekt realizowany w ramach współpracy pomiędzy PAN i Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Celem projektu jest analiza możliwości identyfikacji struktur podpowierzchniowych w wybranych ośrodkach średniowiecznych na terenie Polski i Włoch, przy użyciu metody geofizycznych: georadarowej (GPR) elektrooporowej (profilowania i ERT) oraz magnetycznej. Do badań wytypowano dwa zespoły miejskie – Sandomierz i Semifonte (Toskania).

- „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” (grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant) obejmujący 5-letnie badania w Dongoli, w Sudanie, realizowany w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW).

Celem projektu jest analiza procesu transformacji, przebiegu oraz charakteru przemiany Dongoli z ważnego ośrodka chrześcijańskiego, stolicy królestwa Makurii, w miasto muzułmańskie. W badaniach terenowych wykorzystywane są badania nieinwazyjne – metodą radarową (GPR) i magnetyczną.

 

Wybrane ukończone projekty:

„Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice” (2 H01H 049 25).

Badania – przeprowadzone na obszarze o powierzchni 16 ha – doprowadziły do odtworzenia topografii zespołu grobowego neolitycznej kultury pucharów lejkowatych oraz osady kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu. Badania były podstawą do wykonania pierwszych w polskiej archeologii rekonstrukcji szerokopłaszczyznowych stanowisk archeologicznych, bazujących w pierwszym rzędzie na wynikach badań geofizycznych.

 

Członkostwo w organizacjach:

Członkostwa w wyniku powołania:

Członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (od 2000)

Członek ICOMOS (od 2013)

członkostwa z zapisu:

International Society for Archaeological Prospection;

International Association of Egyptologists

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie