• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności » Zespół Dziedzictwo-Spotkania-Interpretacje
Zespół Dziedzictwo-Spotkania-Interpretacje

Dziedzictwo to pojęcie merytoryczne określające główny obszar zainteresowań badawczych zespołu. Rozumiane jest szeroko, zgodnie z wytycznymi konwencji UNESCO, mówiącej, że są to praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza, umiejętności, związane z nimi instrumenty, artefakty, przestrzeń kulturowa, niematerialne i materialne dziedzictwo przekazywane pokoleniowo. Równocześnie zespół uwzględnia najnowsze podejścia, zalecające traktowanie dziedzictwa jako procesu oraz badanie jego transferowania, modyfikowania i wykorzystywania zgodnie z potrzebami rozmaitych grup, uważających się za jego sukcesorów. Człon nazwy - Spotkania - wskazuje na sposób działania, podkreślając otwarcie etnologii na inne dyscypliny i środowiska: wspólne seminaria, projekty, konferencje i publikacje. Interpretacja, to wybór metodologii oraz wypracowanie koncepcji adekwatnych do wycinka badanej rzeczywistości kulturowej i społecznej. Zespół czerpie z długiej tradycji badań etnologicznych, a równocześnie odnosi się do nowych trendów, konfrontując je z klasycznymi interpretacjami.

 

W skład zespołu wchodzą:

prof. IAE PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz
dr Ewa Baniowska-Kopacz
dr Anna Szymoszyn
dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll

 

Zespół jest otwarty na każdą osobę, którą interesuje obrana przez nas tematyka oraz wspólnie określony sposób działania. Atuty: szeroka, współczesna tematyka, wieloletnie doświadczenie naukowe, mocne osadzenie w eksplorowanych środowiskach, doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów, wieloletnia współpraca z polskimi i zagranicznymi badaczami i działaczami kulturalnymi.

 

Obecnie realizowane tematy badawcze:
R. Godula-Węcławowicz: Miasteczko - dziedzictwo kulturowe - płynna nowoczesność. Etnologiczne studium Lanckorony
E. Baniowska-Kopacz: Nowohucki kalejdoskop. Nowa Huta z perspektywy badań etnologicznych
A. Szczepaniak-Kroll: Dziedzictwo kulturowe poznańskich Bambrów w 300 lat obecności w Poznaniu. Studium antropologiczne
A. Szymoszyn: Żyć w rodzinie mieszanej kulturowo – przetrwanie, integracja, tożsamość. Studium antropologiczne rodziny polsko-żydowskiej

 

Kontakt: DSI.zespol@gmail.com