• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Paweł Jarosz

Dr Paweł Jarosz

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Kraków

 

ptjarosz@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Przemiany kulturowe i społeczne w neolicie i epoce brązu w Europie Środkowej

 

Monografie:

Jarosz P., Mazurek M., Szczepanek A. (2018). Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie. Osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim. „Via Archeologica Resoviensia XIV”. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Zimowit.

 

Artykuły w czasopismach:

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2000). Figurka zoomorficzna z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie, stanowisko 1, pow. Kłobuck, woj. Śląskie. Sprawozdania Archeologiczne, 52, 221-229.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2004). Bronzene Doppelhalsringe aus dem Gräberfeld von Opatów, Fst. 1, Kr. Kłobuck, Woiw. Śląskie. Sprawozdania Archeologiczne, 56, 415-457.

Jarosz P., Szczepanek A. (2005). Ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, pow. Jarosław, woj podkarpackie w 2004 r. Rocznik Przemyski, 41(2), 71-78.

Jarosz P., Szczepanek A. (2005). The Neolithic Anthropomorphic Figurine from Zakrzowiec, site 6, Niepołomice Commune, Małopolskie Voivodship / Neolityczna figurka antropomorficzna z Zakrzowca stan. 6, gm. Niepołomice, woj. Małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne, 57, 443-449.

Jarosz P., Szczepanek A., Wołoszyn M. (2006). Badania wykopaliskowe na stanowisku 30 w Łazach pow. Jarosław w 2005 r. Rocznik Przemyski, 42, 33-42.

Jarosz P., Szczepanek A. (2007). Badania wykopaliskowe na stanowisku 30 w Łazach pow. Jarosław w 2006 r. Rocznik Przemyski, 43, 31-37.

Włodarczak P., Szczepanek A., Stepańczak B., Jarosz P., Szostek K. (2011). Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc – badania pilotażowe. Archeologia Polski, 56, 45-61.

Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczak P., Tunia K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Tylko G. (2011). Intra-individual variability of stable oxygen isotopes and diagenetic signals from ancient human remains. Mineralogia, 42(2-3), 3-22.

Jarosz P., Szczepanek A., Włodarczak P. (2013). Burial Mound No. 1 in Malżyce, site. 31, district of Kazimierza Wielka/Grobowiec nr 1 w Malżycach, stan. 31, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 371-413.

Jarosz P., Szczepanek A., Włodarczak P. (2013). Burial Mound No. 1 in Malżyce, site. 31, district of Kazimierza Wielka/Grobowiec nr 1 w Malżycach, stan. 31, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 293-309.

Jarosz P., Koszowska E., Ostrowski M., Szczepanek A. (2015). Niche burials of the Corded Ware Culture at Kraków-Mistrzejowice, Site 85. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 165-188.

Jarosz P., Mazurek M., Szczepanek A. (2016). Elements of proto and early Mierzanowice culture on settlements sites near Jarosław (SE Poland). Musaica Archaeologica 1/2016, 81-94.

Szczepanek A., Belka Z., Jarosz P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Rauba-Bukowska A., Werens K., Górski J., Hozer M., Mazurek M., Włodarczak P. (2018). Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS One, 13(12): e0207748. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207748

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2001). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie (stanowisko 1), województwo częstochowskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku (39-44). Katowice.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2002). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie (stanowisko 1), województwo śląskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000 (164-173). Katowice.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2002). Obrządek pogrzebowy na birytualnym cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. Śląskie. W: J. Wrzesiński (red.). Popiół i Kość, Funeralia Lednickie, t. 4 (361-372). Sobótka-Wrocław.

Szczepanek A., Wieczorek-Szmal M., Jarosz P. (2003). Pochówki kobiet i mężczyzn na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Kobieta-Śmierć-Mężczyzna, Funeralia Lednickie, t. 5 (257-261). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2004). Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury łużyckiej w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Dusza maluczka a strata ogromna, Funeralia Lednickie t. 6 (259-262). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P., Suder W. (2004). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, stanowisko 1, woj. śląskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 (60-66). Katowice.

Szczepanek A., Jarosz P. (2005). Dary w pochówkach z epoki brązu na cmentarzysku w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, Funeralia Lednickie t. 7 (149-154). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P. (2006). Pochówki osób w sędziwym wieku na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, woj. śląskie. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Starość – wiek spełnienia, Funeralia Lednickie, t. 8 (101-105). Poznań.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2006). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cm entarzysku z epoki brązu w Opatowie, stanowisko 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie, w latach 2003 – 2004. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 (86-92). Katowice.

Jarosz P., Szczepanek A. (2007). Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Łazach, gm. Radymno, woj. podkarpackie. W: J. Chochorowki (red.). Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (361-370). Kraków.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2007). Bogaty pochówek ciałopalny popielnicowy z cmentarzyska w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. W: J. Chochorowki (red.). Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (641-650). Kraków.

Szczepanek A., Jarosz P., Wieczorek-Szmal M. (2007). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie (stanowisko 1), woj. śląskie. W: E. Tomczyk (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 (24-31). Katowice.

Jarosz P., Szczepanek A. (2009). Elementy obrządku pogrzebowego na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, gm. Radymno, woj podkarpackie W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.). Tarnobrzeska kultura łużycka – Źródła i interpretacje, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. XI (365-381). Rzeszów.

Szczepanek A., Jarosz P. (2010). Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie (stanowisko 1), woj. śląskie. W: E. Tomczak (red.). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007-2008 (80-83). Katowice.

Jarosz P., Mazurek M., Okoński J., Szczepanek A. (2013). Bell Beaker influence in the Early Bronze Age on the basis of latest discoveries in Rozbórz, in south-eastern Poland. W: M. Pilar Prieto Martínez, Laure Salanova (red.). Current researches on Bell Beakers (111-116). Santiago de Compostela.

Budziszewski J., Jarosz P., Libera J., Szczepanek A., Włodarczak P. (2016). Badania wykopaliskowe kurhanów na stanowisku 3 w Białce, pow. krasnostawski. W: P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (359-380). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.

Werens K., Szczepanek A., Jarosz P. (2018). Light stable isotope analysis of diet in Corded Ware culture communities: Święte, Jarosław district, south-eastern Poland. W: Kośko A., Szczepanek A., Włodarczak P. (red.). Reception of Pontic Culture traditions among the Final Eneolithic communities in the Subcarpathian Region, 3rd Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 23 (229-245). Poznań. DOI 10.2478/bps-2018-0008

Belka Z., Dopieralska J., Szczepanek A., Jarosz P. (2018). Human mobility in the Final Eneolithic population of Święte, Jarosław district, south-eastern Poland: evidence from strontium isotope data. W: Kośko A., Szczepanek A., Włodarczak P. (red.). Reception of Pontic Culture traditions among the Final Eneolithic communities in the Subcarpathian Region, 3rd Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 23 (246-258). Poznań. DOI 10.2478/bps-2018-0009

Jarosz P., Szczepanek A. (2019). Grób kultury mierzanowickiej z Jakuszowic na Płaskowyżu Proszowickim.W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczaka, Przemysław Makarowicz (red.).VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (281-293). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii.

Jarosz P., Machnik J., Mazurek M., Szczepanek A. (2019). Z badań nad obiektami funeralnymi kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej - wybrane zagadnienia. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczaka, Przemysław Makarowicz (red.).VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (295-312). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii.

Werens K., Szczepanek A., Jarosz P. (2019). Analiza stabilnych izotopów węgla i azotu pochowanych w grobach niszowych przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Mirocina, stanowiska 24 i 27, pow. Przeworsk, W: Jarosz P., Machnik J., Szczepanek A. (red.). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, Via Archaeologica Ressoviensia XV (225-232). Rzeszów.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Górski J., Jarosz P. (red.) (2015). Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Pogórzu Wielickim, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków.

Jarosz P., Libera J., Włodarczak P. (red.) (2016). Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, Kraków.

Jarosz P., Machnik J. (red.). (2017). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej, Via Archaeologica Ressoviensia XIII. Rzeszów.

Jarosz P., Machnik J., Szczepanek A. (red.) (2019). Nekropola ludności kultury ceramiki sznurowej w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej, Via Archaeologica Ressoviensia XV. Rzeszów.

Projekt finansowany przez NCN:

„Na przełomie epok - krystalizacja kultury mierzanowickiej w dorzeczu górnej Wisły i górnego Bugu”

Celem projektu jest analiza procesu przekształceń kulturowych i społecznych zachodzących na terenie Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy u schyłku neolitu i w początkach epoki brązu. Przedmiotem analiz są materiały pochodzące z osad i cmentarzysk na obszarach wyżynnych w dorzeczu górnej Wisły i górnego Dniestru, związane ze społecznościami kultury mierzanowickiej faz proto- i wczesnomierzanowickiej (ok. 2400/2300-2000 lat p.n.e.). Studium uwzględnia analizy typologiczne zabytków, technologię ceramiki i analizę surowcową materiałów litycznych. Uzupełnieniem tych analiz są badania specjalistyczne stabilnych izotopów węgla i azotu, które pozwalają na określenie paleodiety, a pośrednio preferowanego typu gospodarki. Dla wybranych zespołów funeralnych o dystynktywnych cechach inwentarzy wykonane są analizy stabilnych izotopów strontu, których zadaniem jest ustalenie mobilności przedstawicieli charakteryzowanej jednostki kulturowej.

Członkostwo w organizacjach:

European Archaeological Association.