• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Oyungerel Tangad

Dr Oyungerel Tangad

 

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

kontakt: 3margad@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze

 

  • antropologia moralności
  • antropologia polityki
  • etyka opisowa
  • przekład międzykulturowy
  • komunikacja międzykulturowa
  • obszar badań: Mongolia, Azja

 

 

Wybrane publikacje

 

 

Monografie

 

Tangad O. (2013). Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po mongolsku. Warszawa: Trio.

 

Artykuły w czasopismach

 

Tangad O. (2019). The Buddhist Temple in the Imperial City of Saint Petersburg: a Different Way of Cultural Integration. Acta Ethnographica Hungarica 64, s.225-241

 

Tangad O. (2016). Nieuchwytna, relatywna wszechobecność – o kategoriach moralności w kulturze mongolskiej. Etnografia Polska, 60, 129-147.

 

Tangad O. (2016/2017). Cultural aspects of democratization in Mongolia. The ethical perspective. Ethnologia Polona, 37, 133-144.

 

Tangad O. (2016). Etyka wspólnoty w kontekście badań nad przedsiębiorczością Torgutów bułgańskich w Mongolii. Prace etnograficzne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 44 (2), 131-148.

 

Tangad O. Kategorie tradycyjnej moralności w życiu społecznym współczesnych Mongołów, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 2(25), 111-125.

 

Оюунгэрэл Т. Орон нутгийн хөгжлийн цар хүрээ. Ховд аймгийн Булган сумын Торгуудуудын дунд явуулсан нийгэм соёлын антропологийн судалгаанаас [Lokalne formy rozwoju. Z badań antropologicznych wśród Toguutów Bułgan somonu Chovd ajmaku] Ugsaatan sudlal. Studia ethnologica Instituti Historiae et Archeologici Academiae Scientiarum Mongolici. 23, 150-157.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 

Tangad O. (2020). O spotkaniu filozofii Zachodu z buddyzmem tybetańskim w Mongolii. Różne pytania, różne filozofie, [w:] Dagnosław Demski, Jarosław Derlicki, Anna Woźniak (red.) Antropologiczne wędrówki po „miejscach” bliskich i dalekich. Księga jubileuszowa dla Profesor Iwony Kabzińskiej, s.55-67.

 

Tangad O. (2018). Polskie ekspedycje etnologiczne w Mongolii i refleksje wokół przekładu kulturowego. Doświadczenia „z terenu”. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne (187-202). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

 

Tangad O. (2015). Zapaśnik prezydentem? O kategoriach myślenia wyborców mongolskich. W: J. Marszałek-Kawa, K. Helnarska (red.), Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy (305-327). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

Tangad O. (2008). Caatanowie opowiadają o swoich gościach. W: J. Wasilewski (red.), Pasterze reniferów mongolskiej tajgi (203-208). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

 

Redakcje monografii zbiorowych

 

K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad (red.). (2018) Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

 

 

Wybrane ukończone projekty

 

 

2011-2015 – Zachowanie polityczne wyborców mongolskich w ujęciu kulturowym (projekt NCN nr 2012/04/S/HS3/00307), kierownik projektu

 

2012-2016 – Lokalne wymiary rozwoju. Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii (projekt NCN, nr 1804/B/H03/2011/40), wykonawca projektu.

 

1999-2003 – Społeczność izolowana w warunkach otwarcia ekonomicznego i kulturowego. Caatanowie północnej Mongolii – etnologiczne badania ratownicze (projekt MNiSW nr 1H01H01616), wykonawca projektu.