• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn » Pracownicy » Dr Bartłomiej Szymon Szmoniewski
Dr Bartłomiej Szymon Szmoniewski

Dr Barłomiej Szymon Szmoniewski

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn

bartheque@yahoo.fr

https://suj.academia.edu/BartekSzmoniewski


Zainteresowania badawcze i obszar badań:

Archeologia wczesnego średniowiecza Europy i Azji, Archeologia jedwabnego szlaku, archeologia Japonii w okresie Kofun i Asuka, Archeologia stepów Azji, relacje międzykulturowe

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Curta F., Szmoniewski B.Sz. (2019). The Velestino Hoard : casting light on the Byzantine 'dark ages', Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan`

Lityńska-Zając M., Poliszot-Makowicz D., Szmoniewski B.Sz., Tyniec A. Wołoszyn M. (2010). Stradów wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, t. 2., Materiały archeobotaniczne i archeozoologicne z badań na stanowisku nr 1 w latach 1956-1963. Warszawa Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Zoll-Adamikowa H., Szmoniewski B.Sz., Tyniec A. Wołoszyn M. (2007). Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, red. Andrzej Buko, Kraków Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Bodnar R., Rozmus D., Szmoniewski B.Sz. (2007). Wczesnośredniowieczne odważniki i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej-Łośnia = Early medieval commercial weights and lead weights from Dąbrowa Górnicza-Łosień, Dąbrowa Górnicza - Kraków: Księgarnia Akademicka.

Bodnar R., Rozmus D., Szmoniewski B.Sz. (2006). Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Dąbrowy Góniczej-Łośnia, "Skarb hutnika", Kraków - Dąbrowa Górnicza : Księgarnia Akademicka

 

Artykuły w czasopismach:

Szmoniewski B. Sz. (ルトゥオーミエイ・シモン・シモニェーフスキ) (2019). ビザンツの貨幣、シルクロードを通ってさらにその先へ―四~九世紀 バ (Bizantsu no kahei, shirukurōdo o kayotte sarani sonosakihe ― shi ~ kyū seiki ba), アジア遊学 (Ajia yūgaku), 238, 266-278

Szmoniewski B. Sz. (2018). Roman Glassware from Korean Peninsula: Silla, Gaya, Baekje from Fourth to Sixth Century A.D. Myth or Reality (I), Pontica, 51, 151-191

Szmoniewski B. Sz. (2017). Un moule d’orfèvre de La Période Romano-Byzantine découvert à La cite de Tropaeum Traiani (Adamclisi, Dép. Constanța), Pontica, 50,  279-305

Żuchowska M., Szmoniewski B.Sz. (2017) Glass along the Silk Road in the first millennium AD, Archeologia Polona, 55,  161-188

Szmoniewski B. Sz., Włodarczak P. (2017). Badania wielkich grodów zachodniomałopolskich przeprowadzone przez małopolskich archeologów Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN: próba podsumowania oraz obecne perspektywy, Przegląd Archeologiczny, 65, 169-186

Szmoniewski B. Sz. (2016). Bизантийская монета и ее подражания (монета мертвых) на примере находок из погребений аварского каганата, на Шелковом пути и прилегающих территорий (VI–VIII вв.), Краткие сообщения Института археологии (КСИА), 244, 254-274

Stanica A., Szmoniewski B. Sz. (2016) The sphero-conical vessels from the Lower Danube in the light of new discoveries from Isaccea, Tulcea county, Romania, Sprawozdania Archeologiczne, 68, 327-343

Voinea V. M., Szmoniewski B. Sz., Popescu A., Mototolea A., Florea M. (2016). The rural landscape in Dobruja in the Ottoman period. New discoveries from Cheia – Pazvant Sites, County Constanța, Romania, Ege Ve Balkan Araştirmalari Dergis, 2, 155-200.

Szmoniewski B. Sz. (2015). 丝绸之路 拜占庭金币 玻璃器 (Sīchóu zhī lù Bàizhàntíng jīnbì bōlí qì), 中外文化交流 (Zhōngwài wénhuà jiāoliú), 230, 137-139

Rozmus D. Szmoniewski B. Sz. (2014). Did the advancement of early mediaeval technology of silver and lead smelting cause pollution? A case study of Łosień-Strzemieszyce region, Acta Rerum Naturalium : přírodovědný časopis Vysočiny, 16, 202-216

Szmoniewski B. Sz. (2013). Obraz lvav izobrazitelnom iskusstve Kitaja. Svjazyjuscee zveno mezdu Vostokom i Zapadom (ot Xan’ do Tsin), (Oбраз льва в изобразительном искусстве китая. Связующее звено между востоком и западом (от Хань до Цин)), УчёНые Записки Отдела Китая, 11, 456-468

Voinea V. Szmoniewski B. Sz. (2011). Din nou despre peştera Casian, Pontica, 44, 221-238.

Voinea V. Szmoniewski B. Sz. (2011). Погребение тюркскогокочевника, открытое впещере Баба в средней Добрудже в Румынии, Stratum Plus, 5, 287-296

Szmoniewski B. Sz. (2011) Between West and East: Anthropomorphic and Zoomorphic Representations in the Forest-Steppe Belt and Steppe Zone of Eastern Europe, International Journal of Eurasian Studies, 1 (11) , 88-107

Voinea V. Szmoniewski B. Sz. (2010). O groapă rituală descoperită în zona Cheile Dobrogei – „Peştera Craniilor” (Com Grădina, jud. Constanţa), Potnica, 43, 191-203

Dobrzańska H. Kalicki T. Szmoniewski B. Sz.2009 Przemiany środowiska geograficznego w rejonie Krakowa w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, Prace Komisji Paleografii Czwartorzędu PAU, 7, 2009, 7-32.

Szmoniewski B. Sz., Tyniec A. (2009) Stradów - fotografia lotnicza i co dalej, Materiały Archeologiczne, 37, 5-12.

Rozmus D., Szmoniewski B. Sz. (2008). Early Medieval Lead processing in the Slavic Territories and the possible mention of trade in Lead by Ibrahim ibn Ya’Qūb, Peuce. Seria Nouă, 6 (19), 323-330.

Shablavina E. A., Szmoniewski B. Sz.(2006). The Forming Model of the Kertch type Finger - Shaped Fibula, Sprawozdania Archeologiczne, 58, 519-530.

Szmoniewski B. Sz., A. Tyniec-Kępińska (2006). Obrzędowość pogrzebowa w Małopolsce wczesnośredniowiecznej (VII-VIII – poł. X w.) w świetle nowych badań, Materiały Archeologiczne, 36,  27-31.

Szmoniewski B. Sz  2005 The Production of Objects from non-ferrous Metals In the area of Central and Eastern Europe, In the Initial Phases of the Early Middle Ages, Revista Româna de Studii Eurasiatice, 1,  107-120.

Măgureanu A., Szmoniewski B. Sz.  (2003) Domestic Dwelling in Moldovia and Wallachia in the Initial Phases of Early Middle Ages, Acta Archaeologica Carpathica, 38, 111-136

Szmoniewski B. Sz. (2002). Production of Early Medieval Ornaments made of Non –Ferrous Metals: Dies from Archeological finds in North-East Romania, Acta Archaeologica Carpathica, 37, 111-135.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Szmoniewski B. Sz. (2017). Nowe znalezisko zapinki palczastej typu Plenița-Tumiany (Werner I D ) ze środkowej Dobrudży. W: А.В. Скиба, С.А. Горбаненко (red.), Європейська  археологія  І тисячоліття  н.  е.:  Збірник  наукових  праць  на  честь Ліани  Василівни  Вакуленко (181-190)  - Київ: ІА НАН України

Szmoniewski B. Sz.(2016) Early Slavic culture. W: M. Trzeciecki (red.), Polish Lands From The First Evidence Of Human Presence To The Early Middle Ages. Vol. 5. 500-1000 AD, (21-73). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Szmoniewski B. Sz. (2016). Metalwork in Gold and Silver during Tang and Liao Times (618–1125). W: Á. Bollók, G.csiky T. Vida (red.), BETWEEN BYZANTIUM AND THE STEPPE Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday (231-248), Budapeszt:  Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences

Dobrzańska, T. Kalicki, Szmoniewski B. Sz. (2013). Natural and human impact on land use change in the Vistula river valley downstream of Cracow in the La Tène to early Medieval period (359–380). W: S. Kadrow i P. Włodarczak (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s Settlement studies…”, ed., Rzeszów- Bonn: Dr. Rudolf Habelt

Voinea V. , Szmoniewski B. Sz.Dynamique de l’habitation énéolithique jusqu’au début de la période médiévale dans la région Cheile Dobrogei – Valée Casimcea (Résultats préliminares) (121-132). W : Jean-Paul Saint Martin (red.), Recherches croisées en Dobrogea, Bucharest : Editura Amanda Edit

Szmoniewski B. Sz. (2014). The Byzantine coins on the Silk Road – some comments. W: G. Malinowski, A. Paron, B.Sz. Szmoniewski (red.), Serica – Da Qin. Studies in Archaeology Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems) (41-50), Wrocław: Wydawnictwo Gajt

Szmoniewski B. Sz. (2010) Axe-like Iron Bars in the Early Middle Agens from Central and Northern Europe. Some Comments. W: E. Gall, A. M ă gureanu (red..), Între Stepă şi Imperiu. Studii în onoarea lui Radu Harhoiu (289-295), Bucuresti: Editura Renaissance

Szmoniewski B. Sz. (2010). Byzantium and the Slavs in the Light of Goldsmith’s Production, W: Ch. Entwistle, N. Adams (red.), Intelligible Beauty” Resent Research on Byzantine Jewellery (161-172), London 2010: The British Museum

Szmoniewski B. Sz. (2010). The Antes: Eastern „Brothers” of the Sclavenes. W: F. Curta (red.), Neglected Barbarians (53-82) Turhout : Brepols

Szmoniewski B. Sz. (2010) Stronghold at Pastirs’ke (Ukraine) – Centre of Power in the Forest-Steppe Belt of Eastern Europe, W: [in:] A. Paroń, S. Rossignol, B.Sz. Szmoniewski, G. Vercamer (red.), Potestas et communitas : interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe (291-303) Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Szmoniewski B. Sz. (2008). Two Worlds, one Hoard: what do Metal finds from the Forest-Steppe Belt Speak About ? W: F. Curta (red.), The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars and Cumans (263-296), Leiden-Boston: Brill

Szmoniewski B. Sz., Kielski A., Lityńska-Zając M., Wodnicka K. (2007). Roasters from the Early Medieval Hillfort at Stradów, Czarnocin Commune, South Poland, in the Light of the Results of Specialist Analyses. W: D. Gheorghiu (red.) Fire as an Instrument: The Archaeology of Pyrothechnologies (97-103), Oxford: BAR..

Szmoniewski B. Sz. (2005) Odlewnictwo metali kolorowych w kulturze wczesnosłowiańskiej, W: P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian (619-626), Kraków: Ksiegarnia Akademicka

Szmoniewski B. Sz. (2005). Cultural Contacts In Central and Eastern Europe: What do Metal Beast Images Speak About? W:  V. Cojocaru (red.), Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest  (425-442), Iaşi: Romanian Academy, Institute of Archaeology of Iaşi.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Szmoniewski B. Sz. (red.) (2013). Archéologie. Numéro Spécial des Annales de l'Académie Polonaises des Sciences, Varsovie- Paris : Académie Polonaise des Sciences

Malinowski G., Paron A., Szmoniewski B.Sz. (red.) (2012). Serica – Da Qin. Studies in Archaeology Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems), Wrocław: Wydawnictwo Gajt

Paroń A., Rossignol  S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G. (red.) (2010). Potestas et communitas (with), ed., A. Paroń, S. Rossignol, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Warszawa, 2010 Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Kalicki T., Szmoniewski B. Sz.(red.) (2008). Man and Mountain Geosystems: Palaeogeographical and Archaeological perspectives, red., Kielce Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Instytut Geografii

Paroń, S. Rossignol, B.Sz. Szmoniewski (red.) (2008). Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby/Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, red., , G. Vercamer, Wrocław-Göttingen” Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit" 2008, pp. 9-14.

Dobrzańska H.,  Szmoniewski B. Sz., Ryba K. (red.) (2006). The Twelfth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kraków, 19th-24th September 2006 - Abstract Book. Kraków 2006: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty

Dynamic of Biodiversity of the Central Dobrudja from Neolithic to the Ottoman Empire times. 2019-2021

Wybrane ukończone projekty (maks. 3 projekty i maks. 1000 znaków na projekt):

The Silk Route as the way of cross-cultural exchange between East and West - Japan Society for the Promotion of Science - The Grant-in-Aid for JSPS Fellows - 2016-2018

Material culture and social identity of the population of the temperate Eurasia in late prehistory and Middle Age – 2013-2015

Study of the Prehistoric and Early Mediaeval Settlements in the Casimcea River Valley in Central Dobrudja 2010-2013

 

Nagrody i stypendia:

2019  - Visiting Professor Soka University, Tokio, stypendium Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan.

2016-2018 - Japanese Society for the Promotion of Science - Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers – 2016-2018.

2014 - Visting programme for Young Sinologists, Ministry of Culture of the People’s Republic of China, Chinese Academy of Social Sciences.

2007 - Mobility Fellowship, The Nordic Centre for Medieval Studies, Bergen University, Norway.

2002 - K. Salewicz and M. Jänsen Foundation Fellowship, National Museum of Denmark.

2000 - The Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes (Maisons Laffitte, France) お Leopold Kronenberg Bank Foundation (Warsaw, Poland).