• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności » Pracownicy » Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN
Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN

Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

d.demski2@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/DagnoslawDemski

Zainteresowania badawcze:

- etniczność, stereotypy, obcość, pokazy etniczne, pogranicza, przestrzeń, praktyki tworzenia przestrzeni, wizualność i wizualne przedstawienia, humor, dziedzictwo, muzea, wystawiennictwo, fotografia, rytuał i rytualizacja, religijność

- współczesność, druga połowa XIX i początek XX w., Europa Środkowo-Wschodnia (kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina) i Południowo-Wschodnia (Bałkany), Azja Południowa

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Demski D. (2007). Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy [Images of Hinduism. Culture and Religion through the Eyes of Rajputs and Shepherds’], Warszawa: IAE PAN.

 

Artykuły w czasopismach:

Demski D. (2019). Another Past, Another Context. Reflections on Modern European Display, Revue Des Études Sud-Est Europeennes, 57(1–4), 13–26.

Demski D. (2018). „Spoglądając wstecz…”. Wystawa szczepów doliny Nilu w Poznaniu 1914 [‘Looking Back’. The exhibition of the tribes from the Nile Valley in Poznań, 1914], Etnografia Polska, 62, 199–219.

Demski D. (2018). Dispersed World, Dispersed Legacy. Photographic Narratives of the First World War on the Basis of Polish “Archives”, Traditiones, 47(1), 153–165.

Demski D., Czarnecka D. (2018). Site Shaped by Discontinuity: The Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military Base in Poland, Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Soociety, 43(2), 30–52.

Demski D. (2017). Values, Substantiality, and Passage of Time: Representations and Reinterpretations of Military Heritage, Folklore. Electronic Journal of Folklore, 70, 171–192.

Demski D. (2017). From Exotic Settings to Familiar Themes. Images of Serbs in Poland, Łódzkie Studia Etnograficzne, 6, 49–72.

Demski D. (2015). Marking and crossing over invisible borders in everyday life, Research in Social Change, 7(2), 145–173.

Demski D., Czarnecka D. (2015). Mapping Meanings In the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo, Latvijas Vestures Instituta Zurnals, 95(2), 96–120.

Demski D. (2014). Jan Sobieski. Anniversaries of the 1683 Battle of Vienna (from 1783 to 1983) and its Historical Imagination, Traditiones, 43(1), 13–28.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Demski D. (2018). Azja w cudzych oczach. „Pokazy” ludów azjatyckich na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku [‘Asia in the eyes of others. „Shows” of Asian peoples at Polish territories at the turn of 19th and 20th century’]. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad (eds.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza [‘Global and local Asianist perspectives. Anniversary volume for Professor Sławoj Szynkiewicz’] (295–308). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Demski D. (2017). Cultural Production of the Real Through Picturing Difference in the Polish Media: 1940s–1960s. W: D. Demski, A. Kassabova, I. Sz. Kristof, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), The Multi-Mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945–1980. Budapest–Paris: L’Harmattan.

Demski D. (2015). Living Images and Gestures in Wartime. The Other as an Iconoclastic Figure. W: D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds.), War matters. Contested images in Central and Eastern Europe 1930s to 1950s (52–83). Budapest–Paris: L’Harmattan.

Demski D. (2015). Going-Beyond to Evoke the Other. The Balkans and the Polish Imagination. W: P. Hristov, A. Kasabova, E. Troeva, D. Demski (eds.), Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe (49–61). Sofia: Paradigma.

Demski D. (2014). The Other and/or ‘Us’. The Interdependence of Lithuanians and Poles from the Vilnius Region. W: A. Posern-Zielinski, L. Mróz (eds.), Middle Grounds, Ambiguous Frontiers, and Interculural Spaces (99–116). Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Demski D., Kassabova A., Kristóf I.Sz., Laineste L., Baraniecka-Olszewska I. (red.). (2017). The Multi-Mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945–1980. Budapest: L’Harmattan.

Hristov P., Kassabova A., Troeva E., Demski D. (red.). (2015). Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia: Paradigma.

Demski D., Laineste L., K. Baraniecka-Olszewska K. (red.). (2015). War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s). Budapest: L’Harmattan.

Demski D., Kristof I.Sz., Baraniecka-Olszewska K. (red.). (2013). Competing Eyes. Visual Encounters with Alterity in East-Central and South-Eastern Europe in the Nineteenth and the First Half of the Twentieth Century. Budapest: L’Harmattan.

D. Demski, Baraniecka-Olszewska K. (red.). (2010). Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe. Warsaw: Polish Academy of Sciences.

 

Special issues:

Czarnecka D., Demski D., Pohunek J. (2019). Český lid (2019).

Seljamaa E.H., Czarnecka D., Demski D. (2017). Folklore. Electronic Journal of Folklore, vol. 70. Available at https://www.folklore.ee/folklore/vol70/

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2016–2020 – „Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850–1939” [Staged Otherness. Human oddities in Central and East Europe, 1850–1939], NCN Opus 10, 2015/19/B/HS3/02143

Międzynarodowy projekt podejmujący badania nad pokazami etnicznymi na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej. Badacze z Polski, Niemiec, Czech, Węgier, Rumunii, Słowenii, Łotwy i Rosji dotarli do materiałów archiwalnych i prasowych z przełomu XIX i XX wieku – na tej podstawie analizują fenomen pokazów egzotycznych ludów w różnych kontekstach kulturowych.

W przygotowaniu publikacje dotyczące tematyki projektu, w tym książka (2020) oraz dwa numery specjalne (East-Central Europe 2019, Acta Ethnographica Hungarica 2019).

 

Wybrane ukończone projekty:

2013–2016 – Mythisized version of (non-) ethnic Others in the press, 12H12006981; NPRH.

2011–2012 – Visual Encounters with Alterity, 212 100 49; International Visegrad Fund.

2009–2010 – Images of the Other in Ethnic Caricatures, 209 200 69, International Visegrad Fund.

 

Nagrody i stypendia:

2012 – Amsterdam, Meertens Institute.

1996 – British Academy (SOAS London, Oxford, Edinburg, Bristol).

1994 – UNESCO Hirayama Silk Route Scholarship (India, Pakistan).

1990 – Ministry of Culture (Indian scholarship) Indie, Pakistan.

 

Członkostwo w organizacjach:

Od 2014 – członek International Society of Ethnology and Folklore (SIEF).

Od 2000 – członek Polskiego Towarzystwa Ludozwaczego (PTL).

Od 1995 – członek the Rajasthan Studies Group.