• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn » Pracownicy » Dr Anna Rauba-Bukowska
Dr Anna Rauba-Bukowska

Dr Anna Rauba-Bukowska

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Kraków

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

a.rauba@yahoo.pl

https://iaepan.academia.edu/AnnaRaubaBukowska

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Rauba-Bukowska

 

Anna Rauba-Bukowska jest specjalistką w petrologii ceramiki. Stosuje mineralogiczne i geochemiczne metody analityczne do badań nad technologią ceramiki. Głównym obszarem jej zainteresowań są ceramika neolityczna i epoki wczesnego brązu w Europie środkowo-południowej. Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji.

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Rauba-Bukowska A., Czekaj-Zastawny A., Grabowska B., Zastawny A. (2007). Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej i malickiej ze stanowisk Brzezie 17 i Targowisko 11, gm. Kłaj, woj. Małopolskie, Results of mineralogical and petrographic research on vessels of linear band pottery culture and malice culture from sites Brzezie 17 and Targowisko 11, Kłaj commune, Małopolska province. Sprawozdania Archeologiczne, 59, 63-113.

Rauba-Bukowska A., Zastawny A. (2011 (2013)). Environmental changes – conclusions on the basis of research on Neolithic pottery from site Modlnica 5, Kraków district. Archaeologia Polona, 49, 187-201.

Kozłowski J., K., Kaczanowska M., Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A., Bukowski K. (2014 (2015)). Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs Eastern (ALPC) Linear Pottery Cultures: Ceramics and Lithic Raw Materials Circulation. Acta Archaeologica Carpathica, 49, 37-76.

Moskal-del Hoyo, M., Rauba-Bukowska, A., Lityńska-Zając, M., Mueller- Bieniek, A., Czekaj-Zastawny, A. (2017). Plant materials used as temper in the oldest Neolithic pottery from south-eastern Poland. Vegetation History and Archaeobotany, 26, 329-344.

Kadrow S., Rauba-Bukowska A. (2017). The selection of ceramic raw material: convenience or a technological idea? A case study of the Danubian cultures north of the Carpathians. Archeologické rozhledy, 69, 261-280.

Lityńska-Zając M., Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A. (2017). Utilisation of cultivated and wild plants in the economy of the linear pottery culture in the upper Vistula basin. Sprawozdania Archeologiczne, 69, 271-296. DOI: 10.23858/SA69.2017.011.

Kadrow S., Rauba-Bukowska A,. Ţerna S. V. (2017). Technological and Mineralogical Analysis of LPC Pottery from Moldova. Stratum plus, 2, 257-274.

Kadrow S., Preoteasa C., Rauba-Bukowska A., Turcanu S. (2018). The technology of LBK ceramics in eastern Romania. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 39, 5-38.

Szczepanek A., Bełka Z., Jarosz P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., M. Frei K., Rauba-Bukowska A., Werens K., Górski J., Hozer M., Mazurek M., Włodarczak P. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. Plos one 13(12), 1-22, e0207748.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207748.

Rauba-Bukowska A. (2018). Microscopic analysis of pottery fragments from the Corded Ware culture at sites 11, 15 and 20 in Święte, Jarosław district. Baltic-Pontic Studies 23, 71-85.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Rauba-Bukowska A. (2019). Petrographic Analysis of the LPC Pottery from Brunn am Gebirge, Wolfholz, and the neighbouring Areas: Starčevo and LPC Pottery from Hungary, Croatia, Ukraine, and Slovakia. In: P. Stadler, N. Kotova (eds.), Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, Site 2 in Lower Austria and the Origin of the Western Linear Pottery Culture (LPC) (= Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 88a) (449-474). Langenweissbach and Wien: Beier and Beran. Archäologische Fachliteratur.

Rauba-Bukowska A, Czekaj-Zastawny A. (2019). Changes in the pottery production of the Linear Pottery Culture – origins and directions of ideas. In: M. Spataro, M. Furholt (eds.), Detecting and explaining technological innovation in prehistory (= Scales of Transformation 7). Leiden: Sidestone Press.

Rauba-Bukowska A. (2019). Specialized analyses of ceramic vessels of the Funnel Beaker culture and the Tripolye culture from sites Kurgany-Dubova, Vynnyky-Zhupan, Mezhyrich, Vynnyky-Lysivka, and Gordineşti II-Stînca goală. In: A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sirbu (eds.), Between the East and the West Dynamic of Social Changes from the eastern Carpathians to the Dnieper in 4rd – beginning of 3th Millenium BC (133-144). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A. Hreha Rastislav. (2018). Colorants used for decoration of the Bükk Culture vessels. In: P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (eds.), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. (351-359). Kraków: Jagiellonian University in Kraków, Alter.

Rauba-Bukowska A. (2018). Petrograficzna i mineralogiczna charakterystyka ceramiki kultury pucharów lejkowatych. In: M. Szmyt (red.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22) (331-344). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Czekaj-Zastawny A., Kadrow S., Rauba-Bukowska A. (2017). Ceramic raw material acquisition and transfer of technological ideas among the Early Neolithic communities around the Western Carpathians. In: L. Burnez-Lanotte (ed.), Matières à Penser: Raw materials acquisition and processing in Early Neolithic pottery productions. Matières à penser: sélection et traitement des matières premières dans les productions potières du Néolithique ancien. Proceedings of the Workshop of Namur (Belgium). Actes de la table ronde de Namur (Belgique) 29 et 30 mai 2015 – 29 and 30 May 2015 (= Société. Préhistorique Française 11) (81-91). Paris: Société préhistorique française.

Kadrow S., Rauba-Bukowska A. (2017): Ceramics Technology and Transfer of Ideas in the West Carpathian Region in Neolithic. In: S. Terna, B. Govedarica (eds.), Interactions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday (65-72). Kishinev: High Anthropological School University.

Kadrow S., Rauba-Bukowska A. (2017). The Technology of Neolithic Pottery North and South of the Western Carpathians. In T. Pereira, X. Terradas, N. Bicho (eds.), The Exploitation of Raw Materials in Prehistory. Sourcing, Processing and Distribution (414-431). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.