• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Paweł Karolczyk
Paweł Karolczyk

Mgr Paweł Karolczyk

Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN

p.karolczyk@iaepan.edu.pl

pkarolczyk96@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze ogniskują się wokół zjawisk społecznych, związanych z alternatywną wiedzą, rozumianą jako rodzaj oddolnej narracji, opozycyjnej względem wiedzy akademickiej. Szczególnie ciekawią mnie metody konstruowania tego typu narracji oraz sposoby ich funkcjonowania w szerszym kontekście społecznym. Dotychczas zajmowałem się konspiracyjnym dyskursem tak zwanych niebocentryków, który analizowałem jako zjawisko wpisujące się w duchowość konspiracyjną (ang. conspirituality) oraz przejawiające wiele cech płynnej nowoczesności. Pracowałem również jako badacz terenowy dla Muzeum Krakowa, współtworząc projekty dźwiękowe.

Aktualne badania:

Aktualnie uczestniczę w projekcie dr hab. Kamili Baranieckiej-Olszewskiej, prof. IAE PAN „Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce” w ramach grantu SONATA BIS NCN, nr 2022/46/E/HS3/00118, z własnym tematem „Alternatywna wiedza współczesnych polskich neopogan oraz dźwiękowe aspekty jej wytwarzania”. Powyższe badania dotyczą ucieleśnionego kreowania wizji historii przez polskie grupy neopogańskie. W ramach swojej pracy korzystam z interdyscyplinarnych narzędzi, łączących przede wszystkim etnograficzne badania terenowe oraz warsztat studiów dźwiękowych.