• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Dominika Czarnecka

Dr Dominika Czarnecka

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

kontakt: d.czarnecka@hotmail.com

https://independent.academia.edu/DominikaCzarnecka

 

Zainteresowania badawcze

 

  • postzimnowojenne dziedzictwo militarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • antropologia wizualna
  • antropologia ciała, zmysłów i emocji
  • antropologia sportu i kultury ruchu
  • mechanizmy konstruowania obcości i różnicy
  • antropologia relacyjna

 

 

Wybrane publikacje

 

Monografie

 

Czarnecka D. (2021). “Monuments in Gratitude” to the Red Army in Communist and Post-Communist Poland. Paris: L’Harmattan.

 

Czarnecka D. (2015). „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Artykuły w czasopismach (od 2015)

 

Czarnecka D. (2020). Black Female Bodies and the “White” View: The Dahomey Amazon Shows in Poland at the End of the Nineteenth Century. East Central Europe, 47(2–3): 285–312. doi:10.30965/18763308-04702006

 

Czarnecka D., Demski D. (2020). Contextualizing Ethnographic Shows in Central and Eastern Europe. East Central Europe, 47(2–3): 163–172. doi:10.30965/18763308-04702001

 

Czarnecka D., Pohunek J., Demski D. (2019). Understanding Military Zones in Central and Eastern Europe: Exclusion, Transformation and Research. Česky lid 106(4): 403–407.

 

Czarnecka D. (2019). Tourism as Remembrance Activity: The International Gathering of Military Vehicles in a Post-Military Base in Poland. Česky lid 106(4): 463–490. doi: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2019.4.03

 

Czarnecka D. (2019). Consuming Masculinity and Race: Circus Bodies in Strength Shows and Wrestling Fights. Acta Ethnographica Hungarica, 64(1): 111–135. doi: https://doi.org/10.1556/022.2019.64.1.7

 

Czarnecka D. (2019). What are military museums for? Polish, Romanian and Bulgarian case studies. Revue des Études Sud-Est Européennes, 57(1­­–4), 39–50.

 

Czarnecka D. (2018). „A w niedzielę szło się oglądać ludzi”. Pokazy etnograficzne we wrocławskim ogrodzie zoologicznym 1876-1930. Etnografia Polska, 62(1-2), 183–198.

 

Demski D., Czarnecka D. (2018). A Site Shaped by Discontinuity: the Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military Base in Poland. Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Society, 43(2), 30–52.

 

Czarnecka D. (2018). World War I “Cartographies”: Mapping the Polish Landscape of Forgetting in Legnica, Traditiones 47(1): 135–152.

 

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (2017). “Small Places, Large Issues”: Between Military Space and Post-Military Place. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 7–18.

 

Czarnecka D. (2017). The ‘Degraded’ Landscape of a Post-Soviet Military Base in Poland: Outside Vs. Inside View. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 121–148.

 

Czarnecka D. (2017). Miasto ‘w formie’. O fenomenie centrów fitness w przestrzeni polskich miast. Journal of Urban Ethnology, 15, 219–232.

 

Czarnecka D. (2017). Poprzez ciało w ruchu. Pomiędzy tożsamością instruktorki fitness a tożsamością badaczki. Etnografia Polska, 61(1-2), 167–183.

 

Czarnecka D. (2016). (Re)konstruowanie topografii (nie)widzialności. Przestrzeń miejska i muzealna byłej bazy radzieckiej. Journal of Urban Ethnology, 14, 143–161.

 

Czarnecka D. (2015). Making Sense of the Past: (Re)constructing the Local Memorial Landscape in the Post-Soviet Base in Poland. Journal of Ethnology and Folkloristics, 9(2), 21–40.

 

Demski D., Czarnecka D. (2015). Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2(95), 96–120.

 

Czarnecka D. (2015). ‘Emotive Figures’: Evoking Emotions by ‘Things’ in Public Space. Research in Social Change, 7(2), 192–218.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 

Czarnecka D. (2019). (Nie)realny socjalizm. Cyrk w powojennej fotografii prasowej na przykładzie „Przekroju” (1945–1956). W: M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Życie codzienne w PRL (435–451). Lublin–Warszawa: Wydawnictwo IPN.

 

Czarnecka D. (2017). Otherness in Representations of Polish Beauty Queens: From Miss Baltic Coast Pageants to Miss Polonia Contests in the 1950s. In: D. Demski, A. Kassabova, I. Sz. Kristóf, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), The Multi-Mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945–1980 (214–241). Budapest: L’Harmattan.

 

Czarnecka D. (2016). Zburzenie pomnika Żołnierzy Polskich w 1991 r. w Świebodzicach jako przykład ‘dramatu społecznego’. W: R. Kozłowski, Z. Girzyński, M. Golon (red.), Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku (499–522). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

Czarnecka D. (2015). The Familiar Converted into the Other: Constructing Otherness Through the Monumental Representations of the Red Army in Poland (1940s-1950s). In: D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), War Matters. Constructing the Images of the Other (1930s to 1950s) (368–389). Budapest: L'Harmattan.

 

Redakcje monografii zbiorowych i numerów specjalnych

 

Demski D., Czarnecka D., Baraniecka-Olszewska K. (eds.). (2020). The special issue of East Central Europe 47 (2–3).

 

Czarnecka D., Pohunek J., Demski D. (eds.). (2019). The special issue of Česky lid 106 (4).

 

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (eds.). (2017). The special issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore, 70.

 

Czarnecka D., Książek J. (red.). (2013). Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

 

Aktualnie prowadzone projekty

 

III 2019–III 2022 – Kierownik projektu badawczego pt. „Poprzez ciało w ruchu. Antropologiczne studium ucieleśnionych doświadczeń i zmiany tożsamości uczestniczek kultury fitness”. Grant NCN OPUS, UMO-2018/29/B/HS3/01563.

 

VIII 2018–VIII 2021 – grant NPRH, moduł “Uniwersalia 2.1”, umowa nr 0091/NPRH/H21/86/2018. Kierownik projektu pt. „Przekład na język angielski i publikacja w wydawnictwie L’Harmattan, monografii Dominiki Czarneckiej, ‘Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej’”.

 

VIII 2016–VIII 2020 – Główny wykonawca w grancie NCN OPUS, nr UMO-2015/19/B/HS3/02143, „Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850-1939”. Kierownik grantu prof. dr hab. Dagnosław Demski.

 

2016–2020 – Główny wykonawca w projekcie polsko-łotewskim pt. „The Past in the Present. Post-Soviet Heritage in Poland and Latvia”. Projekt realizowany w ramach umowy między Łotewską Akademią Nauk w Rydze i Polską Akademią Nauk w Warszawie.

 

 

Wybrane ukończone projekty

 

2015–2016 – Wykonawca w grancie NPRH, nr 12H 12 0069 81, „Zmityzowane wersje (nie)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych”. Kierownik grantu prof. dr hab. Dagnosław Demski.

 

2016–2019 – Główny wykonawca w projekcie polsko-rumuńskim pt. „Ethnic Groups and National Minorities in Central and South-Eastern Europe (17th-21st century)”. Projekt realizowany w ramach umowy między Rumuńską Akademią Nauk w Bukareszcie i Polską Akademią Nauk w Warszawie.

 

2016–2019 – Główny wykonawca w projekcie polsko-bułgarskim pt. „Uses of the Past. From Polish and Bulgarian perspectives”. Projekt realizowany w ramach umowy między Bułgarską Akademią Nauk w Sofii i Polską Akademią Nauk w Warszawie.

 

2016 – Grant w konkursie ADULESCENTIA EST TEMPUS DISCENDI o finansowanie badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk na zadanie „Mapowanie lokalnych krajobrazów pamięci w miastach ‘Ziem Odzyskanych’ – studia wybranych przypadków”. Decyzja Nr 4/ATD6/MN/2016.

 

2009–2013 – Kierownik projektu badawczego pt. „Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III RP”. Dwa granty promotorskie (2010; 2011) przyznane przez Wydział Nauk Historycznych, UMK – badania do pracy doktorskiej.

 

 

Nagrody i stypendia

 

2016 – Nominacja tygodnika „Polityka” książki pt. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej do Nagrody Historycznej (książka historyczna roku) w kategorii debiuty.

 

2014 – Wyróżnienie pracy doktorskiej w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2013 w kategorii prac doktorskich za pracę pt. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej. Konkurs organizowany corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

2013 – Wyróżnienie pracy doktorskiej przyznane przez Wydział Nauk Historycznych UMK.

 

2012–2013 – Stypendium projakościowe przyznane przez rektora UMK.

 

2009–2008 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2008–2007 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2007–2006 – Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Członkostwo w organizacjach

 

Od 2015 – członek the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF).