• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich » Pracownicy » Dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAE PAN
Dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAE PAN

Dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAE PAN

Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich

 

a.janowski@iaepan.szczecin.pl

https://pan-pl.academia.edu/AndrzejJanowski

Zainteresowania badawcze:

Archeolog, profesor nadzwyczajny w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie. Autor ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim poświęconych prezentacji i analizie źródeł archeologicznych i stanowisk z terenu Pomorza. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na okresie średniowiecza i wczesnym okresie nowożytnym na Pomorzu, zwłaszcza wokół przemian osadniczych, budownictwa obronnego oraz obrządku pogrzebowego. Ważne miejsce w kręgu zainteresowań zajmują również rozwój rzemiosł i kultura materialna mieszkańców Pomorza (szczególnie uzbrojenie, biżuteria i elementy stroju) oraz kontakty słowiańsko-skandynawskie we wczesnym średniowieczu.

Wybrane publikacje:

 

Monografie:

Janowski A. (2014). W wolińskim porcie .../ In Wolin’s port ... . Wolin.

Janowski A. (2015). Groby komorowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Problemy wybrane. Szczecin: IAE PAN.

Janowski A. (2020). Grodziska wczesnośredniowieczne w dorzeczu Regi. Wrocław.

 

Artykuły w czasopismach:

Janowski A. (2002). Średniowieczna misa brązowa z ornamentem roślinnym z Ostrowitego, w województwie pomorskim. Archaeologia Historica Polona, 12, 107-122.

Janowski A. (2003). Wczesnośredniowieczna misa brązowa z jeziora Steklin, w województwie kujawsko-pomorskim. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 8, 219-236.

Janowski A., Kurasiński T. (2003). The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts. Archaeologia Historica, 28, 653-675.

Janowski A., Drozd A. (2004). Osada wczesnośredniowieczna i grodzisko późnośredniowieczne w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska. Archaeologia Historica Polona, 14, 267-269.

Musiałowski A., Poliński D., Janowski A., Drozd A. (2006). Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie. Wiadomości Numizmatyczne, 50 (1), 2006, 97-98.

Janowski A. (2006). Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowaniu. Acta Militaria Mediaevalia, 2, 23-50.

Janowski A., Fudzińska E. (2006). Trzewik pochwy miecza z miejscowości Podzamcze koło Kwidzyna. Pomorania Antiqua, 21, 395-409.

Drozd A., Janowski A. (2007). Cmentarzysko średniowieczne i nowożytne w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska. Badania w 2005 roku. Archaeologia Historica Polona, 16, 173-174.

Janowski A. (2007). Quondam castrum Ruth - próba lokalizacji średniowiecznego grodu w ziemi chełmińskiej w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Archaeologia Historica Polona, 17, 277-292.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2007). Badania wykopaliskowe średniowieczno-nowożytnego zespołu osadniczego w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska (2006 rok). Archaeologia Historica Polona, 17, 503-505.

Janowski A. (2007). Gotlandzki trzewik pochwy miecza z przedstawieniem drzewa życia ze szczecińskiego Podzamcza. Acta Militaria Mediaevalia, 3, 177-186.

Janowski A., Słowiński S. (2008). Sceny mitologiczne na misie brązowej z Nowego Objezierza i źródła ich inspiracji. Biuletyn Historii Sztuki, 70 (1-2), 141-162.

Janowski A., Kotowicz P.N., Michalak A. (2008). Jeszcze o mieczu z Radymna. Acta Militaria Mediaevalia, 4, 167-188.

Janowski A. (2008). Herkules i Hydra - o wyobrażeniu na krążku z kości słoniowej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Przegląd Archeologiczny, 56, 117-124.

Janowski A., Słowiński S. (2009). Oddział w Szczecinie. Zapiski Archeologiczne, 7, 31-32.

Janowski A. (2009). Grawerowane misy brązowe - zapomniane źródła ikonograficzne do dziejów uzbrojenia w średniowieczu. Acta Militaria Mediaevalia, 5, 111-136.

Janowski A. (2010). Dwie ostrogi z zaczepami haczykowato zagiętymi do wnętrza z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej. Acta Militaria Mediaevalia, 6, 173-183.

Janowski A., Drozd A., Poliński D. (2012). Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski. Wiadomości Numizmatyczne, 56 (1), 134-135.

Janowski A. (2012). Военная археология - nowy rosyjski periodyk poświęcony militariom. Acta Militaria Mediaevalia, 8, 273-275.

Janowski A. (2012). Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 8 (1), 179-194.

Janowski A. (2012). Co odkrył Alfred Rowe na „Diabelskiej Grobli” w Trzebawiu? Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 8 (1), 195-220.

Janowski A., Kurasiński T., Pudło P. (2013). A sign, a symbol, or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 29, 83-110.

Janowski A. (2013). Odkrycia i badania archeologiczne. Odargowo, gm. Dobrzany, pow. stargardzki, stan. 1 (AZP 32-15/92). Stargardia, 7, 344.

Janowski A. (2013). Odkrycia i badania archeologiczne. Złocieniec, miasto, pow. drawski. Stargardia, 7, 362.

Janowski A. (2013). Średniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa z Wolina. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 9 (1), 517-520.

Janowski A. (2013). Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionym na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Slavia Antiqua, 54, 267-273.

Janowski A. (2014). Trzewiki pochew mieczy pochodzenia bałtyjskiego znalezione na współczesnych ziemiach polskich. Pruthenia, 7, 7-35.

Janowski A. (2014). Średniowieczny tłok pieczętny (typariusz) z Wolina. Przyczynek do statusu społecznego szewców w małym mieście. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61 (3), 453-462.

Wyrwa A.M., Janowski A. (2014). Dolne okucie pochwy miecza z przedstawieniem ludzkiej twarzy z Łekna (stan. 5). Fontes Archaeologici Posnanienses, 50, 323-346.

Janowski A. (2014). Zakochana para. Późnogotycki element pasa ze Stargardu. Stargardia, 8, 239-246.

Janowski A. (2014). Militaria średniowieczne z Chociwla. Stargardia, 8, 247-254.

Janowski A., Durdyń G. (2014). Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2). Materiały Zachodniopomorskie, Nowe Seria, 10 (1), 285-288.

Janowski A. (2015). Castrum Nuwenburgk w świetle najnowszych badań archeologicznych. Pomorania Antiqua, 24, 453-474.

Janowski A. (2015). Nowa monografia militariów średniowiecznych z terenu Bośni i Hercegowiny. Acta Militaria Mediaevalia, 11, 263-265.

Janowski A. (2015). Miecze Wikingów. Nowa monografia skandynawskiego oręża pióra Fedira Androŝuka. Acta Militaria Mediaevalia, 11, 250-254.

Janowski A., Mazurek S., Popławska D., Szychowska-Krąpiec E. (2016). Nyckelharpa z Wolina. Przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie. Slavia Antiqua, 56, 209-223.

Janowski A. (2016). Ostroga z ramionami haczykowato zagiętymi do wnętrza ze Słodkówka, pow. stargardzki. Stargardia, 10, 407-413.

Janowski A. (2016). Karolińska przewleczka do ostróg ze Stargardu. Stargardia, 10, 415-417.

Janowski A. (2016). Kolejny gotycki element pasa ze Stargardu. Stargardia, 10, 419-426.

Janowski A. (2016). Wczesnonowożytne strzemię ze Słodkówka, pow. stargardzki. Stargardia, 10, 427-429.

Janowski A. (2016). Dewocjonalia staroobrzędowców w zbiorach MAH w Stargardzie. Stargardia, 10, 431-437.

Janowski A., Zamelska-Monczak K. (2016). Sacrum - profanum. Dwa żywoty misy z Santoka. Slavia Antiqua, 57, 199-219.

Wywrot-Wyszkowska B., Janowski A. (2017). Mieszczański pas naddługi z późnośredniowiecznego Kołobrzegu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65 (2), 209-219.

Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., ZamerskaA., Drozd-Lipińska A., Poliński D., Janowski A., Witas H.W. (2017). Ancient DNA analysis might suggest external origin of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Pień, Central Poland. Anthropologischer Anzeiger, 74 (4), 319-337.

Janowski A. (2017). Chronology and evolution of early medieval hooked-spurs in the light of new finds and analysis. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 181-191.

Janowski A. (2017). Wczesnośredniowieczne okucie rzemieni uzdy ze Stargardu. Stargardia, 11, 213-220.

Janowski A. (2017). Wczesnośredniowieczna zawieszka grzebieniowata ze Stargardu. Stargardia, 11, 221-230.

Janowski A. (2017). Sowa, żaba czy litera – kilka uwag o nowej zapince ze Stargardu. Stargardia, 11, 231-242.

Janowski A., Szczepański Ł. (2018). Okucie pochwy miecza z Gardzienia koło Iławy. Przyczynek do studiów nad uzbrojeniem na pograniczu bałtyjsko-słowiańskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 3(301), 416-439.

Janowski A. (2018). Grot włóczni z okresu karolińskiego ze Zdrojów w gminie Węgorzyno. Acta Militaria Mediaevalia, 14, 213-220.

Janowski A., Zamelska-Monczak K., Gan P. (2019). Sword chape found at Santok: technological, technical, formal and typological aspects. Sprawozdania Archeologiczne 71, 387-406

Janowski A. (2019). Zero Waste. Some Remarks About Copper Alloy Bowls Recycling in the High and Late Middle Ages. Fasciculi Archaeologiae Historicae 32, 87-100.

Janowski A. (2019). W kwestii kontaktów słowiańsko-skandynawskich we wczesnym średniowieczu. Wolińskie osełki z metalowymi zawieszkami. Slavia Antiqua 60, 259-276.

Janowski A., Rogalski B. (2019). Pierścień brodawkowaty z Wolina. Nowe stanowisko z okresu przedrzymskiego czy efekt wtórnego wykorzystania metali we wczesnym średniowieczu. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 15, 273-282.

Janowski A., Ignaczewska K. (2019). Domniemane grodzisko łużyckie w Prusinowie, gm. Gryfice, stan. 3 (AZP 19-11/52). Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 15, 381-394.

Janowski A. (2019). Gdzie leży Dargen? Rozwiązanie stuletniej zagadki. Acta Militaria Mediaevalia, 15, 129-135.

Janowski A., Chmiel-Chrzanowska M. (2019). Późnośredniowieczne żeleźce topora z Bagicza koło Kołobrzegu. Acta Militaria Mediaevalia 15, 153-158.

Janowski A., Michalak A. (2019). Antropomorficzna szlufka z okolic Międzyrzecza. Z badań nad kulturą materialną późnośredniowiecznych mieszkańców pogranicza wielkopolsko-brandenbursko-śląskiego. Studia Zachodnie, 21, 27-46.

Janowski A. (2020). Archaeologist in the archive. A turning point in the study of late-medieval helmets in Western Pomerania. Fasciculi Archaeologiae Historicae 33, 167-174.

Janowski A. (2020). Development of early medieval strongholds in the Rega basin. Quaestiones Medii Aevii Novae 25, 79-99.

Janowski A., Kotowicz P.N. (2021). Stan badań nad uzbrojeniem wczesnośredniowiecznym w Polsce - w 65. lat po studiach Andrzeja Nadolskiego. Światowit, Supplement Series B: Barbaricum 13, 85-121.

Janowski A. (2021). Miecz późnośredniowieczny z Wolina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 36, 113-122.

Janowski A. (2021). High medieval fish-shaped needle case from Wolin. From the Studies on the Elite Culture. Sprawozdania Archeologiczne 73/2, 327-337.

Janowski A., Kajkowski K. (2022). Elementy ręcznej broni palnej z zamku w Bytowie. Nasze Pomorze 23, 227-234

Chrószcz A., Baranowski P., Janowski A., Poradowski D., Janeczek M., Onar V., Sudoł B.,  Spychalski P., Dudek A., Sienkiewicz W., Czerski A. (2022). Witchers height estimation in medieval horse samples from Poland comparing the international cranial cavity-based modified Wyrost and Kucharczyk method with existing methods. International Journal of Osteoarchaeology 32(2), 378-395, https://doi.org/10.1002/oa.3073

 

Rozdziały w publikacjach książkowych:

Janowski A. (2002). Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Ostrowitego, gm. Chojnice (stanowisko 1). W: W. Chudziak (red.), Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej 4. (173-232). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Janowski A. (2003). Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa na trasie autostrady A-1, województwo kujawsko-pomorskie. W: H. Paner, M. Fudziński (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. (45-64). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A. (2003). Misy brązowe męskim atrybutem wyposażenia? Groby wczesnośredniowieczne z misami brązowymi na terenie ziem polskich. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Kobieta-Śmierć-Mężczyzna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 5. (331-347). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.

Janowski A., Drozd A. (2005). Grodzisko późnośredniowieczne (stan. 1) i osada wczesnośredniowieczna (stan. 2) w miejscowości Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, województwo kujawsko - pomorskie. W: H. Paner, M. Fudziński (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. (147-155). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A., Słowiński S. (2006) Misy romańskie ze szczecińskiego Podzamcza. W: E. Cnotliwy, A. Janowski, K. Kowalski, Słowiński (red.), Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego. (223-234). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Drozd A., Janowski A. (2007). Wczesnośredniowieczny grób komorowy z Pnia. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie. Spotkanie 9. (163-168). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.

Drozd A., Janowski A. (2007). Cmentarzysko w Pniu, jako przykład długotrwałej tradycji miejsca grzebalnego. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie. Spotkanie 9. (355-361). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.

Janowski A., Drozd A. (2007). Wczesnośredniowieczny inkrustowany topór z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej. W: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. (106-127). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Janowski A. (2007). Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur. W: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. (150-177). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Janowski A., Drozd A. (2007). Grodzisko wczesnośredniowieczne w Pniu, woj. kujawsko - pomorskie w świetle badań w latach 2003-2004. W: G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. (199-210). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Janowski A. (2008). The bronze bowl from Nowe Objezierze - archaeological contribution to the history of intellectual culture in medieval Western Pomerania. W: M. Bogucki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1. Starożytność i średniowiecze. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. (140-160). Toruń: Wydanictwo Adam Marszałek.

Janowski A., Kurasiński T. (2008). (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity. W: W. Świętosławski (red.), Nie tylko broń - niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu. Acta Archaeologica Lodziensia 54. (61-88). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Janowski A. (2008). Dotychczasowy stan rozpoznania osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu Mątowy. W: J. Olczak, W. Chudziak (red.), Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych. (18-21, 41-44 + Tabela 1 +Ryc. 1-3). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Janowski A., Chudziak W. (2008). Układ katalogu i sposób prezentacji źródeł. W: J. Olczak, W. Chudziak (red.), Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych. (36-37, 49). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bienias D., Bojarski J., Chudziak W., Janowski A., Makowiecki D., Poliński D., Weinkauf M. (2008). Katalog. W: J. Olczak, W. Chudziak (red.), Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych. (55-543). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Janowski A. (2008). Zazdrość i pożądanie jako choroby śmiertelne. Przykład Heraklesa. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Epidemie, klęski, wojny. Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. (317-319). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.

Janowski A., Poliński D. (2008). Naczynia ceramiczne z nawarstwień przedgrodowych w Pniu. Przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego w zachodniej części ziemi chełmińskiej. W: B. Gruszka (red.), ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego. (351-361). Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski.

Janowski A., Drozd A. (2009). Wczesnośredniowieczne groby komorowe - sposoby eksploracji i dokumentacji. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 11. (371-380). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.

Janowski A. (2009). Dokumentacja fotograficzna w badaniach cmentarzysk. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 11. (403-410). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.

Janowski A. (2009). Recykling metali w średniowieczu. Kilka uwag o wtórnym wykorzystaniu średniowiecznych mis brązowych. W: M. Bogucki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i średniowiecze. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. (117-132). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Janowski A. (2009). Stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowieczną przeszłością powiatu gryfickiego. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2008. (25-38). Pruszcz Gdański-Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2009). Cmentarzysko nowożytne w Pniu (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 9, w świetle badań z lat 2005-2007. W: A. Janowski, K. Kowalski, Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Acta Archaeologica Pomoranica 3. (365-382). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A., Poliński D. (2009). Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005-2007. W: A. Janowski, K. Kowalski, Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Acta Archaeologica Pomoranica 3. (341-349). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2009). Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005-2007). W: A. Janowski, K. Kowalski, Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Acta Archaeologica Pomoranica 3. (351-366). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A., Kurasiński T. (2009). Miecz i pochwa - razem i osobno. Wstęp do problematyki. W: P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym. (74-115). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Janowski A. (2010). Stan i perspektywy badań nad okresem wczesnego średniowiecza na terenie powiatu łobeskiego. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2009. (16-28, 305-306). Pruszcz Gdański-Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Janowski A., Kurasiński T., Skóra K. (2010). Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina i próba ich interpretacji. W: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65 rocznicę urodzin. Monumenta Archeologica Barbarica, Series Gemina, tomus II. (703-712). Łódź-Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Janowski A., Kurasiński T. (2010). Rolnik, wojownik czy „odmieniec”? Próba interpretacji obecności sierpów w grobach wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich. W: K. Skóra, T. Kurasiński (red.). Wymiary inności. Nietypowe zjawiska obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archeologia Lodziensia 56. (79-95). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2010). Niezwykły pochówek podwójny z nowożytnego cmentarzyska w Pniu koło Bydgoszczy. W: K. Skóra, T. Kurasiński (red.). Wymiary inności. Nietypowe zjawiska obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archeologia Lodziensia 56. (97-104). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Janowski A. (2010). From the North-Eastern to Central Europe. Silver-inlayed Axe from the Early Medieval Chamber Grave in Pień on the Chełmno Land (Poland). W: I.K. Labutina (red.), Arheologiâ i istoriâ Pskova i pskovskoj zemli. Seminar imeni akademika V.V. Sedova. Materialy 55-go zasedaniâ. (164-176). Pskov.

Janowski A. (2011). Wyniki najnowszych badań na grodziskach wczesnośredniowiecznych w Lubinie koło Gryfic i Dobrej koło Nowogardu. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2010. (17-26). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Janowski A. (2011). Early medieval chamber graves on the south coast of the Baltic Sea. W: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Der Wandel um 1000. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 60. (257-267). Langenweissbach: Beier & Beran.

Janowski A. (2011). „Jeżeli umrze ktoś znaczny z nich, kopią dlań grób podobny do obszernego domu...”. Kilka uwag o tzw. grobach komorowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. W: S. Cygan, P.N. Kotowicz, M. Glinianowicz (red.), „In silvis, campis... et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim. (385-402). Rzeszów-Sanok: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Janowski A. (2011). Elementy okuć pochew broni białej. W: A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (red.), Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza. Biblioteka Studiów Lednickich XXII. (37-40 + Tablice X-XI). Dziekanowice-Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Janowski A. (2011). Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubinie koło Gryfic. Wyniki badań w 2007 roku. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I. (471-477). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A. (2011). Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wolinie (stan. 2) w 2008 roku. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I. (479-488). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Dworaczyk M., Janowski A., Siedlik K., Filipowiak W., Omański P. (2011). Wyniki badań archeologicznych na nowoodkrytej osadzie w Dębinie, gm. Stare Czarnowo. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I. (589-602). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2011). Badania ratownicze przeprowadzone w 2009 roku na średniowieczno-nowożytnym cmentarzysku w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9). W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I. (513-521). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A., Poliński D. (2011). Wyniki badań wykopaliskowych średniowiecznej warowni w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1), przeprowadzonych w latach 2007-2008. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I. (489-497). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A. (2011). Tajemnice „Diabelskiej Grobli” na jeziorze Woświn. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2011. (14-20). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Janowski A., Słowiński S. (2012). Średniowieczne żarno rotacyjne w drewnianej obudowie ze szczecińskiego Podzamcza. W: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. (328-338). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologiczne.

Janowski A. (2012). Przedmioty metalowe. W: K. Kwiatkowski (red.), Badania zachodniej części kwartału V. Archeologia Stargardu 1. (161-167). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Janowski A., Krajewski P. (2013). Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Dobrej koło Nowogardu w 2010 roku. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1. (293-302). Malbork: Muzeum Zamkowego w Malborku.

Janowski A. (2013). Are the chamber graves from Pień really Scandinavian? W: B. Stanisławski, S. Moździoch, P. Wiszewski (red.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. (295-309). Wrocław: IAE PAN.

Janowski A. (2013). Harbours of early medieval Wolin in the light of recent research. W: M. Bogucki, M. Rębkowski (red.), Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800-1200 AD. Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 2. (45-58). Szczecin: IAE PAN.

Janowski A. (2014). Groby 558 i 1120 z Cedyni na tle wczesnośredniowiecznych zachodniopomorskich pochówków z mieczami. W: P. Migdalski (red.), Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, tom 1. (53-103). Chojna-Szczecin-Cedynia: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita.

Janowski A. (2014). Przestrzeń rozświetlona. Znaleziska świec i wosku w grobach komorowych na terenie Europy Środkowowschodniej. W: T. Kurasiński, K. Skóra (red.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej. Acta Archaeologia Lodzinesia 60. (121-130). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Janowski A. (2015). Zabytki ruchome. W: M. Rębkowski, F. Biermann (red.), Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia. (105-127). Szczecin: IAE PAN.

Janowski A. (2015). Port wczesnośredniowiecznego Wolina - wyniki prac archeologicznych w latach 2011-2013. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, Słowiński (red.), XIX Sesja Pomorzoznawcza. Acta Archaeologica Pomoranica 5. (115-131). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A. (2016). Patryca z Wolina. Przyczynek do znajomości technik obróbki metali na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego we wczesnym średniowieczu. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko. Acta Archaeologica Pultuskiensia V. (131-134). Pułtusk: Instytut Antropologii i Archeologii Akademia Humanistyczna.

Janowski A. (2016). Przedmioty metalowe. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6. (55-75). Kołobrzeg: IAE PAN.

Mazurek S., Popławska D., Janowski A. (2016). Średniowieczna nyckelharpa z Pomorza Zachodniego. Rozważania archeomuzykologiczne. W: B. Matławski (red.), Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku. (25-34). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Janowski A. (2016). Grób komorowy jaki jest każdy widzi ... inaczej. Kilka słów o definicji. W: D. Błaszczyk, D. Stępniewska (red.), Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. (10-33). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Janowski A., Kiarszys G. (2016). Laser w służbie archeologii. Instruktywny przykład z dorzecza Regi. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2015. (23-42). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Janowski A. (2016). Zabytki z poroża i kości. W: M. Majewski (red.), Badania na obszarze dawnego kościoła augustianów. Archeologia Stargardu 2(2). (283-292). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Janowski A. (2016). Zabytki metalowe. W: M. Majewski (red.), Badania na obszarze dawnego kościoła augustianów. Archeologia Stargardu 2(2). (293-355). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Janowski A., Rębkowski M. (2017). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach. W: A. Różański (red.), Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz. (1343-1356). Poznań: Instytut Prahistorii UAM.

Janowski A. (2017). Początki Płotów w świetle nowych badań archeologicznych. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie 2016. (11-23). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Janowski A. (2017). Ekloga Teodulusa w obrazach. Kilka uwag o treściowych wzorcach średniowiecznych przedstawień ikonograficznych. W: T. Sawicki (red.), Studia nad dawną Polską 5. (47-59). Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Janowski A. (2017). Zabytki metalowe. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Badania na Rynku Staromiejskim. Archeologia Stargardu 3. (127-157). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Janowski A. (2017). Zabytki z poroża i kości. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Badania na Rynku Staromiejskim. Archeologia Stargardu 3. (189-198). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Janowski A. (2018). Siedziba rycerska w Płotach. Wyniki badań w 2015 r. W: E. Trawicka (red.), XX Sesja Pomorzoznawcza. (187-194). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A. (2018). Czy groby komorowe z X w. są pochówkami pierwszych chrześcijan w Polsce piastowskiej i na Rusi?. W: S. Rosik, Jędrzejewska, K. Kollinger (red.), Hierofanie, wierzenia, obrzędy … Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem. Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 2. (159-186). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Janowski A. (2018). Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. (129-136). Warszawa: IAE PAN.

Janowski A. (2018). Grodziska w okolicy Gryfic w świetle nowych badań archeologicznych. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie 2017. (11-23). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Bogacki M., Janowski A., Kaczmarek Ł (2019). Słowo wstępu do tomu. W: M. Bogacki, A. Janowski, Ł. Kaczmarek (red.), Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich. (11-18). Gniezno-Szczecin: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Wydawnictwo Triglav.

Bogacki M., Janowski A. (2019). Wystawa „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”. W: M. Bogacki, A. Janowski, Ł. Kaczmarek (red.), Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich. (19-28). Gniezno-Szczecin: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Wydawnictwo Triglav.

Janowski A., Kaczmarek Ł. (2019). Katalog zabytków. W: M. Bogacki, A. Janowski, Ł. Kaczmarek (red.), Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich. (279-374). Gniezno-Szczecin: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Wydawnictwo Triglav.

Janowski A. (2019). Clay artefacts. W: M. Rębkowski (red.), Wolin - the Old Town, vol. 2, Studies of finds. (47-88). Szczecin: IAE PAN.

Janowski A. (2019). Metal finds. W: M. Rębkowski (red.), Wolin - the Old Town, vol. 2, Studies of finds. (291-322). Szczecin: IAE PAN.

Janowski A. (2019). Przedmioty z żelaza i metali kolorowych. W: A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza. Kwartał I. Szczecin, 179-185.

Janowski A. (2019). Handel. W: A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza. Kwartał I. Szczecin, 269-272.

Janowski A. (2019). Waga i odważniki. W: S. Wadyl (red.), Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim. Gdańsk, 167-180.

Janowski A. (2019). Naczynia. W: S. Wadyl (red.), Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim. Gdańsk, 269-280.

Janowski A. (2019). II.5. Zabytki wykonane z metali i innych surowców. W: M. Majewski (red.), Wojna trzydziestoletnia. Pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. Archeologia Stargardu 4. Poznań-Stargard, 189-204.

Janowski A. (2019). III.4. Zabytki wykonane z metali i innych surowców. W: M. Majewski (red.), Wojna trzydziestoletnia. Pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. Archeologia Stargardu 4. Poznań-Stargard, 239-248.

Janowski A. (2019). III.3. Cmentarzysko. W: M. Majewski (red.), Badania kwartału IX: Najstarsze ślady osadnictwa. Archeologia Stargardu 5,1. Poznań-Stargard, 199-206.

Popławska D., Janowski A., Mazurek S. (2020). Music Archaeology in Wolin, Poland A Late Thirteenth Century Possible Fiddle, Citole or Nyckelharpa. W: G. Kolltveit, R. Rainio (red.), The Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund. Publications of the ICTM Study Group on Music Archaeology 3, Berlin, 209-225.

Janowski A. (2020). Śladami Otto Kunkela i Hansa Jürgena Eggersa. (Na)nowo odkryte grodziska powiatu gryfickiego. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów - spotkania pomorskie 2018-2019. Trzebiatów, 33-44.

Janowski A. (2020). Żarno. W: B. Kościński (red.), Lastadia. Najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych. Archeologia Gdańska 7. Gdańsk, 333-334.

Janowski A. (2020). Osełki, toczydła i rozcieracze. W: B. Kościński (red.), Lastadia. Najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych. Archeologia Gdańska 7. Gdańsk, 426-428, 433-434.

Janowski A. (2020). Drobna plastyka figuralna. W: B. Kościński (red.), Lastadia. Najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych. Archeologia Gdańska 7. Gdańsk, 500-506.

Janowski A. (2020). Płytki do pisania z łupku fyllitowego. W: B. Kościński (red.), Lastadia. Najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych. Archeologia Gdańska 7. Gdańsk, 512-513, 516.

Janowski A. (2020). Formy kamienne i gliniane. W: B. Kościński (red.), Lastadia. Najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych. Archeologia Gdańska 7. Gdańsk, 576-578, 594-595.

Janowski A. (2020). Szlufki do zawieszania kluczy z XV-XVI wieku z terenu Pomorza Środkowego. W: A. Kasprzak, A. Kuczkowski, M. Krzepkowski (red.), Archaeologia-Pomoranica-Musealia. Studia z okazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka. Koszalin, 383-392.

Janowski A., Słowiński S. (2021). Militaria średniowieczne z zamku w Wieleniu. W: M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Michałowski, A. Strobin (red.), Ze świata dawnych Barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Poznań, 691-699.

Janowski A. (2021). Osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne na terenie Puszczy Bukowej. W: P. Migdalski (red.), Puszcza Bukowa - między kulturą, a naturą. Część I. Wrocław, 131-152.

Janowski A. (2021). 101 not katalogowych. W: B. Ceynowa (red.), Spichlerz Błękitny Baranek. Katalog wystawy. (30, 60-82, 88, 191, 233, 236, 296-304, 306-309, 315, 334-337, 341, 344, 431, 491-495). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Janowski A., Janowski P. (2021). Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zdrojach (stan. 1), pow. łobeski – wyniki badań w 2017 roku. W: J. Gackowski, K. Adamczak, E. Bokiniec, M. Weinkauf, M. Markiewicz, D. Bienias (red.), XXI Sesja Pomorzoznawcza 2. Od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. (19-29). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Janowski A. (2021). Wstęp. W: A. Janowski (red.), Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku. Grodziska, cmentarzyska i monety w perspektywie nowych metod badawczych. VI Kongres Mediewistów Polskich I. Wrocław, 11-12.

Janowski A. (2021). Od grodu do zamku. W: P. Migdalski (red.), Zamki, pałace i dwory dorzecza Parsęty na przestrzeni wieków, (20-22). Wrocław: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Janowski A. (2021). Dargiń. W: P. Migdalski (red.), Zamki, pałace i dwory dorzecza Parsęty na przestrzeni wieków. (56-57). Wrocław: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Janowski A. (2021). Lipie. W: P. Migdalski (red.), Zamki, pałace i dwory dorzecza Parsęty na przestrzeni wieków. (92-94). Wrocław: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Janowski A. (2021). Ostre Bardo. W: P. Migdalski (red.), Zamki, pałace i dwory dorzecza Parsęty na przestrzeni wieków. (122-123). Wrocław: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Janowski A. (2021). Podwilcze. W: P. Migdalski (red.), Zamki, pałace i dwory dorzecza Parsęty na przestrzeni wieków. (128-131). Wrocław: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Janowski A. (2021). Stare Dębno. W: P. Migdalski (red.), Zamki, pałace i dwory dorzecza Parsęty na przestrzeni wieków. (160-161). Wrocław: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Janowski A., Michalak A. (2022). Elementy stroju. W: A. Michalak (red.), Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy. (171-181). Pękowice-Świdnica:,

 

 

Redakcja monografii:

Cnotliwy E., Janowski A., Kowalski K., Słowiński S. (red.). (2006). Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A., Kowalski K., Słowiński S. (red.). (2009). XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 1, Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. Acta Archaeologica Pomoranica 3/1, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A., Kowalski K., Słowiński S. (red.). (2009). XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Acta Archaeologica Pomoranica 3/2, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A., Kowalski K., Słowiński S. (red.). (2010). Eugeniusz Cnotliwy, Grzebienie dzwonowatego typu w Europie. Acta Archaeologica Pomoranica 4. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Janowski A., Kowalski K., Rogalski B., Słowiński S. (red.). (2015). XIX Sesja Pomorzoznawcza. Acta Archaeologica Pomoranica 5. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Bogacki M., Janowski A., Kaczmarek Ł. (red.). (2019). Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich. Gniezno-Szczecin: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Wydawnictwo Triglav.

Janowski A. (red.). (2021). Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku. Grodziska, cmentarzyska i monety w perspektywie nowych metod badawczych. Wrocław.

 

Recenzje:

Janowski A. (2008). Silke Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Studien ur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 5, Wachholtz Verlag, Neumünster 2004, 821 Seiten (inkl. 156 Karten und Tafeln), Hardcover, ISBN 3-529-01394-3, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 48 (4), 577-583.

Janowski A. (2010). S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongea und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumunster 2004, 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 4/5 (1), 395-403.

Janowski A. (2010). Andrew Reynolds, Anglo-Saxon Deviant Burial Customs, Oxford University Press 2009, 339. W: K. Skóra, T. Kurasiński (red.). Wymiary inności. Nietypowe zjawiska obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archeologia Lodziensia 56. (109-110). Łódź.

Janowski A. (2013). Joanna Wojtkowiak, Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX–XI wiek), Wrocław 2012, Wydawnictwo Chronicon, ss. 162, ISBN 978-83-935760-3-6. Slavia Antiqua 54, 329-336.

Janowski A., Kurasiński T. (2014). Child and Childhood In the Light of the Archaeology, ed. Paulina Romanowicz, Szczecin 2013, Wydawnictwo Chronicon, ss. 186. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62 (1), 165-169.

Janowski A., Romanowicz P. (2015). ‘Small Things Forgotten’. Locks and Keys & Board Games, red. I. Øye, The Bryggen Papers, Supplementary Series 9, Bergen 2013, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1436-5, ss. 154. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2), 372-376.

Janowski A. (2014). Ein spätslawischer Friedhof mit Schwertgräbern von Wusterhausen an der Dosse, Hrsg. F. Biermann, F. Schopper, Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Brandenburg, Heft 23, 2012, 216 Seiten, 284 Abbildungen, ISBN-10: 3910011705, ISBN-13: 978-3910011700. Slavia Antiqua, 55, 254-258.

Janowski A. (2016). Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, red. E. Roesdahl, M. Sindbæk, A. Pedersen, D.M. Wilson, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, Vol. 82, Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab 2014, pp. 477. Slavia Antiqua, 56, 267-273.

Janowski A. (2020). Nowa monografia mieczy średniowiecznych z terenu Czech (Jiří Hošek, Jiří Košta, Petr Žákovský 2019. Ninth to Mid-Sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context. Part I – The Finds. Prague – Brno, ss. 424. Acta Militaria Mediaevalia 16, 293-294.

 

Inne:

Janowski A. (2000). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na wielokulturowych stanowiskach Płochocin 6 i 27, gm. Warlubie w roku 1999. W: Badania archeologiczne na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1997-1999, Abstrakty. (51-52). Biskupin.

Janowski A., Błędowski P. (2003). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku (stanowisko 3) w Kałdusie, gm. Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie, w latach 2000-2002. W: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002, Abstrakty, Biskupin 29-30 maja 2003. (27-28). Biskupin.

Janowski A., Drozd A. (2003). Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych na domniemanym grodzisku wczesnośredniowiecznym w Nowem, gm. loco, województwo kujawsko-pomorskie, w 2001 roku. W: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002, Abstrakty, Biskupin 29-30 maja 2003. (37). Biskupin.

Janowski A. (2004). Nagroda marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii „kultura”. Archaeologia Historica Polona, 14, 266.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2007). Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski - grodzisko z wczesnego średniowiecza i obiekt warowny z późnego średniowiecza (st. 1). W: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2006. III Konferencja Sprawozdawcza. (22). Biskupin.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2007). Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski - cmentarzysko z wczesnego i późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych (st. 9). W: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2003-2006. III Konferencja Sprawozdawcza. (23). Biskupin.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2009). Z badań nad średniowieczno-nowożytnym kompleksem osadniczym w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska (Stanowiska 1 i 9). W: IV Konferencja Sprawozdawcza, Biskupin 2009, Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2009, 08-09 października 2009. Abstrakty. (42-45). Biskupin.

Drozd A., Janowski A., Poliński D. (2009). Komunikat z badań średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska, w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9 (2009 rok). W: V Konferencja Sprawozdawcza, Biskupin 2011, Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011, 26-27 maja 2011. Abstrakty. (16). Biskupin.

Janowski A., Kowalski K., Słowiński S. (2010), XVI Sesja Pomorzoznawcza. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 4/5 (1), 411.

Janowski A. (2013). III Spotkanie Bronioznawcze, Łódź, 2-3 grudnia 2011 r. Acta Militaria Mediaevalia, 9, 248-250.

Janowski A. (2014). Scandinavians at the south coast of the Baltic Sea in the early medieval times. W: The Baltic Sea a Mediterranean of Northern Europe in the Light of Geographical, Archaeological, Historical and Natural Science Research from Ancient to Early Medieval (XI/XII c.) Times. Book of Abstracts. (19). Gdańsk.

Janowski A. (2015). Czy groby komorowe z X w. są pochówkami pierwszych chrześcijan w Polsce piastowskiej i na Rusi?. W: Recepcja i odrzucenie, Kontakty międzykulturowe w średniowieczu. V Kongres Mediewistów Polskich. Księga abstraktów. (67). Rzeszów.

Janowski A. (2015). notatki do działu Odkrycia. Stargardia, 9, 373, 374, 399, 401-402, 409.

Janowski A. (2016). Średniowieczne Płoty w świetle badań archeologicznych. W: Od pieczęci do herbu - I Konferencja Historyczna. (27-35+fig. pp. 42-49). Płoty.

Janowski A. (2016). notatki do działu Odkrycia. Stargardia, 10, 476-477, 479, 480, 489.

Janowski A. (2017). notatki do działu Odkrycia. Stargardia, 11, 284-285, 298-299.

Janowski A. (2018). notatki do działu Odkrycia. Stargardia, 12, 200, 202-205, 209-214, 218, 237.

 

Projekty naukowe:

2007-2008 – wykonawca w projekcie „Badania ratownicze średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9)” Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik dr hab. D. Poliński.

2010-2013 – wykonawca w projekcie „Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta”. Projekt Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu dr B. Wywrot-Wyszkowska.

2012 – wykonawca w projekcie „Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu mgr Karol Kwiatkowski.

2012-2014 – wykonawca w projekcie „Civitas et urbs Szczecin. Od średniowiecza do współczesności. Północna część suburbium”. Projekt Narodowego Programu Rozwoju humanistyki, kierownik projektu dr A.B. Kowalska.

2017 – wykonawca w projekcie „Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego”. Projekt Narodowego Programu Rozwoju humanistyki, kierownik projektu prof. dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska (2012-2013), dr Kinga Zamelska-Monczak (2013-2017).

2013-2018 – wykonawca w projekcie „Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych”. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu prof. dr hab. Marian Rębkowski.

2014-2019 - wykonawca w projekcie „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Rosik.

2015-2016 – wykonawca w projekcie „Archeologia Stargardu t. 2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego” Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu dr hab. Marcin Majewski.

2016-2019 – wykonawca w projekcie „Człowiek a środowisko – warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku” (kierownik dr Kinga Zamelska-Monczak), grant NCN 2015/18/E/HS3/00425.

2017 – wykonawca w projekcie „Archeologia Stargardu t. 3. Badania archeologiczne Rynku Staromiejskiego”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu dr hab. Marcin Majewski, mgr Karolina Stań.

2018-2019 – wykonawca w projekcie „Ciepłe, gmina Gniew, stanowisko 6. Opracowanie, analizy i publikacja materiałów z wczesnopiastowskiego cmentarzyska”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu mgr Zdzisława Ratajczyk (2018 r.) i dr Sławomir Wadyl (2019 r.).

2019 – wykonawca w projekcie „Archeologia Stargardu t. 4. Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r.”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu dr hab. Marcin Majewski.

2019 – wykonawca w projekcie „Archeologia Stargardu t. 5. Badania kwartału IX: Najstarsze ślady osadnictwa”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu dr hab. Marcin Majewski.